Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av XTRs Lion of Ethiopia

Startat av Strv102r, 22 februari 2020 kl. 22:12:49

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102rAnd now something completely different.

En paus från 1700-talets linjära krigföring och ett hopp till ett udda 1900 talskrig. Tala om asymmetrisk situation.
Ola Palmquist. Spelar nu: Consim Press Beda Fomm, därefter GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rKartan. Säkert en funktionell och bra avbildning av hur det ser ut, men f-n inte estetiskt tilltalande. Inte ens för att vara 1990.
Ola Palmquist. Spelar nu: Consim Press Beda Fomm, därefter GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rBrickorna. Etiopierna är vita med spjut/sköldikoner för massuppbådets förband och NATO symboler för den kejserliga europeiskt tränade armen.

De gråa är italienska kolonialförband (askaris), de senapsgula reguljära italienska förband, och svarta är just svartskjorteförband. Och de himmelsblå är det italienska flygvapnet.

Sedan finns erratabrixkor och ersättningsbrickor för andra spel också.
Ola Palmquist. Spelar nu: Consim Press Beda Fomm, därefter GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#3


Utgångsläget. Norr är åt höger på bilden. Italienarna kommer anfalla från söder, italienska Somalia, med den mindre, men delvis motoriserade, armén under Graziani. Från öster, Eritrea,  kommer den väsentligt större huvudarmén under de Bono.

Graziani kan anfalla åt nordost eller nordväst längs vägarna. Notera att hårdgjorda vägar, heldragna, upphör vid etiopiska gränsen.


För De Bono är vägvalet enklare.  Men vägarna går över ett bekant namn. Adowa.
Ola Palmquist. Spelar nu: Consim Press Beda Fomm, därefter GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rGraziani tar den nordvästra vägen mot treriksröset italienska Somalia, Etiopien och Kenya.  Med flygunderstöd ska fienden kastas ur vägen. En mindre styrka tar den nordöstra vägen.


De Bono anfaller med en kår mot uppbådsarmén nordost om Makele med kraftigt flygunderstöd. Han anfaller inte Gugsa i Adigrat. Det finns skäl till det.


Graziani jagar de mina norrut från Dolo.

Gugsa byter sida! Han gillar tydligen inte Hailie Selassie. Däremot är kåren som anfaller ännu inte framgångsrik. Striden fortsätter. De uppbådade krigarna är inte bara måltavlor.
Ola Palmquist. Spelar nu: Consim Press Beda Fomm, därefter GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rJag skickar en "armé" av stamkrigare vardera mot de från söder inkräktande italienarna. Dåliga nyheter för den östra italienska riktningen.

Även i nordost samlas uppbåden. GT1 slut.
Ola Palmquist. Spelar nu: Consim Press Beda Fomm, därefter GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rI söder trycker Graziani uppbådet framför sig norrut, medan det i öster går på andra hållet. Den svaga italienska styrkan viker snabbt tillbaka mot utgångsläget.


I norr verkar det dra i hop sig till större slag.


Graziani trycker på och är ungefär halvvägs till operationsmålet Negheli. I söder söker man skydd i fortet och låter flyget bomba uppbådet.


De Bono trycker på och etiopierna viker lite. Den oblodiga CRTn verkar bli ett problem för italienarna, de lyckas inte nöta ner mängderna stamkrigare. På riktigt höga odds blir det tokblodigt. Alla försvarare elimineras. Det finns inga step loss i systemet. Allt eller inget. Exchange finns. Med tanke på numerärerna är det potentiellt katastrofalt för italienarna.
Ola Palmquist. Spelar nu: Consim Press Beda Fomm, därefter GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rGraziani närmar sig Negheli. I söder ser flyget till att uppbådet inte är ett hot mot vägen till Mogadishu.


I nordost går etiopierna till motanfall!Första försöket på Negheli misslyckas. Graziani får retirera. I söder fortsätter flyget skydda logitikbasen.


Italienarna slår tillbaka mitt motanfall.
Ola Palmquist. Spelar nu: Consim Press Beda Fomm, därefter GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDödhögen. Exchange... kommer bli dyrt för spaggettios om det fortsätter.
Ola Palmquist. Spelar nu: Consim Press Beda Fomm, därefter GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rEtt anfall till mot Negheli slås tillbaka.


Anfall och motanfall. Italienarna verkar ha kört fast?


Än en gång misslyckas Graziani. En utsänd avdelning stamkrigare skär av hans underhållslinje.


De Bono försöker med en omfattning vänster ute på låglandsslätten. Etiopierna faller tillbaka efter att den röda uppbådade klanarmén nedgjorts. Fördel Italien?
Ola Palmquist. Spelar nu: Consim Press Beda Fomm, därefter GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rGraziani anfaller bakåt och ett anslutande mekaniserat regemente hjälper till att jaga bort stamkrigarna från underhållsvägen. Men klockan tickar och jag har köpt tid.


Kejsare Hailie Selassie anländer med sitt europeiskt tränade garde till fronten i nordost. Där har det gått lite i stå igen.


Hailie Selassie, före detta Ras Tafari, leder sitt garde i en omfattning av den italienska väsntern. Anfallet krossar två svartskjortedivisioner och plötsligt ser det brunt ut, eller kanske snarare svart ut, för italienarna.
Ola Palmquist. Spelar nu: Consim Press Beda Fomm, därefter GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#11


Razianai jagar efter och slår uppbådet som skar av hono, men då återtar armén i Negheli stor del av fördröjningsdjupet. Därevter beslutar Graziani sig för att kasta om. Hans motoriserade och mekaniserade förband rör sig  österut mot basen på vägen till Mogadishu. Uppbådet där viker snabbt till befästningarna längre norrut.


I norr backar Italienarna efter katastrofen i flaken. Flyget börjar gasbomba etiopierna vilket ökar effekten av insatserbortom stridskontakt sannolikheten för förluster och upprivning ökar. Det visar sig vara ett effektivt sätt att reducera anfallskraften i de etiopiska förbanden. Kejsarn leder en styrka österut mot kusten och tar hamnstaden Assar. Pinsamt för il Duce...
Ola Palmquist. Spelar nu: Consim Press Beda Fomm, därefter GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#12


Graziani hotar etiopierna i fortet med inringning samtidigt som de gasbombar dem, så etiopierna drar ur i nordvästlig riktning.


De Bono får in flera divisioner i förstärkning, bland dem en stark bergsjägardivision, och mer bombflyg. Lägg till gasförmågan och han har åter möjlighet till offensiv. Han tillvaratar detta omedelbart och slår till hårt mot de reguljära etiopiska förbanden. Kejsaren lämnar Assar och skyndar västerut för att skydda stamuppbåden i bergens flank.
Ola Palmquist. Spelar nu: Consim Press Beda Fomm, därefter GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rGraziani läger tid på att omringa det gasade upprivna uppbådet och slå det. I väster skickar jag en svag uppbådsenhet för att skära av den västra italienska kåren.


De Bono kraftsamlar på vänstern  och slår en reguljär etiopisk division. Jag drar mig tillbaka upp i bergen. På den italienska högern slår de tillbaka ett dåligt samordnat anfall från inbördes trilskandes klaner.


I sydväst backar italienarna för att hantera mitt kringgångsförband. Då väljer jag att slå till med uppbådet. Det går ganska bra faktiskt.


Graziani närmar sig nästa motståndsställning vid Harare. Samtidigt bygger han flygfält för att framgruppera det kroträckviddiga jaktflyget.

I norr fortsätter De Bono pressa med sin vänster. Hans höger är svagare och ansätts hårt av uppbåden. Där finns möjligheten för mig att vinna på sudden death om jag tar hans operationsbas i Eritrea.
Ola Palmquist. Spelar nu: Consim Press Beda Fomm, därefter GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rMen italienarna tar hem slaget i sydväst. Resterna av uppbådet retirerar. Nåja, lite tid vann jag väl.


Graziani börjar bearbeta Harare-ställningen. Sämsta möjliga terräng för Musses grabbar. Djungelbeväxta berg. Och befästningar.


I nordost ger jag upp att försöka komma åt den italienska operationsbasen. Drar tillbaka mot bättre defensiv terräng. Även förbanden längre söderut, med Hailie Selassie själv som befälhavare, faller tillbaka längs vägen till Addis Abeba.


I sydväst faller resterna av uppbådet tillbaka mot Negheli. Den italienska kåren följer efter.


Graziani krossar Harare-ställningen. De Bono jobbar sig fram i centern mot uppbådade förband, kanske för att kringgå kejsarens bästa förband längs Addis Abeba-vägen? En ny ställning förbereds öster om Addis Abeba dörr vägarna som Graziani och De Bobo följer möts.
Ola Palmquist. Spelar nu: Consim Press Beda Fomm, därefter GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.