Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Presentation och test av "In Hoc Signo Vinces"

Startat av Strv102r, 1 december 2011 kl. 21:32:34

Föregående ämne - Nästa ämne

Strv102r, aegneus och 2 Gäster tittar på detta ämne.

Strv102r

#30


The PT-76 platoons is wipe out. Next the 4th tank coy, TJ, advances along the roads careful not to get more tanks lost to bogging down.


In the woods at KADESJÖ the Swedish recon platoons sneaks up and detects one of the soviet platoons. It does to spot the other however. It manages to keep from being detected itself as well.


The 4th tank coy speeds ahead to catch the retreating PT-76 but they are too eager and advance into the effective range of the 7,62cm gun of the soviets and while the Pkill is low the Soviets are evidently good because they cause a loss to a Swedish tank platoon. The S-tanks moved to fast themselves to return fire this activation.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

sfclinken

#31
Skogen vid Kadesjö där spaningsplutonen är (just nu) är visserligen en bokskog med höga träd men med en kraftig undervegetation av småträd och buskar så sikten är bara ett par meter. Inte konstigt de kan hålla sig dolda...
GMY Peter

"Though I fly through the Valley of the Shadow of Death, I will fear no Evil for I am at 80 000 feet and climbing...  www.sleddriver.com "

Strv102r

#32
Citat från: "sfclinken"Skogen vid Kadesjö där spaningsplutonen är (just nu) är visserligen en bokskog med höga träd men med en kraftig undervegetation av småträd och buskar så sikten är bara ett par meter. Inte konstigt de kan hålla sig dolda...

Sån tur! Har själv aldrig varit där så jag har ingen aning om vad som döljer sig i den gröna färgen på kartan. Har inte tänkt att differentiera skogar så mycket just för att jag inte har underlag för det. Den karta och det område vi använder i detta test har inte nödvändigtvis så mycket med slutprodukten att göra. Kan bli helt andra områden då. Eller nja... PB7 är ju huvudpersonen i den första produkten för att sedan växla till andra brigader och områden, och PB7 första handsuppgift var ju längs sydkusten så så jäkla långt bort blir det väl inte...
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Erik Axel

#33
:up:

Kommer regelsystemet att förbli internt?

Strv102r

#34


RJ moves up behind TJ along the road.


SJ advances from the north and it looks bleak for the PT-76 platoon... It fires ineffectively.


The Swedish return fire from the lead platoons in SJ destroys the PT-76 platoon. The soviet Anti-tank platoon in RÖGLA opens fire but without effect. The standoff "fence" at the front of the S-tank might be to thank for that.  TJ returns the fire with HE shells from the 10,5cm guns and cause a step loss to the anti-tank platoon.
Two hours have passed and the Swedes have been lucky in their activation rolls. The PT-76 coy is wiped out but QJ has taken serious casualties and TJ is short of a few tanks as well.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#35


The recon unit once again gets to fire on the soviet detected position with the 10,5cm artillery. The fire is ineffective


TJ destroys the anti-tank position with the massed HE fire power of the entire company. The advance resumes down the road towards GUSSNAVA.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Goose

#36
Det låter spännande. Man får lite nostalgiska flashbacks från slutövning på Revingehed. Har du något regelutkast som du tillåter att man tittar på?

Strv102r

#37
Citat från: "Goose"Det låter spännande. Man får lite nostalgiska flashbacks från slutövning på Revingehed. Har du något regelutkast som du tillåter att man tittar på?

Så småningom.QJ activates and decides that in is line with the intent of his task to protect SJ flank to pursue the retreating soviet rifle platoon and he launches a pursuit.

A short artillery fire destroys the soviet rifle platoon in the woods in the south. RJ attacks but suffers casualties to the fire from the BTR-60s 14,5mm machineguns.  The return fire is ineffective.


Finally the soviets! The situation has deteriorated badly. Save qui peut! The Bn commander orders a general withdrawal towards YSTAD and leads the way. The platoons in front of QJ is destroyed as it withdraws as are the BTRs in front of RJ. The undetected platoon far south gets away however.

The soviets imposed a 2½ hour fight but were almost totally destroyed. The Swedish losses were 2 steps of tanks and 6 of IFVs and infantry.  That would be about 3 tanks and 9 IFVs.  Not at all negligible!
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#38
Resultat av speltestet.

"Facing"-reglerna förenklas och effektiviseras.
Det kan bli frågan om att differentiera effektivitetsvärderingen inom bataljonerna mellan staber och kompanier och även mellan typer av kompanier.
Logistikreglerna förtydligas.

Grunderna i systemet är ju testade sedan tidigare och fungerar.

Nu ska ett tänkt händelseförlopp konstrueras som ska ligga till grund för scenariogenerering vilket i sin tur kommer att ge kartområden och förbandsammansättningar vid handen.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

tinG

#39
Tackar!
Mkt intressant och spännande att följa din AAR. Skulle vara intressant att få veta mer om den "historiska" bakgrunden...

 :)  god jul!
Never interrupt your enemy when he is making a mistake.
-- Napoleon Bonaparte

Strv102r

#40
Arbetet har under lång tid nu mest handlat om research angående när vilken bataljon i vilken brigad gjorde GKÖ eller KFÖ samt i vilken omfattning pansarbrigaderna hunnit omsättas från org 63 till 63M 1989. Det var i förvånande liten utsträckning faktiskt! Det verkar som bara PB9 ens hade börjat omsätta sina bataljoner i den nya orgen. Det gör att bataljonen ur PB7 i exemplet ovan har fel org. Det borde varit den gamla orgen med en pansarskyttepluton på stridsvagnskompanierna och bara tre skytteplutoner men en Pv-pluton på pansarskyttekompanierna och tre spaningsplutoner.  

Systemet kommer också att ta hänsyn till hur lång tid som gått sedan GKÖ/KFÖ för förbandet vilket påverkar effektiviteten. Det gör att brigader och bataljoner påverkas av i vilken utsträckning som GKÖ och i synnerhet KFÖ verksamheten ställdes in av ekonomiska skäl under 80-talets andra halva. Under slutet av 80-talet gav också BT-41 simulatorn mycket god effekt på skjut- och stridsutbildning för stridsvgansförbanden och Rb55 enheterna medan motsvarande simulatormateriel ännu inte fanns för skytte eller Pbv. Stridsvagnsförbanden kommer därför ha en högre relativ effektivitet än pbv/skytteenheter som omsatts samtidigt.  

Regelsystemet känns väl 80-90% klart men kartor, scenarion och brickor släpar. Minns att Elias någon gång skrev att det är lätt att energin går till det roliga som att designa brickor, scenarion och kartor men att regelgnetandet ofta hamnar i bakvattnet vilket han ansåg vara en felprioritering. Jag har försökt ta till mig det.

Den enda bataljon jag nu inte har koll på i samtliga pansar/mekbrigader är 2. bataljon PB7. Men jag vill minnas Sfclinken Peter hade någon typ av förhållande till VL på PB7... Vet du när mellan 1985 och 1989 som den bataljonen gjorde GKÖ/KFÖ och om det var i org 63 eller 63M?
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#41
Nytt speltest. Bland annat testas svarta brickor för det sovjetiska marininfanteriet baserat på deras svarta baskrar. Blev dock lite problematiskt med siluetten av oilika stridsfordon. Njaee. Bättre med vitt tror jag, kan alltid baseras på huvudfärgen i östersjömarinens flagga.I detta test ska en bataljon ur PB7 (fortfarande med org 63M vilket alltså egentligen är fel men för testen irrelevant) ta terräng enligt förra testet, men fienden är starkare (en hel marininfanteribataljon med ett T-55 och ett PT-76 kompani) och ska också ta terräng i motsatt riktning för att övergå till fördröjningsstrid när sammasntöt med svensken uppstår.

Det första som händer är att de svenska spaningsplutonerna anländer och spanar längs väg på tvä täter.


Därefter aktiveras de svenska pansarskyttekompanierna varsin gång, men då svensken inte vill ha in dem i täten passar han för att aktivera dem samtidigt som respektive stridsvagnskompani aktiveras. Han prioriterar alltså samordning före att vara först på plats.
När så TJ SJ aktiveras kan han aktivera QJ samtidigt och samordnat först ta skogen öster FUGLIE för att skydda Strvkompaniers flank varpå detta anfaller längs vägen söderut på kolonn. Kompanichefen SJ framrycker med BS.Därnäst RJ. Svensken tröttnar på att vänta på TJ och låter RJ framrycka ensamma.

QJ igen. Nu får kompaniet order att ta ytterligare terräng på stor bredd för att skydda SJ flank.


Och SJ som breddgrupperar och tar de centrala vägskälen som skulle kunna vara ett bataljonsmål i scenariosegervillkor.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#42


Så gör svart entre! Han framrycker under fördröja order vilket tillåter förbanden att genomföra eldöverfall och förbereda stridställningar, men inte gräva ner sig för ett hårt försvar. Avsikten blir dock att snarast byta till försvara order då svenskens snabbhet gjort att allt fördröjningsdjup är borta. Fördröjningseffekten får tas ut med försvarsstrid.

I väster ett marininfanterikompani som snabbt gör avsittning från sina BTR och intar en klassisk sovjetisk triangelgruppering. I den öppna centrala terrängen T-55 kompaniet. I öster ett marininfanterikompani till, förstärkt med bataljonens Pvrbpluton, och PT-76 kompaniet för att stoppa QJ. I GUSSNAVA NYGÅRD finns Grk och bataljonens ledningsplats. På denna bild kan man se att VJ Upl2 framrycker med SJ.


TJ gör entre i väster vid KURARP och anfaller ut på den öppna ytan på stridslinje på 1km bredd. Svensk plan är nu att skapa maximal kraftsamling genom att först med TJ och RJ ta skogen KADESJÖ för att med både SJ och TJ från två olika håll nedkämpa T-55 kompaniet.


VJ brickan dras igen. In kommer pansarhaubitskompaniet och grupperar vid FUGLIE. Också Batpv, eller CP på pansarspråk, anländer och grupperar i SNÖFTARP.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#43


TJ fortsätter sitt anfall och tar ut större bredd.


RJ ansluter fram till TJ och genomför kopplingen där en pansarskyttapluton kopplas till en stridsvagnspluton inför anfallet mot KADESJÖ. DR har inte hunnit fram till DT än. Under tiden lyckas de svarta byta från fördröja order till försvara order. Härnäst ska det börja grävas!


För att kunna skjuta artilleri med precision framrycker en spaningspluton mot anfallsmålet.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#44


Men spanarna klantar sig och blir upptäckta. Puts väck!

De svarta förbereder sina stridställningar men bara ett antal av plutonerna kommer så långt att de får effekt i speltermer än så länge. Och sedan slår friktionerna till! Hela resten av GT2 går åt at samordna den anfallande bataljonen vilket tar lååååång tid. Svensken lyckas inte få till aktiveringarna alls. Sj väntar på att TJ och RJ ska ta KADESJÖ, och TJ väntar på RJ som bara inte får till det denna gången. Som tur är händer inte mycket på svart sida heller. En timme bara rinner iväg utan att något egentligen händer.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.