Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av Panzergruppe Guderian

Startat av Strv102r, 3 juli 2007 kl. 09:50:46

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102r

#15
Eftersom MOSKVA inte ens finns med på kartan kan det i spelet inte vara ett mål i spelet även om det är det övergripande målet för operationen. Man kan se det som att MOSKVA är det operativa (rentav också det strategiska) målet medan SMOLENSK är det taktiska målet som måste tas för att skapa förutsättningar för nästa steg i operationen mot MOSKVA. I spelet kan ej heller tysken använda flygstridskrafter bortom en viss linje innan han tagit SMOLENSK. I en operation över så stora ytor och över sådan lång tid som Barbarossa är det nog naturligt att det finns många delmål på vägen.

Om jag minns rätt tog man historiskt först SMOLENSK för att sedan engagera sig i strider vid ROSLAVL (i fåfängt syfte att fördröja/förhindra ledarens idéer om att omdirigera Guderians pansargrupp till KIEV och att istället få återhämta inför nästa steg mot MOSKVA). Först under Operation Taifun tog man VYAZMA och RZHEV. Den stora skillnaden mot det historiska förloppet ligger, än så länge, i att man tar sig an ROSLAVL före man kraftsamlar mot SMOLENSK.  

Tyskarna har i spelet visat sig ovilliga att överge sin taktiska idé för att utnyttja tillfällen att skapa inringningar (annat än de som legat inom ramen för den taktiska idén). Det enda möjliga undantaget är just att man låtit 39 Pz XXX skära av 13 & 24 XXXX som ju är en hyfsat stor inringning. Resultatet har också blivit att man antingen får avdela resurser för att slå de inringade eller låta dessa slå 20 Pzdiv och bryta sig ut. Väljer man det första tappar man tempo och eventuellt också fokus medan det andra resulterar i en slagen Pz div och ett avsevärt stärkt försvar runt SMOLENSK. Om man fastnar för det andra så hade det varit bättre att inte inringa överhuvudtaget. Således bör man i konsekvensens namn slå de inringade. Annars kan man ju undra hur lång framförhållning de har i sin stridsledning? Kan de inte se konsekvensen av fattade beslut?
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

BigPapaBear

#16
Trevlig text & bild.  :up:

Holmgren

#17
Mycket intressant! Vad har eleverna för förförståelse gällande krigsspel? Har de ingen aning eller har de (någon eller några av dem) spelat krigsspel i sina tidigare civila liv?
Det var inte bättre förr, det är nu det är sämre!

Strv102r

#18
I just denna replay är inga involverade egentligen elever. De är blandat kaptener, mest majorer och en övesrstelöjtnant. Den sistnämde har aningen ergarenhet. Övriga ingen (av denna kommersiella typ av krigsspel).

Under min tid som taktik/tekniklärare på Karlberg genomförde vi samma sak med yrkesofficersprogrammet över en helg. Då fanns inte heller någon erfarenhet. Slutsatserna finns dokumenterade om någon är intresserad.

Det kan nog ta ett par veckor för nästa tyska drag eftersom det är semestertider...
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#19
När det väl var dags igen har någon tyckt att arbetsutrymmet i det nästan aldrig använda grupparbetsrummet behövdes för något annat. Spelet var prydligt hoppackat...  :evil: Glömde låsa rummet  :oops: . Nåväl. Finns ju alla förutsättningar att återställa med alla foton som tagits.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#20


6 XXX: Anföll men lyckades inte binda 22 XXXX. Är dock delvis över vattendraget
8 XXX: Anföll tillsammans med delar ur 39 Pz XXX (en mot inf div) och slog 2 fi div. Den mot inf div ur 39 XXX har nått den inringade 20. Pdiv norrifrån.
9 XXX: Nyanländ med tre div. På marsch österut på MOSKVA vägen.
57 Pz XXX: Anföll mot SMOLENSK. Har tagit ca 20 km.
39 Pz XXX: 1 Mot inf div tillfälligtvis underställd 8 XXX som undsätter
egen kår norrifrån och en div tillfälligtvis underställd 24 Pz XXX som undsätter söderifrån. Fi inringning av 20. Pdiv bruten från båda hållen.
24 Pz XXX: Undsatte 39 Pz XXX söderifrån. 2 fi div slagna. 1 Pdiv binder fi ROSLAVL. 1 cav div slår en fi Pdiv men tappar 50% av stridsvärdet.
47 Pz XXX:Innesluter 21 XXXX. På G...
46 Pz XXX: Slår inringade 2 fi Div. På G...
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#21


22 XXXX framgupperar 2 div i nordvästra flanken till bättre terräng.

Reserv XXXX för fram 6 div för att hindra/fördröja 57 pz XXX framryckning mot SMOLENSK. Förstärkningar bygger upp en ny reserv om 10 div i SMOLENSK trots att fyra div går söderut när 30 XXXX anfaller 20 Pzdiv.

30 XXXX tar med sig fyra div från SMOLENSK och anfaller 20 Pzdiv med fem divisioner medan 13 XXXX anfaller med tre divisioner från andra hållet i syfte att slå sig ut. Tre av 30 XXXX div upplöses dock vid stridskontakt! 20 Pzdiv håller ut men är nere på 20% stridsvärde. Resterna av 13 och 24 XXXX börjar nog ana vartåt det lutar...

28 XXXX rycker fram och grupperar för att skydda VYAZMA från pansarkårerna som ännu är upptagna i ROSLAVL.

21 XXXX grupperar för att fördröja 47 Pz XXX och försvara ROSLAVL så länge det går. Syftet är att binda 47 och 46 Pz XXX.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#22


6 XXX: Anfaller nu mot 22 XXXX SÖ flank med 14  MID. Slås tillbaka.

9 XXX: Anfaller nu med tre ID och med en Mot inf div som lånas av 57 Pz XXX mot fi 2 ID framför sig i syfte att öppna upp för omfattningen av SMOLENSK.  Fi håller stånd, 1 fi div slås men tyska 263 ID tappar 50% av stridsvärdet.

57 Pz anfaller med två PD i östlig ri omedelbart norr vägen till SMOLENSK. 2 Fi div försvarar. 1 av dessa slås men fi håller. 12 PD går ner till 90% stridsvärde.

53 XXX med två ID anländer bakom 9 XXX och 57 Pz XXX.

8 XXX, 24 Pz och 39 Pz slår resterna av 13 och 24 XXXX inklusive den utbrytande divstridgruppen. Bara 13 XXXX stab kommer undan. Nu yppar sig tillfället att med snabb manöver av 39 Pz XXX och 24 Pz XXX två PD i området omfatta och inringa 30 XXXX som sökte undätta 13 XXXX och slog 20 PD.

46 Pz XXX sveper undan den fi div framför sig och inringar den starka fi på nytt för att slå denna i nästa speldrag. Fi vek in i ROSLAVL som nu hålls av 2 div.

47 Pz XXX anfaller på nytt fi framför sig i den betäcka tg i syfte att bryta genom, svepa norrut och inringa hela fi armén i ROSLAVL. Men kåren stoppas åter. Nu är både 17. och 18 Pdiv på 90% stridsvärde. 1 fi div slås men en div håller stånd.
[/img]
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#23
D+17 inför det tyska draget får brun chef följande rappport:47 Pz: Fi viker till sist i östlig riktning. Tyvärr har den sega fienden köpt tid för honom att bygga upp en ny linje öster om ROSLAVL. 47 Pz fullföljer planen att innesluta och slå fi i ROSLAVL?

46 Pz närmar sig ROSLAVL norrifrån. Mot skytte reg Grossdeutchland 50 % stridsvärde. Fullföljer planen?

24 Pz har återsamlats för ta ROSLAVL västerifrån?

39 Pz har påbörjat framryckning mot VYAZMA efter att ha slagit 30 XXXX. (Dock evakuerade fi både 30 och 13 XXXX staberna). Oroar sig för norra flanken under den fortsatta framryckningen

8 XXX och 53 XXX: skydda 39 Pz norra flank eller ta SMOLENSK söderifrån eller understödja anfallet mot ROSLAVL?

57 Pz XXX: Slagit en fi div. Inga genombrott. Ytterligare förluster på kåren.

9 XXX: Tar 10 km terräng. Fi viker.

6 XXX: Avvaktar. Fi kvar i sina ställningar. Löser således binda uppgiften.

12 XXX (4 inf div) och 5 XXX (2 inf div) på marsch framåt. Uppgift?

Obs sturmt oder schneit. Ob die Sonne uns lacht. Der Tag gluhend heiss oder eiskallt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, doch froh ist unser sinn, ja unser sinn. Es braust unser Panzer in Sturmwind dahin![/img]
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#24
Till sist! Efter många om och men hittar rätt människor tid samtidigt!

D+19


47 och 46 Pzkårerna anfaller och reducerar sina inneslutna fiender ur 21 armén men de sega ryssarna håller än!

39 Pzkåren anfaller högerflygeln av 28 armén men hejdas om än med 1 div förlust för ryssen.

24 Pzkåren framrycker utan strid.

8 & 53 kårerna anfaller SMOLENSK södra delar och slår en div men kastas ut igen.

57 Pzkåren stångar sig in i reservarméns ställningar.

I övrigt inget.

Spelet närmar sig slutet. Om inte tyskarna tar SMOLENSK slutar det med jätteförlust...
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#25
D+21

[/img]

57 Pz kåren med understöd av den reducerade 9 kåren (2 div på 50%)tragglar sig vidare mot SMOLENSK. Tar nu risker och framrycker in i luckor som gör att man avskuren.

53, 12 och 8 kårerna med 9 inf div anfaller SMOLENSK södra, men slår bara en av två divisioner. Fi håller än.

46 Pz kåren tar ROSLAVL och slår resterna av 21 armen och dess stab samtidigt som 47 kåren mular de sista södra resterna av 21 armén.

39 Pzkåren skyddar 24 Pz kårens östra flank.

24 Pz kåren rycker över DNEPR med tätdivisionen.

Jag tycker mig märka att tysken förökt göra för mycket samtidigt och därmed har kraftsplittrat. Han är kanske försvag för att ta vare sig SMOLENSK eller VYAZMA. Har han tur kan SMOLENSK falla...
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#26
D+2357 Pz och 9 kåren tragglar sig på mot SMOLENSK från väster. Man lyckas få ett genombrott och kommer att kunna anfalla mot SMOLENSK med delar sista speldraget.

Infanterikårerna 5, 8, 12, 53 fortsätter nöta på södra SMOLENSK.

47 och 46 Pzkårerna skyddar östra flanken. 46 Pz stoppar ett kraftigt motanfall av en front i kårens norra område med en Pz div (om än med förluster)

24 Pz kåren får ett genombrott och avskär SMOLENSK. 39 Pz kåren följer efter men är bunden av 33 och 31 arméerna för att hålla 24 Pz kårens underhållsvägar öppna. Sista spelvändan kommer 24 Pz kåren att kunna anfalla SMOLENSK från öster...

Det ser lite ljusare ut för tysken. Nu hänger det faktiskt på tärningarna (alltså divcheferna och lägre chefers prestationer) om man ska ta SMOLENSK i tid.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#27
Högen med infanterikårer har två chanser av sex att ta södra SMOLENSK sista speldraget. Och lyckas!

24 Pzkåren och en div ur 57 Pzkåren samt en infanterikår om två divisioner anfaller norra SMOLENSK. tre chanser av sex att lyckas. Och det går vägen det med!

I slutet har vi det historiska resultatet. ROSLAVL och SMOLENSK taget men inget öster om det. En Pzdiv utslagen och ryssarna tog in alla optionalförband från sydvästfronten till kostnad av victorypoints (därför blev striderna runt ROSLAVL så sega).

Det blev trots allt en marginal german victory. Men det satt långt inne.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Sten Ekedahl

#28
Reaktioner och erfarenheter från respektive befälhavare/staber, d.v.s. speldeltagana?
Wargames - Laborationer i historia

Strv102r

#29
Bara det mest uppenbara just nu:

"Det vara bara tur att ni vann!" Och det ligger lite i det.

"Vår enorma taktiska förmåga gör att begreppet tur är irrelevant" Hmmm...
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.