Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av Revolution Games The Road to Cheren

Startat av Strv102r, 8 mars 2020 kl. 12:14:42

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102rUtgångsläget. Britterna, till övervägande del indiska förband, står i öster, dvs neråt på bilden, i en stor stack på entréstället.


Min plan denna gång är att inledningsvis (heldragen pil) kraftsamla med tillgängliga längs den norra vägen och avdela en förstärkt brigad mot Wolkait. Minimal del mot byn i norr och längs den södra vägen som tillkommande förband GT 2 (prickad pil) kommer få använda för sin framryckning. T
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rEfter min framryckning GT1. Huvudstyrkan står i utgångsläge för anfall mot Cheru, och minimal del mot infödingsförbandet i byn i norra flanken. En bataljon har koll på italienska anfall längs den södra vägen och en förstärkt brigad rör sig mot Wolkait.När GT är slut så har infödingsförbandet gett den brittiska bataljonen en blåtira och sedan vikit österut. Italienarna har övergivit Cheru och Agordat utan strid och tagit ställning på kullarna strax öster Agordat. Italienarna i Om Ager har övergivit staden och rör sig snabbt genom terrängen österut.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDet brittiska anfallet mot den italienska ställningen vid Agordat bryter in i del av ställningen, och då drar italienarna uir hela ställningen till nästa två höjder längre österut. Den italienska ställningen vid Barentu är för stark efter att brigaden från Om Ager anlänt, för de tillkommande brittiska förbanden längs den södra vägen, så de avvaktar förstärkning eller annan utveckling. Britterna går in i Wolkait och del av infödingsförbanden byter sida. De italienska lokala förbanden i Cafta rör sig österut genom den oländiga terrängen in mot Tigre.


Den norra italienska höjdställningen längs kraftsamlingsvägen tvingas bakåt och fortsätter retirera upp mot Cherenställningen. Den södra ställningen viker istället mot sydost. En brittisk motoriserad bataljon exploaterar mot sydost och avskär italienarna i Barentuställningen. Detta får britterna att överge Barentuställningen och röra sig bakåt vilket öppnar Barentu och vägen till Tigre, exakt som jag hoppades. bakre italienska förband rör sig framåt och anfaller för att öppna vägen. Britterna tar stryk, men finns kvar som stridande förband ett tag till.


Nötandet vid Cheren börjar. Britter och fransmän gör entré kustnära i norr men italienarna finns på plats och kan fördröja mot Cheren från norr och mot kusten. Då italienarna nu är så starka i Arresa-riktningen så avvaktar jag med en brigad öster om Barentu. Tigre faller som en mogen frukt och flera infödingsförband byter husse.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rNötandet fortsätter vid Cheren. De italienska alpjägarna i bergen söder Cheren trängs undan av bergstränade britter, men ett resolut motanfall återtar bergen och trycker ner de reducerade britterna på låglandet igen. Från norr retirerar italienarna in i Cheren, så snart kan staden ansättas från norr också. Italienarna drar ur trupp från Arresa-riktningen för att skapa nya reserver när de befintliga matas in i Cherenkvarnen. Tigre är nästan helt överkört av britterna.

Cheren faller till sist, och italienarna drar sig söderut längs kusten också. De börjar sakta dra ur i Arresa-riktningen. men de går till anfall mot kappvändarna i Tigre för att hota britternas norra flank. de infödda biter dock i från sig rejält.


Britterna förföljer längs kusten, men inväntar vid Cheren. Italienarna lyckas nu skapa ett reellt flankhot i Tigre.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rBritterna slår sig fram mot Arresa, men det kostar. Adi Urgi känns långt borta. Jag har en allied minor för tillfället, men vill ju gärna upp en nivå. Cheren-riktningen trycker sig fram en hex mot Asmara och snart är fienden ute i den öppna terrängen. Mid kusten går italienarna överraskande till motanfall, och trycker mig tillbaka en i sig värdelös hex. Kanske detta kan öppna för att gå mot Asmara det hållet då han använde förbanden som stod i bergspasset öster Asmara? I Tigre slår britterna den svaga fiende som skär av dem, men måste lämna en VP stad för att göra det, och vips så är två italienska brigader tillbaka i VP-staden, Och då britterna tog en step loss här också så är det tveksamt om jag kan ta tillbaka den... Jag slog faktiskt 1 på alla anfall detta GT  vilket resulterar i för låga förluster för italienarna, och för höga på mig. Det visar sig spela roll i slutändan.Jag kommer inte åt Adua i Tigre bedömer jag. Så svaga förband lämnas för att försvara Axum och den svaga brigaden går norrut mot Adi Ugri. Ett anfall mot Arresa misslyckas (1 igen...) Också Cherenriktningen misslyckas (1 igen), italienarna tar också stryk, men väljer att stå kvar. Jag stoppas vid kusten i Bergspasset mot Asamara också.


Jag tar Adi Ugri bakom italienarna vid Arresa, och går in i ryggen på dem, men ett dåkigt utfall av striden 8igen) gör att han kan hålla Arresa. Italienarna går inte västerut i Tigre mot Axum, utan skickar en brigad till Adi Ugri för att skära av avskäraren. Vid Asmara forcerar jag bergspasset i öster, och i Cherenriktningen pressas italienarna ut i den öppna terrängen. Nu kan Asmara nås, men italienaren har så mycket trupp där att han kan ta förluster och vinna tid utan att ge terräng då gong gongen snart ljuder.


Mycket riktigt. Italienaren drar in allt han kan i Asmara så staden håller ut. Han nöts i slaget vid Arresa-Adi Ugri, men håller VP ställena.

Italiensk minor victory.

Det är ett litet spel, men med intressanta valmöjligheter, främst för britten, som ger större omspelbarhetspotential än man skulle kunna tro.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Kanger

Kul att du gillar det

Testa gärna Primogenita