Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av Avalanche. Salern0 1943

Startat av Strv102r, 2 september 2007 kl. 16:47:12

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102r

#15
När förmiddagen D+10 passerat är läget som följer:

]

45 US nöjer sig med att genomföra artilleribeskjutningar av 3 Pzgren. Tyskarna har inte resurser att svara. Inget intressant inträffar.

SOF fortätter sitt anfall men urdragna delar ur HG/15 Pzgren spöar skiten ur dem och de retirerar under natten.

7 UK fiendens anfall som kommit så nära brohuvudena avstannar under D+9 pga utslitning av förbanden, intensiv artillerield och 7 UK nya Pvresurser (en Pvbat och 2 Strvbat) På eftermiddagen drar fi ur och rör sig som för att kasta om kraftsamlingsriktningen till 16 /26 Pzdiv sektor där framgång uppnåtts. Även fi art börjar en längre omgruppering. Delar av stridsgruppen dras ur för att slå tillbaka SOF. 7 UK reagerar omedelbart och kraftsamlar allt offensivt man har (1 pansarskyttebataljon och 2½ Strvbataljon) och grupperar under natten för anfall mot SALERNO. Rester av 46 UK och kraftigt decimrade delar av 7 UK med pansarvärn bildar grupperas för flankskydd i öster. I gryningen anfaller 7 UK med kraftigt artilleriunderstöd och kastar fi bakåt. Åter står man inför SALERNO. Fi för fram stridgruppen som nitat SOF för försvar samt delar som återhämtat under natten och skickar tillbaka sitt artilleri.

16 Pz, förstärkt med stridsgruppen ur 26 Pz som 36 US inte lyckades binda, anfaller med framgång mot 56 UK. 56 håller stånd men med kraftiga förluster. Tyskarna försöker igen under natten med ett mörkeranfall som uppnår överraskning men utfallet blir överraskande tamt. 56 håller med förluster och 82 US grupperar som andra linje bakom jämte ytterligare delar av 56. Tyskarna avbryter anfallet efter kraftig artillerield och drar bakåt för att reorganisera förbanden.

36 US avbryter sina anfall och Pvkvbataljonen samt 1½ Strvbataljon omgupperar för att kunna anfalla med delar ur 82 in i 16/26Pz södra flank.

Att tysken ska vinna på sudden death genom att slå tillräckligt många brohuvuden är nog uteslutet nu. Likaså kommer jag inte att kunna få ut tillräckligt många bataljoner på vägen mot NEAPEL/ROM för att vinna på sudden death. Nu gäller det för tysken att begränsa min utbredning och för mig att ta vissa platser. Håller tysken vad han tagit hittils vinner han en taktisk seger. 45 US, 56 UK och 36 US har ingeh direkt anfallskraft att tala om. Hänger på 7 UK och 82 US.
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Holmgren

#16
Som alltid mycket intressant läsning!  :up:

Fråga: Spelar ni kring veckosluten och begränsar varje tillfälle till en runda varpå du lägger upp en ny rapport på forumet nästan direkt? Eller har ni redan spelar färdigt spelet och du avrapporterar när andan faller på?
Det var inte bättre förr, det är nu det är sämre!

Strv102r

#17
Vi spelar 1-3 gånger i veckan beroende på mitt jobb. Varje rapport i just detta spel har i stort handlat om en dag = fyra speldrag. Detta har tagit 1½ timme ungefär, vilket är vad som varit lämpligt med dagishämtningar och verkligheten i allmänhet. I Leyte 44 är ju varje speldrag 4 dagar så där hann vi med 12 -16 dagar varje gång. Skillnaden mellan mekaniserade förband i öppen terräng och tofsar i skog... Har aldrig förstått tjusningen med att bära sitt vapen när man kan åka i det.

 :ultra:
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#18
När solen går upp för sista gången  spelet. är läget som följer:

Det började så lovande men har slutat om än inte i katastrof så i olycka...I söder: Strvbataljonerna som var på väg för att understödja 82 dirigerades tillbaka till 36 igen då tysken försvagat sig framför 36. Kanske fanns chansen till ett genombrott som kunde nyttjas till att omfatta 16 och 26 Pz söderifrån i större skala? Ett genombrott uppnåddes, men strvbataljonen som uppnådde det kunde inte tränga in på djupet pga att förbandet revs upp. Ett skyttekompani ryckte fram och tog det centrala vägskälet allt rörde sig om. Tysken skrapade ihop två reducerade skyttebataljoner, lite Pv och en ledare och krossade skyttekompaniet, följde raskt med ett anfall från två håll på rätt låga odds mot den upprivna men nu inneslutna stridsvgansbataljonen och dess understödjande skytte och lyckades slå hela rasket! 36 har kvar förband med offensiv förmåga, en strvbataljon och två starka skyttebataljoner som kan agera. Men frågan är om tiden räcker för att uppnå något i söder? Monty kommer snart in från söder och trumpetar att att han räddat allas rövar... (spelet tar slut då)

82 anfall norrut mot EBOLI och den tyska artillerigrupperingen får initial framgång men ett motanfall med en tillförd stridsgrupp från tyskens center tvålar till täten rejält och där stannade det. 82 avser försöka igen sista dagen.

I centern är tysken rätt passiv, men i norra delen, 7 UK flank, identifierar han en svaghet och kraftsamlar mot den med bra utdelning. 3 svaga kompanistridsgrupper ur 46 UK med ett Pvkompani körs över, bara Pvkompaniet överlever och kastas ner till stranden. Hade jag inte grupperat 56 UK sista intakta skyttebataljon som reserv rakt i tyskens framryckningsväg hade han nått stränderna igen och mulat artilleri. Han stoppas, men bara tillfälligt. Skyttebataljonen kan inte hålla utan Pvförmåga. 7 UK som genomför två anfall mot södra SALERNO utan att komma någon vart och med förluster på båda sidor får avbryta anfallen och med en stridsgrupp försvara i nordlig riktning och med en stridsgrupp förstärka bataljonen ur 56 UK med stridsvagnar. Allt tillgängligt artilleri bekämpar fi tät och i kombination med det förstärkta försvaret drar sig tysken tillbaka igen. Åter höll det, men fiendens anfall tvingade mig att avbryta anfallen mot SALERNO.

En annan, ganska svag, stridsgrupp anfaller SOF östra flank och tvingar denna bakåt.

45 US anfaller 3 Pzgren center och tvingar denna bakåt. Tysken gör ett ett motanfall och raderar ut tätbataljonen. 45 US anfaller då 3 Pzgren svaga västra flank men totalmisslyckas och i tyskens nästa anfall kollapsar 45 US. Stridsgruppens artilleri och stabsdelar söker snabbt omgruppera bakåt mot brohuvudet medan svaga skytte- och spaningsdelar fördröjer tyskens framryckning över bergen. SOF drar bakåt för att gemensamt med 45 skydda brohuvudet. 3 Pzgren lyckas mula ett flankskyffskompani med ett mörkeranfall och när dagsljuset kommer står 3 Pzgren intill 45 stab och håller på att avskära de urdragande artförbanden från brohuvudet.

Vilket spel! Spännande hela tiden! Båda anfaller samtidigt och ibland i samma område. Pendeln slår snabbt.
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#19
Solen går ner för sista gången. Läget är som följer:


45 US/SOF har slagits i grunden av 3 Pzgren. 3 Pzgren samlar nu ihop sig för att med sin relativt fräscha stridsgrupp nästa dag fullfölja anfallen mot 7 UK.

7 UK genomförde ett anfall mot SALERNO på morgonen. Detta fick avbrytas då fi anfall mot 56 UK vann framgång och delar av 7 UK underställdes 56 UK för att förstärka försvar och leda samlade motanfall mot fi flank. Fi anföll på eftermiddagen med en strídsgrupp ur ur SALERNO och från NV och lyckades nå det norra brohuvudet och ta det!

56 UK front genombröts av fi anfall. Förstärkningar från 7 UK gjorde att fi avvek mot söder istället. Ett illa planerat motanfall från 56/7 driver fi i fel riktning! Resultatet blir att fi, i och för sig illa uppriven, delar sig i två och med en del anfaller han 82 artilleri och nedkämpar hälften av detta och med den andra halvan anfaller han mot 36 US brohuvuden! Dessa är mycket svagt försvarade. Egna ingengörförband framrycker från brohuvudena för att försvara vid vattendraget men slås av fi i två anfall. Det finns nu inget mellan fi tät och 36 brohuvuden...

82 anfaller mot fi södra flank och tar en viktig by efter två anfall. Nu hotar man fi artillerigrupperingar.

36 US, nåja en strvbataljon och en skyttebataljon, driver den oorganiserade fienden framför sig. På kvällen lyckas fi organsiera sig och hejda anfallet i sydlig riktning. 1½ skyttebataljon anfaller in i 82 område och understödjer 82 anfall. Här har det nu gått ganska bra. Fi har nästan ingenting kvar här.

Återstår en spelrunda. Sista natten. 36 är för långt borta för att skydda de egna brohuvudena. De enda som kan göra det är delar ur 7 UK som då tyvärr måste anfalla bakifrån mot fi och därmed riskera jaga tysken mot brohuvudena. Kanske vi kan avskära tysken som nu inte har något nämnvärt flankskydd?
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#20
Jag garderar så mycket jag kan för att förhindra att ytterligare brohuvuden ska falla. Att de skulle gjort det om spelet fortsatt ett dygn är nog klart. Ett mörkeranfall utplånar en av tyskens stridsgrupper (den som anföll 82 artilleri) mén den andra kommer jag i kapp men inte runt. Alltså ingenting som hindrar honom att fortsätta mot 36 US brohuvuden. Utom hans brist på movement points då han är demoralized. Han når inte riktigt fram innan spelet är slut. En spelrunda till och han hade vunnit på sudden death med att ha tagit tillräckligt många brohuvuden. Inte räknat de inom 56 UK sektor han nog tagit när 3 Pzgren anländer...
Ett annat mörkeranfall tar en stad (victory points) i 56 sektor, men tysken tar lätt tillbaka den i sin spelrunda med ett motanfall. Och där slutar det...

Räknat i victorypoints vinner tysken en Substantial victory.

 :insecure:

Bland de mest spännade och roliga spel jag spelat! Rekommenderas varmt!

 :up:
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#21
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#22
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Fredrik H

#23
Jag har nu spelat igenom Avalanche och Alamein solitärt och jag måste verkligen slå ett slag för den här serien. Stridsvärde, varierande stryktålighet mellan bataljoner, utbildning/moral, pansarvärde och antitankvärde, förbandsintegritet och underhåll finns representerat på ett elegant sätt - men spelen känns ändå väldigt lättspelade. I synnerhet Avalanche var väldigt spännande genom hela partiet (som slutade oavgjort). Alamein var väldigt bricktätt och simulerade Rommels frustration väl, men var inte lika spännande. Tyskarna har en väldigt svår uppgift i Alam El Halfa, kampanjen är nog bättre balanserad. Snart kommer Red Parachutes ta plats på bordet.
Gillar man bataljonsnivå under VK2 så är det bara att hala fram plånboken - det här är mycket bra spel!

 :ultra:  :ultra:

jonjac

#24
Citat från: "Strv102r"För bara 25 dollar (under sex kronor för en dollar nu!) kan man få detta helt suveräna spel på Ebay!

Läste igenom tråden och det gjorde mig nyfiken. Så jag köpte det just för $7.99 (new in shink wrap), så nu försöker jag bara få reda på ifall jag kan få det skickat för mindre än $31 i frakt...

Hur mycket väger kartongen?

Fredrik H

#25
Ingen riktig koll på vad det väger, men priset var ju svårt att slå.   :shock:

Det är en liten kartong dock, inget Case Blue precis.   :up:

Strv102r

#26
Grattis! Ett höjdarspel för inga pengar alls!
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#27
Känner att jag måste pusha ännu mer för detta fantastiska spel.


http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... EL:US:1123
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

jonjac

#28
Citat från: "Strv102r"Känner att jag måste pusha ännu mer för detta fantastiska spel.


http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... EL:US:1123
Det är samma som jag handlade av. Det tillkommer således en frakt på $31.

/jonas

Strv102r

#29
Visst är det surt att betala fyra gånger så mycket i frakt som för spelet, men slutkostnaden är änå ett kap för ett av de bästa spel jag spelat. Jag betalade mer en gång i tiden...
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.