Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av TCS Black Wednesday

Startat av Strv102r, 1 maj 2020 kl. 15:06:21

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102r

Kl 1500Först en översikt. De ryska motanfallen i KRASNI BOR mot I-263 och II-390 avbryts.

Anfallen mot 1-635 och Spankomp i MR område fortsätter.

Ett nytt anfall i väster! En rysk bataljon anfaller över floden från STARAIA MYZA in i SAMSONOVKA med understöd av artilleri. 5-II-269 (underställd III-262) viker till del.

Nedan detaljer:
I-263 och II-390 har tagit sig ca 400 meter in i södra KRASNI BOR. 1-563 Pvkv-komp passerar söder sjukhuset på väg österut för att nedkämpa fi i bebyggelsen norr namnet BOR, och därefter skydda Ö flank.

Det tyska artilleriet får ryssarna som tog sig in mellan 1-I-390 och 2-I-390 att vika. 3-I-390 rör sig norrut men behovet av motanfallet är för närvarande borta.

Delar av spankomp viker (2-Rec Bn) och framför ryssarna står nu bara en grupp ur 1-635, och två Tigrar...

Nedan en bild på hur den ryska bataljonen från STARAIA MYZA anfaller västerut över floden in i SAMSONOVKA där en pluton ur 5-II-269 i norra byn viker västerut, men den södra står fast.


Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Kl 1520I-263 och II-390 håller tagen terräng i södra KRASNI BOR och slår ut kvarvarande motståndsfickor i sin gruppering. Inga ytterligare ryska motanfall.
T-34/76 förbandet grupperat vid järnvägstationen framrycker på nytt till en ställning i anslutning till namnet BOR, men Pvkv-komp 1-563 tar snabbt stridsställning mellan sjukhuset
och skogen söder därom, och nedkämpar snabbt 3 st T-34/76 (trots långa håll). De ryska stridsvagnarna viker tillbaka till järnvägsstationen.


Ryssarna framför 1-635 och spankomp kommer inte längre, utan 1-635 kan göra en motstöt och återta lite terräng med understöd av tigrarna.
Spankomp plutoner grupperar med Tigrarna när gruppen ur 1-635 som närskyddade dem i bebyggelsen kapitulerar. 1-635 består i praktiken av en grupp(!!!).
Ryssarna framför 2-I-390 viker, uppmuntrade av en motstöt, som dock tar stora förluster när de jagar efter fienden. 3-I-390 finns nu som reserv.


5-II-269, de två grupper som är kvar, viker ur SAMSONOVKA som i helhet tas av den ryska bataljonen. 10 och 11-III-262 är på väg till 9-III-262 gruppering norr bilden.
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Kl 1540I-263 anfall möts av kraftig eld från de ryska ingenjörerna (2-Eng) och både 2-I-263 och 3-I-263 viker bakåt. 1-I263 hejdas nedhållna framför fienden (under supressed-brickan).
7-II-390 (mycket svagt kompani numera, motsvarar en svag pluton) stormar en nedhållen rysk pluton i östra utkanten av staden, och nedkämpar denna. Men en beslutsam rysk motstöt nedkämpar
"hela" 7-II-390. 5-II-390 (också mycket svagt kompani) grupperar för försvar av tagen terräng tillsammans med 5 StuG III G stormkanoner ur 1-226 (skyttet finns under stormkanonsbrickorna).
Det kan vara så att anfallskraften är slut i I-263, men främst i II-390. 1-563 Pvkv-komp är nu på plats för att nedkämpa de ryska kavalleriförbandet grupperat i bebyggelsen 2 hex norr namnet BOR.


1-635 och delar av Spankomp och de två Tigrarna (åter är skyttet under Tiger-brickorna) driver undan fienden framför dem. 1-I-390 massakrerar ännu ett anfall från öster. Nu är det bara 1-I-390
som har stridskontakt ur I-390. Både 2-I-390, 3-I-390 och ksp-tropparna ur 4-I-390 har fienden handlingsfrihet med.


5-II-269 två helt slutkörda plutoner börjar växelvis dra sig ur stridskontakt i SAMSONOVKA och röra sig västerut upp mot höjden. Skyttet i 9-III-263, 10-III-263 och
11-III-263 har samlats i MONDOLOVO norr om SAMSONOVKA.

Nu får fienden ytterligare tyskt artilleri. 1 batteriet ur 850 kårartilleribataljonen är nu grupperat inom porté, och han kan tilldela ETI med det. Det är ett 15 cm batteri. Han kan gödsla med
15 cm am med de två tyska batterierna, och även med den tyska 10,5 cm bataljonen I-215 tre batterier. Spelet tar slut innan am gör det.Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Kl 1600Bilden visar hur 1-563 framryckt mot höjdkammen med observation mot Jvg-stationen där de nu skjuts på av de kvarvarande få ryska
T-34/76 stridsvagnarna och de tappar en Pvkv Marder. De grupperar och kommer besvara elden. Notera Pv-fronten i nordöstra hörnet av
KRASNI BOR med tre stackar om vardera två 45 mm Pv-pjäser. 1-563 Marder är utom räckhåll för dem, än.


2 och 3-I-263 framgrupperar igen till försvarsställningar i höjd med I-390 (eg bara 5-II-390 och 1-226 stormkanonvagnskompaniet). 1-I-263 fortfarande i strid.Fi framför resterna av 1-635 (med Tigrar) och spankomp viker eller nedkämpas i huvudsak. Spankomp och 1-I-390 har stridskontakt på två håll.
10-III-262 och 11-III-262 är under anfall mot SAMSONOVKA
från norr i skydd av ett rökbälte.
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

1620
1-563 duell med T-34/76 stridsvagnarna vid jvgstationen slutar med en nedkämpad T-34/76, de övriga viker norrut igen. Öster jvgstationen finns ett Grk-kompani.
Rakt norr 1-563 i staden nordöstra del på andra sidan det öppna fältet finns en Pv-front med 6 st 45 mm Pv-pjäser.


1-I-263 och Ksp-tropparna i understödskompaniet 4-I-263 är i stridskontakt.


Spankomp, med två Tigrar, och 1-I-390 har stridskontakt med de nedhållna ryssarna under suppressed-brickorna.


Stormelden över SAMSONOVKA ger god till mycket god verkan. Stora förluster och många ryska plutoner viker österut. Men jag nyttjar kommissarie-regeln
och byter nedhållningsresultat mot större förluster, så ett mycket reducerat kompani finns kvar i västra delen av byn och är eldberett. Det skulle mycket väl
kunna skjuta III-262 anfallande kompanier i bitar. Dessutom fyller reserver från östra byn, utanför stormeldens verkansområde, på med kpist-plutoner i norra delen av byn.
10 och 11-III-262 stannar och samlar ihop sig bakom rökbältet.
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

1640
1-563 har inget nytt att rapportera.


Med hjälp av I-215 artillerield får I-263 ryssarna som varit i stridskontakt att vika. Inga stridskontakter för vare sig I-263 eller II-390 med 1-226 stormkanoner i södra KRASNI BOR.
Fienden som 1-I-390 varit i strid med nedkämpas eller viker. Ingen stridskontakt för I-390 heller i västra KRASNI BOR.  Spankomp med Tigrarna har fortfarande stridskontakt
med två kraftigt reducerade plutoner i nordvästra KRASNI BOR. (Under supressed-brickan)Med hjälp av 15 cm batterierna stormeld tar sig 11-III-262 in i västra SAMSONOVKA och nedkämpar ryssarna där.


Nu händer det saker i nordväst igen! En rysk bataljon anfaller ut ur IAM IZHORA längs den vita landsvägen över bron (som spanjoren tänkte anfalla söderut över med
III-262 förra dygnet) och sedan västerut in i de övergivna skyttegravarna. POTROLOVO försvaras av tre Ksp-troppar ur understödskompaniet 12-III262. 

Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Kl 1700I KRASNI BOR området kommer lugnet med skymningen. Inga förband har stridskontakt längre.


I SAMSONOVKA tar 10-III-262 ännu en hex i östlig riktning med understöd av 11-III-262, men en rysk motstöt kastar 10-III-262 bakåt igen med stora förluster.
11-III-262 gör en motstöt och kastar i sin tur ryssarna bakåt igen.


Uppe i nordväst lämnar den ryska bataljonen skyttegravarna och stormar över fältet. De tre spanska Ksp-tropparna orsakar förluster, men kommissarierna driver fram truppen utan
hänsyn till det vilket ökar förlusterna än mer.
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Slutläget!Stöt följer på motstöt i SAMSONOVKA. Till sist tappat 10 och 11-III-262 samt 5-II-269 i princip allt stridsvärde och de nästan lika utmattade ryssarna kan i kraft av att vara fler kvar
besätta byn.


De spanska Ksp-tropparna lyckas med hjälp av artilleriet avvärja den ryska stormningen av POTROLOVO. Det kostar en Ksp-tropp till kraftsamlat ryskt artilleri. Ryssarna återgår till och besätter de
övergivna skyttegravarna.


Ryssarna har inte tagit hela KRASNI BOR, vilket de gjorde historiskt. Det är ett krav för rysk seger. således ingen rysk seger. Då de tagit SAMSONOVKA i väster (vilket de inte gjorde historiskt) är en tysk seger omöjlig. Två bataljoner har lämnat kartan i öster och sydost.

Alla bataljoner på båda sidor är helt slut utom MR (2 intakta kompanier kvar), I-390 (tre hyffsat OK kompanier kvar) och den ryska bataljonen strax öster STARAIA MYZA samt två bataljoner i terrängen IAM IZHORA. De två  ryska stridsvagnsbataljonerna i centern på kartan (4 kompanier med hälften lätta och tunga vagnar) är nästan intakta. Den medeltunga bataljonen med T-34 i öster är i princip utraderad. 

Geografiskt sett oavgjort mot en historisk marginell rysk seger. Med de relativa förlusterna blir det  två nivå-förskjutningar (1 per 80 eliminerade brickor) i spansk/tysk favör med 186 eliminerade brickor (63 gardesdivisionen i KRASNI BOR är slagen i grunden, 72 skytte i väster har tappat anfallskraft i två regementen, men har förmåga att fortsätta om motståndet är svagt, vilket det är). Det blir tre nivå förskjutningar (1 per 40 eliminerade brickor) i rysk favör med 153 eliminerade spanska och tyska brickor. Netto en förskjutning i rysk favör = rysk marginell seger som historiskt, men på grund av de förluster spanjoren och tysken tagit för att hålla terrängen snarare än det historiska då man tog KRASNI BOR.

Så var det med det!Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Fredrik H

Tackar, en storartad insats! Jag inser att jag aldrig skulle orka ett spel av den här omfattningen, men det är intressant att läsa om.  :up:

Strv102r

Tack!

Det är det längsta projektet vi gjort i form av ett enskilt spel. Nästan 6 månader! Det var en del damm på plexiglaset på de delar man inte var nära så ofta.

ACW i realtid med 150 års-åminnelsen var ju större 2011-2015, men det var hur många spel som helst som tofsvipa kronologisk ordning. Nästa projekt kan bli nästan lika långt. Vi får se hur länge rekommendationerna försvårar normalt spelande.

Vill prova Clash of Monarchs...
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Maglica

Robert Maglica

Strv102r

Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.