Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av GMTs Next War, India-Pakistan

Startat av Strv102r, 31 juli 2019 kl. 19:58:18

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102rSnart det här. Flygreglerna anges vara komplicerade, men jag tycker de är ganska enkla. De är påfallande lika flygreglerna i GDWs gamla Third World War. Det blir ju lite enklare av att sjöstridskrafterna är begränsade i Kashmir.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Fredrik H

Det ska bli kul att se det här. Flygreglerna är inte svåra, men dom tar ordentligt med tid. Dom gör mycket för spelkänslan tycker jag.

thermopylai

Har bara spelat en turn, men jag gillade det. Flygsystemet är ju det som ger känslan av modern krigföring, medan marksystemet är ganska likt valfritt WW2-spel.
"För övrigt anser jag att Ryssland bör förstöras."

Strv102r

Citat från: thermopylai skrivet  2 augusti 2019 kl. 10:23:29
Har bara spelat en turn, men jag gillade det. Flygsystemet är ju det som ger känslan av modern krigföring, medan marksystemet är ganska likt valfritt WW2-spel.

Ja, stridsvagnarna rullar fortfarande på band, skjuter på det de ser. Tofsarna går till fots och har automatkarbiner och handgranater, kulsprutor och burna Pv-vapen med kort räckvidd. Det finns Pv-förband med fjärrPv-förmåga, Artilleriet skjuter på det någon annan säger åt dem att skjuta på. Ledningsnivåerna beror på antalet underenheter och funktioner man effektivt kan leda. Terrängen kan begränsa allt detta i någon form och göra ökade räckvidder helt teoretiska. För vårt vidkommande är förbandstätheten mycket lägre, men den har varierat förr också beroende på krig och krigsskådeplats och medgett mer eller mindre manöverutrymme. Det har inte skett någon revolution direkt. SF-förbanden är ju många fler i förhållande till antalet manöverförband, men det kan mer att göra med COIN-fokuset under 2000-talets första 15 år? Deras nytta i konventionellt krig är ifrågasatt. Men nu finns de och då ska de ju nyttjas. Fast man kanske hellre skulle haft en pansardivision till, eller mer luftvärn?Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDe huvudsakliga motståndarna. Mörkgula indier och gärna pakistanier. Sen kan såväl ryssar, amerikaner och kineser dyka upp.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Andreas Lundin

Ska bli intressant att följa. Vilken sida är aggressiv part i spelet?
Funderar mest på (spelar mindre): Europa Universalis. Dume Imperium.

Strv102r

Det finns olika scenarion med olika förutsättningar och händelseutvecklingar som lett fram till krisen. Båda kan vara aggressiva, i någon mening, eller defensiva, beroende på scenario.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Andreas Lundin

Funderar mest på (spelar mindre): Europa Universalis. Dume Imperium.

Strv102r

Spelet känns ju mer aktuellt än motsvarande Korea, Taiwan eller Polen-spel just nu.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Andreas Johnson

Ett av mina favoritsystem, ska bli intressant att följa.
Solitär: Julian: Triumph before the storm, Last hundred yards

Med PO: Kiev to Rostov

Strv102rUtgångsläget. Huvuddelen av PAK II kår befinner sig uppe i vänstra karthörnet. Jag ska alltså vara Pakistan Ich offensiv med stöd av Kina. Indiern har stöd av USA och Ryssland, men bara USA lämnar militärt stöd, och det är ganska begränsat.

Mitt mål är Kashmir. Det är dalgången med den indiska XV kåren. Ganska liten på kartan alltså. Pakistan kommer dessutom anfalla sydväst om Kashmir för att binda indiska förstärkningar och ha terräng att ge upp i förhandlingar efter kriget. Det innebär att LAHORE, vid Pakistan IV kårsymbol, och AMRITSAR, mellan Pakistan IV kårsymbol och indi XI kårsymbol är i konfliktområden. Jag kommer också anfalla ännu längre i sydväst på kartans vänstra del. Kraftsamlingsriktningen är mina I och XXX kårer mot den indiska IX kårsymbolen och gå in i Kashmir från sydväst.

Det indiska flyget är lite svagare än mitt i utgångsläget, men det har mycket bättre förmåga att bekämpa markmål., medan min jaktförmåga är bättre sammantaget. Jag avser bekämpa hans flygbaser med alla tillgängliga markrobotresurser och specialförband samt lägga allt flyg på luftförsvar för att hindra att hans markmålsbekämpningsförmåga neutraliserar min åtminstone initiala överlägsenhet på marken. Efter ett tag med ett konsekvent agerande kan jag ha slagit ut hans flyg och kan börja lägga mina begränsade resurser på markmålsbekämpning. Så är tanken i alla fall.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rInnan den normala spelgången börjar får båda sidor växelvis omgruppera sina förband på kartan som en vanlig förflyttning från utgångsgrupperingen. Efter det ser det ut som på bilden ovan. Detviktigaste är väl att mina I och XXX kårer koncentrerats. Dessutom har jag lagt ut mina specialförbandsinsatser, nästan alla på flygfält. Då jag är den aggressive får jag använda specialförband, hädanefter SF, även GT1. Indiern får komma igång först GT2 vilket är logiskt.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rUnder GT1 så sätter jag allt flyg på luftförsvarsuppgifter. DEt är framgångsrikt så till vida att jag har ett klart övertag i disponibla jaktresurser, men inget att understödja markstriden med. Indiern har sådana resurser, men knappt någon tillgänglig jakt att skydda dem med så jag ser fram mot att skjuta hans attack i bitar när de angriper. Men min sensorkedja är uppenbarligen bristfällig. Hans attack upptäcks inte och skadar ett par flygbaser riktigt illa. Och jag står med jakt som inte har några mål. Så kan det gå.

Markstriden då. II kårens anfall är framgångsrikt och förstahandsmålet, staden SRI GANGANAGAR, faller. Dock tar rensningen av staden tid och blir inte klar vilket binder mig även kommande GT. IV kåren bryter genom gränsförsvaret framgångsrikt, men AMRITSAR är för starkt försvarat.

I kraftsamlingsriktningen har I och XXX kårerna framgår och tar flera städer, bland annat JAMMU, och dessa rensas snabbt. I kåren kommer fortsätta mot Kashmir medan XXX kåren skyddar flanken mot indiska IX kåren.

X kåren tar sig över gränsen och tar sina förstahandsmålet, men tar mycket allvarliga förluster och tappar till stor del anfallskraften. Men med framgångarna hos I och XXX kåren innebär det ändå att indiska XVI kårens tre divisioner väster bergskedjan nu är avskurna. FNCA nöjer sig med att projicera ett hot och binda indierna.

Komplext. Tidsödande i början. Men klart intressant.

Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Under GT2 fortsätter jag min konsekventa satsning på att attackera flygbaser med markrobotar och specialförband. Det ger hyfsad utdelning, men det indiska flygvapnet spjärnar emot och trots att jag har ett övertag i jaktflyg lyckas han genomföra flyganfall mot bina baser.

På marken rensas till sist staden med det långa namnet. En framsänd brigad stridsspanar mot nästa mål. Vid AMRITSAR är det redan dödläge.


I kraftsamlingsriktningen fortsätter I kåren mot bergspassen till Kashmir. XXX kåren anfaller söderut för att få ett fördröjningsdjup i sitt flankskydd, men hejdas av det indiska infanteriet.


I Kashmir är det ganska händelselöst.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.