Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av TCS Ariete

Startat av Strv102r, 9 maj 2021 kl. 14:53:38

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102r

Nedan de italienska detaljgrupperingarna från väster:
XII-8 Bersaglieri –bataljonen består av två skyttekompanier med vardera 3 plutoner skytte. Små kompanier och liten bataljon.
Dessutom ett Pv-komp med 8 st 47 mm Pv-pjäser. Dessa är grupperade med 4 st med vardera skyttekompani.
Bataljonen är försvarsberedd, men har inte hunnit med fältarbeten. 
Och tre st tunga 10,2 cm Pv-pjäser (egentligen fartygspjäser) i Milmartplutonen. Då italienarna under katastrofen 1940 märkte att deras 47 mm var helt verkningslös mot den brittiska tunga Matilda II stridsvagnen, liksom alla tyska pv-system, improviserade de fram en lösning (tyskarna hade ju redan 88 mm tung Lv-pjäs som kunde lösa ut den knuten vid behov). Man monterade en fartygspjäs på en bärare!

   

Läget i centern:V-8 Bersaglieri –bataljonen består av också två skyttekompanier med vardera 3 plutoner skytte och ett Pv-komp med 8 st 47 mm Pv-pjäser, och dessutom ett extra Pv-kompani med 8 pjäser till.
Dessa är grupperade med 8 st med vardera skyttekompani.
Bataljonen är försvarsbredd med fältarbeten för överlevnad klara.
8 Bersaglieri MC-kompani består av 3 st motorcykelskytteplutoner och är försvarsberedd, men har inte hunnit med fältarbeten. 


Den italienska högern:III-8 Bersaglieri är regementets understödsbataljon.
1-III-8 Bersaglieri är ett granatkastarkompani med 6 st 8 cm Grk.
2-III- 8 Bersaglieri är ett Ksp-kompanai med 12 st kulsprutor.
Dessutom ett Pv-kompani med 8 st 47 mm Pv-pjäser.
Alla dessa förband, inkl haubitsbataljonen, har precis anlänt och genomför åtgärder efter marsch när spelet börjar.
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Kl 1130-1200 19 nov 1941.

De inledande brittiska dragen.I väster inleder britterna med att låta en spaningspluton med pansarbil Humber spana längs vägen i nordostlig riktning. den blir påskjuten av en 47 mm pansarvärnspjästropp som slår ut två av tre bilar. Aj! den återstående bilen får vika bakåt.

Istället försöker en annan spaningspluton spana mot den yttersta italienska grupperingen för att kunna skuta artilleri mot den. även denna pluton blir beskjuten av en 47 mm pansarvärnspjästropp, och en Humber slås ut. De två kvarvarande grupperar och kommer kunna leda indirekt eld mot fienden.
för att snabbt kunna nyttja den indirekta elden när den skjuts börjar A-skvadronen (kompaniet), 4CLY (County of London Yeomanry) framgruppera för att också kunna skjuta direktriktad eld mot målen och med efterföljande skvadron antigen kringgå fienden längs kartkanten, alternativt storma fienden. men de italienska 47 mm pjäserna skjuter överjävligt bra och slår ut tre A15 Crusaders. Aj som fan! Vissa vagnar viker bakåt.

Resten av skvadronen anländer för att gruppera, men 47 mm serviserna är totalt überskickliga och slår ut fyra Crusaders till! Aj så in i helvete! Dock lyckas en del plutoner gruppera. Pv-kompaniet framgrupperar, men håller sig i bakgrunden.

I öster rusar tätskvadronen ur 2 RGH (Royal Gloucestershire Hussars) förbi de långsammare spaningspansarbilarna mot de ännu helt ogrupperade italienska förbanden ur III-8-bers och deras hang arounds.Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

kl 1230

När andra GT är slut så ser det ut som nedan
III-8-Bers underställda Pv-pjäser briljerar! De slår ut 7 av de anstormande stridsvagnarna och huvuddelen av dem avbryter anfallet och retirerar, men fem stridsvagnar på stridsvagnskompaniets västra flygel fortsätter in i och genom den italienska fronten. Därefter börjar de jaga runt i den italienska bataljonens bakre område och river upp haubitsbataljonen vars serviser och annan personal skingras för vinden. Bataljonen upphör att existera för stunden. Därefter vänder stridsvagnarna om och anfaller fronten i dess rygg. De tappar tre vagnar under sin karusell, men slår ut diverse kulsprutegrupper, granatkastargrupper och två Pv-pjäser. Medan detta sker stormar ännu ett stridsvagnskompani framåt mot III-8-Bers front.

I väster nedkämpar nedkämpas den skickliga pansarvärnstroppen av Crusaderstridsvagnarna, men skytteplutonen är oskadd. Brittiskt artilleri missar grovt. Även här ansluter ett stridsvagnskompani till framåt.
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

När tredje GT är slut, Kl 1300, så ser det ut som nedan
III-8-Bers rivs till stor del upp av det nya fientliga stridsvagnskompaniet som passerar rakt genom och sedan fortsätter norrut. Bara centern kvarstår och man har nu 4 Pv-pjäser kvar. Ännu ett stridsvagnskompani rusar framåt mot resterna III-8-Bers front. Men det första kompaniet som anföll är nästan helt utslaget. Alltid något!

I väster nedkämpas huvuddelen av XII-8- Bers 47 mm pv-pjäser i duell med stridsvagnar och spaningspansarbilar. Den tunga Pv-plutonen börjar skjuta och slår ut ett par vagnar. Även det italienska stridsvagnskompaniet i reserv råkar i strid med ett tredje framryckande brittiskt kompani, så de stannar i sin gruppering och slår ut två vagnar utan egna förluster. Även här är det första stridsvagnskompaniet som anföll nästan helt utslaget.  Pv-kompaniet tar stora förluster till italienskt artilleri.
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Kl 1330

När fjärde GT är slut så ser det ut som nedan
III-8-Bers nedkämpas av det nya fientliga stridsvagnskompaniet som passerar rakt genom och sedan fortsätter norrut, bakom det föregående. Resterna av det första stannar i terrängen och rensar upp lite. Pansarspaningskompaniet rör sig mot ryggen på 2-II-132 haubbat i centern. Den mest norra brittiska kompaniet får stridskontakt med plutonen ur IX bat - 132 reg.

I väster utkämpar I-III-132 en duell med ett brittiskt stridsvagnskompani på långa håll (över 1 km med 40 resp 47 mm kanoner). Den ger italienarna ett övertag, så britterna nyttjar sina Crusader CS understödsvagnar (som det finns en pluton i varje kompani av) för att med sina haubitspjäser avskärma det italienska kompaniet och föra fram ännu ett kompani och Pv-plutonen. De tunga Pv-pjäserna börjar en omgruppering mot nordost, men tappar en grupp till eld från de brittiska vagnarna.
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

När femte GT är slut så ser det ut som nedanDammbildning, rök och värmedaller reducerar sikten till bara drygt 400 meter vilket gör att nästan all stridskontakt upphör.

Tätplutonen ur IX bat - 132 reg. inväntar resten av bataljonen som kommit halvvägs. Britterna framgrupperar, men undviker stridskontakt.

I väster framgrupperar också de brittiska stridsvagnskompanierna mot 3-VII-132.

De tunga Pv-pjäserna grupperar för att kunna nedkämpa spaningsbilarna som är i strid med 2-II-132 haubbat när sikten ökar, utan att hamna inom räckvidd för pansarbilarnas tunga ksp.
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Kl 1430

När sjätte GT är slut så ser det ut som nedanDammbildning, rök och värmedaller reducerar sikten, men den ökar till ca 1000 meter.

Tätplutonen ur IX bat - 132 reg hamnar i strid med britterna och tappar 4 av sina fem vagnar och viker. IX-132 vinklar upp mot nordost och rör sig framåt, men avbryter och tar stridställning när den kvarvarande vagnen ur tätplutonen viker bakåt. Britterna framgrupperar efter den vikande vagnen och vi kan, om sikten medger, se fram mot en rejäl duell de kommande 30 min!

Också i väster får britterna övertaget då hela 7 st M13/40 slås ut för 3-VII-132, som viker bakåt. VIII-132 med sina ca 30 vagnar ansluter framåt och tar ställning i höjd med de vikande ur 3-VII-132. Britterna framgrupperar också här efter 3-VII-132, så även här kommer kanske det hela avgöras de kommande 30 min.

2-VII-132 rör sig österut med de två tunga Pv-pjäserna mot 1-I-Milmart som skulle skydda haubbat 2-II-132 från den brittiska spaningen. Dock lyckas haubitsarna själva slå ut två pansarbilar, och resten viker österut. 
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Kl 1500

När sjunde GT är slut så ser det ut som nedanSikten ökar ökar till ca 2000 meter.

Tätplutonen ur IX bat - 132 reg sista vagn nedkämpas . IX-132 tappar 8 M13/40 i duellen med de två brittiska kompanierna, men slår ut nästan hela det norra brittiska kompaniet, och delar av det södra. IX-132 framgrupperar försiktigt för att nedkämpa också det södra brittiska kompaniet.

I väster tappar 3- VIII-32  7 st M13/40 och viker, men 1 och 2 komp fortsätter striden. Tillsammans med resterna av 3-VII-132 nedkämpar man i stort sett hela den brittiska styrkan framför sig. Bara motsvarande en pluton viker. 1 och 2-VIII-132 framgrupperar efter den. 

2-VII-132 med de två tunga Pv-pjäserna förbereder sin nya uppgift, som dock verkar ha blivit inaktuell.
Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Fredrik H

Här går det undan! Tycker du att systemet funkar för situationen? Jag har aldrig uppfattat TCS som ett pansarspel, men å andra sidan var det 15+ år sedan jag spelade det skulle jag tro (regelversion 3.1 vill jag minnas).

Strv102r

Fungerar ganska bra faktiskt. Samma brister som Panzerblitz och World at War systemen i och med att det saknas funktion för att skjuta i flank på stridsvagnar vilket är en grund i stridsteknik. Men det finns uppföljning av enskilda vagnar vilket gör att man slipper abstraktionen med disrupted/step loss från de andra systemen ovan. Helt OK måste jag säga.

Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

När åttonde GT är slut så ser det ut som nedanSikten minskar till ca 750 meter.

I nordost nedkämpas resterna av det ena brittiska stridsvagnskompaniet (5 vagnar) och det andra viker i full fart åt sydost. Då Crusader-vagnarna är dubbelt så snabba som de italienska M13/40 så finns det ingen chans för IX bataljonen att komma i kapp dem.

I väster utraderas resterna av den brittiska styrkan framför VIII-132. 1 och 2-VIII-132 tappar en enda vagn (britterna hade 4 kvar).

2-VII-132 med de två tunga Pv-pjäserna förbereder sin nya uppgift, som dock verkar ha blivit högst inaktuell.

De brittiska spaningspansarbilarna och stridsvagnarna är som sagt för snabba för att inte komma undan. Spelet slutar i praktiken där.

Italienska förluster:

Hela III-8-Bers bataljonen.
Hela 3-1-3 Celere haubbitsbataljonen.
1 Milmart tung pansarvärnsbil.
14 st 47 mm Pv-pjäser
35 st M13/40 stridsvagnar


Brittiska förluster:

9 st Pansarbil Humber
81 st Stridsvagn Crusader

Brittisk förlust pga att alla brittiska stridsvagnsförband utraderas eller förklarat "mission failure".

Ola Palmquist. Spelar nu:  OSGs Highway to the Kremlin, därefter SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.