Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

Kampanj och presentation av Stellar Horizons

Startat av Delirium, 28 oktober 2021 kl. 11:32:03

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Delirium

I allmänna tråden här: http://www.krigsspel.se/forum/index.php?topic=4672.15 beskriver jag väldigt allmänt vad spelet går ut på. Jag tänker här i mer detalj presentera spelets olika aspekter genom att utföra dem i praktiken och visa detta i ord och bild.Det jag har satt upp är alltså en solitärkampanj som startar 2030 med fyra factions, China, EU, Russia, North America. Jag nämnde innan att det på ett sätt finns två större vägar att välja mellan i början, att mata ut upptäckarfarkoster, respektive att bygga baser, även om det ena inte utesluter varandra. Till viss del gör spelet det valet åt en från start: för att alls kunna bygga baser behövs a) kapacitet att bygga CV (Crew Vehicles, en tech) som b) har tillräckligt stor transportkapacitet att lasta så mycket supplies som behövs (bestämt per land); och c) räckvidd att ta sig dit du vill. Kom ihåg att budgeten är avsatt per tioårsperiod, mellan 20-30 miljarder tillgängliga, sakerna som behövs för ett basbygge bränner nästan halva den summan.När spelet börjar har USA, Ryssland och Kina (av våra spelare) tech för att bygga CV men inte Europa så de faller ur redan från början, alltså kommer de att mata ut sk Robotic Explorers (RE). USA har räckvidd 1 så kan åka med sina CV till Mars (och Venus) men har inte tillräckligt stora transporter.  Kina och Ryssland har CV och har "0,5" range, de kan åka till Månen och närliggande asteroider förutom Earth orbit och där är baserna billigare att bygga. I mitt parti har jag bestämt att USA och Ryssland bygger baser i Jordens omloppsbana medan Kina gör det runt Månen.

Jag kommer inte att beskriva allt som händer i spelet utan här har jag valt att fokusera på några enskilda händelser som illustrerar mekaniken.

Basfokus:
För enkelhets skull har jag följt spelexemplet för Ryssland exakt så jag återberättar här hur det går till för deras bas: år 2030 börjar spelet direkt i Move phase. Eftersom man när som helst kan använda pengar för att köpa resurser betalar ryssarna två miljarder för två supplies som de kan lasta på sin CV2 (level) de startar med, de gör sedan sitt move genom att skjuta upp denna CV2 med en Launch Vechicle level 2 de också startar med (allt måste launchas med sådana raketer från Jorden), de klarar ett Engine Failure-slag på 5% och lägger sig i Earth Orbit. Efter att andra ryska moves (och de andra spelarnas) är klara, och Explorations (ger exempel på det senare) infaller Trade and Base construction phase. Ryssland betalar då sina två supplies från farkosten i omloppsbana och bygger basen Zastaya som deras CV2 dockar/stackas med automatiskt.

Nästa turn, 2031, börjar med en Build (and service) ships phase, där ryssarna betalar för att bygga en andra CV2, denna med 6 (!!) i transportkapacitet, också en ny LV2 för att kunna skjuta upp den (alla LV förstörs automatiskt vid launch tills man har techen som ger 75% chans att de överlever, USA startar med den). Dessutom betalar de 6 miljarder för att köpa 2 supplies, 2 ore och 2 fuel som de lastar sin nya fina CV2 full med. Totalt kostar detta 15 miljarder, halva deras budget för 2030-2040. Lägg märke till att alla dessa inköp görs på Jorden där resurser och pengar alltid växlas 1 mot 1. Senare kommer skepp att kunna byggas och servas direkt på baser med rätt installationer, och resurser kommer att finnas på dessa baser. En anledning till att bygga baser i Jordens omloppsbana är att inte behöva skjuta upp farkoster som behöver servas, en annan att det är billigt och skapar en möjlighet att bygga installationer som man kan tjäna på under lång tid.

Tillbaka till Ryssland, i Move phase skjuter de upp sin CV2 till basen i omloppsbana (likadant åker Kina med en basbyggarexpedition de samlat ihop till Månen, och amerikanerna åker även de till Jordens orbit. Igen efter Exploration går vi till Base construction phase. I den bygger Kina och USA sina baser, men Ryssland, som nu har 2 av varje resurs stackat på sin bas, använder 1 ore och 1 supply för att bygga en Supply station (small). Man kan bara bygga en installation/facility per turn per bas men det går att bygga bas OCH facility samma turn. Facilities är: supply stations för att serva skepp, research stations för att tjäna forskningspoäng, mining stations för att utvinna resurser, settlements för att skapa befolkning och defense network för att försvara sig. Här ser vi läget i slutet av 2031:2032 bygger ryssarna inget i Build phase, i Move skickar de hem sitt stora transportskepp till Jorden för att fylla på med mer resurser som de kan åka ut med 2033, de styr sin andra CV som gjort upptäckter på Månen men som nu är "reserved" dvs den har misslyckats med ett Recall-slag och måste servas innan den kan bli fullt funktionsduglig igen. Tack vare den ryska supply stationen kan detta göras i omlopp med de resurser som finns lagrade på basen hellre än att återvända till Jorden och behöva launchas tillbaka. Efter Exploration kommer Base construction och då bygger Ryssland en Research station på sin bas för 1 ore och 1 supply. Denna forskningsstation kommer att producera tech points varje Ekonomifas (dvs vart tionde år), antal och typ beroende på var den är placerad, just denna kommer att ge 3 valfria poäng.

2033 måste ryssarna bygga en ny LV2 för att få upp sitt transportskepp igen, de lastar det återigen med 2 av varje resurs (kostar totalt 3+2+2+2 till och nere på 4 pengar i kassan med 7 år kvar tills nya kommer in). Det är ju Build and Service phase så de servar sin CV2 på basen så den blir "unreserved" vilket kostar 1 supply och 1 fuel vilket de tar från basens lager. De skickar transporten till basen i Move phase, fyller på lagren och i Base construction bygger de ett Settlement nivå 1 för 2 ore, 2 supply och 1 fuel vilket nästan tömmer lagren på basen men ett Settlement är kul att ha. Dels kommer den att kunna tradea (se det som en väldigt tidig koloni med en privat marknad) pengar och resurser med dig och eventuellt andra spelare, dels kommer den att kunna växa automatiskt (slå lika med eller lägre med level i ekonomifasen), dels ger den victory points (settlements ger olika mycket vp beroende på hur långt ut i solsystemet de är placerade och hur stora de är).

En sak som är viktig att komma ihåg är att en mining station bara kan utvinna en sorts resurs, och en research station bara en sorts forskningspoäng MEN varje bas kan bara göra ett av dem per ekonomifas så det är i normalfallet inte lönt att bygga båda installationerna.

Exploration: Två fall för att illustrera.Första för USA runt Venus 2030. Orbitern Feynman börjar i Venus orbit så behöver inte flytta (och undviker därmed Engine Failure-slag). I Exploration phase slår USA en d10 mot Venus Explore-värde på 6 i Physics i vänstra hörnet. Feynman har en grön etta som bonus och jag behöver slå 7 eller lägre för att lyckas (0 är 10). Jag gör det och får dra en Physics-marker (numrerade mellan 1 och 5) och det blir en etta. Samtidigt som jag gör min Exploration måste jag också slå för Malfunction eftersom det är en RE (Robotic) som börjar på 30% risk. Tyvärr slår jag 27 och Feynman kraschar/förlorar kontakt (men lyckade upptäckten står fast). Jag förlorar farkosten men får som tröst dra en Engineering-marker (varje gång något sprängs drar man tröstpriser på det här sättet enligt devisen att misslyckande driver utvecklingen framåt), det är dock tyvärr också en etta.

Andra fallet är för Kina och inkluderar lite movementprinciper också. De börjar med en Orbiter, Xu Gangqi i Saturnus 2-transfer box (när du skickar iväg något räknar du ut hur lång tid i turns det tar att komma fram och placerar i den boxen, sedan sjunker farkosten en box automatiskt per turn. Så 2030 sjunker Xu Gangqi till 1-boxen och 2031 sjunker den automatiskt till den så kallade Flyby-boxen. Därifrån kan jag sedan göra ett vanligt move till Saturnus orbit eller någon av dess satelliter (notera de små streckade linjerna med pilar. Jag placerar den i omlopp runt Mimas-Encylades-Tethus eftersom jag sedan tidigare har dragit ett mission för Kina som involverar just Mimas (varje spelare har varsitt hemligt personligt mission, och så finns det ett publikt som alla kan försöka klara, i mitt spel är det Pluto). Jag klarar Engine Failure och väntar sedan på Exploration. Väl där ska jag slå Biology-7 modifierat med +1 för Orbiterns bonus. Jag klarar det, drar en marker och det är en trea! Treor eller mer i markers är vinstlotterna och jag uppnår här en så kallad Depletion, ett vetenskapligt genombrott som får stor uppmärksamhet hemma.Flera saker händer nu. Jag visar att Kina klarat av ett mission genom att uppnå Depletion på just den himlakroppen (Mimas). De kommer att få 4 vp i slutet av spelet (siffra på brickan). De får +1 miljard i inkomst för klarat mission. De får ta en Politics marker (som kan växlas mot pengar eller extra forskning senare). De får dra ett nytt mission.
Det som också händer varje gång Depletion uppnås är att jag drar ett sk World Card (den "avlånga" hexagonen) som blir Frozen Methane och kollar om det kan gälla världen ifråga och eftersom det inte är Venus så gör det det. Detta World Card talar om hur mycket resurser av varje typ någon kan utvinna med en bas med mining station på just Mimas (1 ore, 2 supply, 6 fuel) men till detta ska läggas Mimas egen bonus på +2 ore och +2 supply (se månens egen bricka). På world cardet ser vi också att en Research station skulle kunna utvinna 4 Engineering (den gråa symbolen). Avslutningsvis ser vi en blå 7:a omgiven av små prickar, det är kostnaden i supply för att bygga en bas just på denna himlakropp.

Vi är inte klara med vad som händer vid Depletion. Nästa steg är att utföra Search for Life. På Mimas-brickan ser vi att chansen är 9% men tyvärr slår jag inte så lågt för Kina (lyckat slag hade utlöst en hel serie andra händelser). Jag får sedan en Politics-marker (alla värda 1 så inga dolda värden här) att spara till senare. Jag får heller inte glömma att placera en Depletionbricka (den svarta sexan) för att påminna alla om att Mimas värde för Exploration för all framtid gjorts svårare för nästa "generation" upptäckare, vilket i och för sig kan kompenseras genom +1 för spectrometers vilket framgår av world cardet.Puh, det var mycket att tänka på, men är inte vanligt att klara missions, tror jag. Allra sist ska jag också kolla Malfunction för hjältesatelliten Xu Gangqi och jag slår under 30 och kontakt förloras men namnet kommer alltid att stå kvar i de kinesiska historieböckerna! Eftersom jag förlorar farkosten drar jag som nämnts innan en Engineering-marker, en tvåa (notera att detta är en helt fristående process från Exploration av himlakroppar och aldrig orsakar Depletion).
Dungeons and Dragons och Kingmaker

Fredrik H

Härligt, det var en rätt utförlig start...! Jag tycker att du valde bra länder, det ska bli intressant att höra hur respektive nation klarar sig ( till exempel kanske en kort rapport vid ekonomifasen om du orkar). Man får verkligen en god uppfattning om vilken typ av spel det rör sig om, tävlingsmomentet är inte så påtagligt ( i alla fall inte inledningsvis). Kul att du är igång! :up:

Delirium

#2
Sådär, nu har jag spelat första decenniet med lite intressanta resultat. Förutom den tidigare visade stora upptäckten (Depletion) av Mimas vid Saturnus har några andra stora genombrott skett.Här ovan ser vi att Jupiters måne Europa dammsugits av Ryssland som sett att det finns gott om isyta att eventuellt ställa bas på med fina resurser att hämta.Här har Ceres i Main Asteroid Belt blivit noga utforskat av Europa-faktionen och visat sig vara väl isig även den, även den rik.Avslutningsvis ser vi i vår närmiljö hur Venus blivit rejält depletead och visat sig vara en vasst klippig värld att basa på, okej resurser men nåbar på ett år från jorden. Lägg märke till att de nämnda världarna innan är på ganska stort avstånd vilket kräver stor teknologiinvestering innan de kan nås. På den sista bilden ser man också de tre byggda baserna av Ryssland, USA och Kina, dessa innehåller som nämnts för Ryssland ett Settlement, en Research station och en Supply station; Kinas har en Mining station; USA en Research.

På den bilden ser man också tre Orbiters, de enda kvarvarande farkosterna i hela vårt solsystem, resten har sprängts i bitar eller är på väg "söderut" med enkelbiljett. Lite mer detaljerat fick Kina slut på saker att göra redan 2036 och USA 2037 då deras sista Crew Vehicles blev recallade och tvingades återvända hem men då budgeten var slut kunde de inte tankas upp igen utan får vänta till nästa decennium.  :P

Lite statistik över upptäckter och andra bedrifter, Kina klarade sitt mission som sagt med Mimas/Saturnus, de enda som gjort det. Vad gäller forskningspoäng och politik ser det ut så här:

Kina: 2 politics; 11 biology points, 1 (!!) physics, 17 engineering
EU: 7 politics (!!); 16 biology, 26 physics, 21 engineering
Ryssland: 4 politics; 11 biology, 12 physics, 14 engineering
USA: 0 politics (lyckades inte med en enda depletion!!!); 16 biology, 13 physics (på 10 brickor, kasst snitt), 7 engineering

Som framgår här har brädet lutat starkt åt Europa/Rysslands håll vad gäller genombrott/depletions. USA har haft otur men står okej tack vare sin teknologiledning, Kina har inte heller haft flyt direkt, som synes i poäng men det är bara att bita ihop, de kan ju trösta sig med klarat mission.

När jag rapporterar härnäst kommer en fullständig berättelse om Economy Phase 2040 som är näst i tur.
Dungeons and Dragons och Kingmaker

Delirium

#3
Economic Phase. 2040 och varje helt decennium därefter spelar man alltså en Ekonomifas innan det är dags för 10 nya år/turns. Det är nu man får chansen att styra ens faktions långsiktiga planer, och jag tror det är värt att bära i minnet att du spelar inte landet/unionen som sådant utan du spelar deras rymdprogram och försöker alltså i den här fasen på bästa sätt styra din regering dit du vill, vilket kommer att återspeglas nedan.

1. Det första som händer är att få Politics markers, A och att slå för events, B.
A. Varje spelare får 2 markers, förutom om någon har policyn Space Diplomacy vilket EU har från början (mer om Policies nedan), då får man en tredje. Med dessa politics markers (som ju främst tillkommer från Depletions i upptäckter som vi sett) kan spelare göra en massa olika saker, men de får inte behållas efter Ekonomifasen så politisk framgång är en färskvara, du är inte hetare än din senaste vetenskapliga artikel:

De kan växlas in mot 1 miljard, när som helst.
De kan växlas mot 2 techpoäng av valfri typ (3 med en viss policy).
De kan användas för +10% på initiativslag (se nedan).
De kan betalas två stycken för att få dra ett annat mission.
De kan betalas 4 stycken för att få ett victory point.
De kan användas för att påverka Foreign Relations (se nedan, där också).

B. Vi slår en d100 för ett random event, från 2100 slår vi två events. Resultatet denna gång är 42, Private Freight Company. Detta låter en eller flera spelare transportera resurser mellan Jorden och en eller flera baser, som om man hade teknologin Trade Routes. Osäker på hur stor betydelse detta kommer att ha men värt att lägga på minnet.

2. Det andra steppet är Initiative. Varje spelare slår 1d100 och det avgör initiativordningen för resten av ekonomifasen och kommande decennium. Två saker modifierar, dels om någon har Military Policy, vilket Kina startar med (+20%), men spelare kan också som nämnts spendera politics markers för +10%. Jag bedömer att initiativet inte är tillräckligt viktigt än (kan vara ett misstag) och resultaten av tärningarna blir Kina först, sedan USA, Ryssland och sist EU. På bilden ser vi turn tracken och det nyss ändrade initiativet. Även det publika missionet Pluto syns.3. Step 3 är Diplomacy.
Som jag var inne på är du begränsad i din roll som rymdansvarig och relationerna med de övriga faktionerna styrs i första hand av tärningsslag. Varje spelare har 6 flaggor som representerar alla övriga faktioner, även icke-spelade (förkortat NPF), placerade på Neutral på ens player mat som på detta kinesiska exempel. På varje position ser vi hur mycket extra inkomst statusen ger respektive hur många resurser som kan tradeas per bas (se nedan).I omvänd intiativordning kan varje spelare nu spendera politics markers för att få slå tärning mot ett land och på 6 eller lägre få flytta dem ett steg i valfri riktning (för att flytta neråt, alltså bli fientlig, krävs dock rätt policy, och för att få flytta förbi free trade krävs godkännande från andre spelaren). Relationer, väl etablerade, är ömsesidiga, så om spelare x slår upp free trade med spelare y får bägge fördel av det. [Jag vet inte i nuläget hur man bör tänka här men spontant tror jag det är bättre med handelsrelationer med ickespelade länder först för att inte ge bort saker i onödan till konkurrenterna i spelet, här kommer säkerligen ett faktiskt diplomatievent in med riktiga motspelare.]

Ställning i politics markers just nu är EU 10, Ryssland 6, Kina 4, USA 2. EU ska börja, och tillkännager att de satsar tre markers på att slå en på alla ospelade factions: Japan; "resten av Asien (symboliserat av Indiens flagga)"; och "Sydamerika/Afrika" (de två senare kan ju framstå som lite larviga men kom ihåg att det a) är en bit in i framtiden och att det b) inte betyder att kontinenter unifierats utan bara att de startat rymdprogram tillsammans). Ryssland satsar en marker på Japan. Kina och USA passar.

Diplomati är uppenbarligen rätt väg att gå, samtliga fyra slag lyckas och EU får upp tre markers på free trade, och Ryssland en, kvar nu EU 7, Ryssland 5, Kina 4, USA 2.

4. Step 4 är Production.
Varje land ska först räkna ihop sin inkomst i pengar baserat dels på en fixerad summa beroende på tidsperiod (se exempel i Kinas bild på player mat ovan) och dels på olika bonusar.

Låt oss ta USA först. De har 30 miljarder i grund, +2 för Space Economics policy för totalt 32 in.
Ryssland får 28, +1 för frihandelsavtalet med Japan för totalt 29.
EU drar in 28 plus 3 (!) för sina nya avtal för totalt 31.
Kina 29, +1 för avklarat mission och 30 in, +1 för en sparad peng för total kassa på 31.

Från detta ska vi modifiera mot underhåll. Varje faction har ett värde på hur många Crew Vehicles, Robotic Explorers, och Bases man kan ha i spel gratis varje economic phase. För många ger böter, färre än taket ger pengar tillbaka.

USA:s limit är 3 RE, 1 CV, 1 Base. De har 0/2/1. De får tillbaka 3 (1 per styck) för att de inte har några RE men bötar 4 för att de har en CV för mycket, netto -1 miljard, nu 31.
Ryssland har 1 RE, 2 CV (+1 i tak för sk Human policy som tillåter en CV extra), 2 Bases. I spel har de 2 RE, 2 CV och 1 Base. De betalar 2 i böter för en extra RE men får tillbaka 1 för CV och 1 för Base och går jämnt upp.
EU har 2, 1, 1 som gräns men har 1, 0, 1 så får 2 i bonus och går upp på 33.
Kina avslutningsvis har 2, 2, 2, 1 i grund men har 0, 2, 1 så får 2 i bonus för totalt 33 de också.

Med pengar avklarade går vi över till annan inkomst. Varje spelare räknar nu ut hur många resurser av varje typ de tjänar från sina baser. Här finns ingen grundinkomst utan det är mining stations på baser som gäller, med bonus till detta från level 3 settlements och uppåt (förtydligat i errata). Kina är de enda som har mining, på sin månbas, och inkomsten från den är vad som står på "world cardet" (finns inget just nu, så 0) plus bonus från själva himlakroppen. I månens fall kom aldrig något world card trots idogt upptäckande från Kinas håll efter de byggt sin bas så det enda de får är 1 engineering från månens +1 bonus. Resursen hamnar på basen ihop med en tidigare lagrad fuel (det är alltså dessa resurser som kan skeppas fram och tillbaka enligt eventet ovan).

Sedan kollar vi intjänande av teknologipoäng , också enligt den fixerade inkomsten på player aid, plus research stations, även där med bonus för lvl 3 settlements+.
USA får in 2 physics, 3 engineering, 3 biology i bas, plus 3 valfria från sin bas i earth orbit. De väljer att ta engineering och med de tidigare intjänade poängen från explorations landar de på 15 physics, 10 eng, 19 bio.
Ryssland tar in 3 physics, 2 eng och 4 biology, även de +3 valfria för bas i orbit, de tar dem som engineering och landar totalt på 15 physics, 19 engineering, 15 biology.
EU tar in 5 physics, 2 eng, 2 bio, ingen bonus. Landar på 31 physics (!), 23 engineering, 18 biology.
Kina slutligen plus 2 physics, 3 eng, 2 bio för totalt 3 physics (!), 20 engineering, 13 biology.

5. Nästa step är resource transportation för den som har teknologin Trade Routes (ingen än) men enligt det framslagna eventet nu också den som har lägst antal settlements, dvs alla utom Ryssland. Jag bedömer att ingen är intresserad av att utnyttja detta just nu.

6. Addera baser, asteroider, pirater och trade markers.
Först slår vi d100 och kollar om en icke spelad faction, NPF, har byggt en bas (kalla det AI om man vill). Det är väldigt osannolikt så här tidigt och inträffar heller inte.
Hade året sedan varit 2050 hade vi slagit d100 för både asteroider och pirater för att se om/var de sätts ut. Asteroider är positivt, kan "harvestas" för goda resurser, pirater inte så positivt men de ser åtminstone till att en militär aspekt behöver bemötas av spelarna.
Slutligen, förtydligat i errata, ska varje bas med settlements få en slumpvis dragen Trade-marker. Ryska basen får en "Buy 2 fuel for 1$" marker. Det betyder att Ryssland kan köpa fuel för pengar, och eftersom basen är så liten är de begränsade till 2 fuel totalt (se översta raden i högra tabellen på kinesiska player maten). Även andra spelare kan handla, med rysk tillåtelse. Efter att någon handlat tas trade markern bort.

7. Nästa step är att få fram teknologier, det blir nästa del.
Dungeons and Dragons och Kingmaker

Delirium

#4
En grundläggande presentation av teknologiträdet säger att det finns inte helt överraskande tre avdelningar, en för varje typ av teknologipoäng. Man måste forska från vänster, inte heller en överraskning. Vissa länder har några techs från början, särskilt USA så klart. Lägg märke till att vissa techs har villkor från en annan del av trädet, som till exempel Advanced Life Support som har pilar från två techs från biology och en från physics. Här ser man det i först officiell version (snyggare men större och något svårare att tyda) och sedan fanmade.

Några viktiga techs från början är att alls kunna bygga Crew Vehicles/CV som inte EU har från början. Att kunna färdas någonvart är också bra, då behövs Orbital Rendezvous först (som alla tre utom EU har) och sedan Advanced Aerodynamics, båda physics. Notera att tech Signs of Life först är tillgänglig när någon faktiskt hittat dylika tecken.
Man får rabatt på köp av tech med 3 poäng för varje player faction som redan har den även om den köpts samma fas, undantag Kina som är bra på kopior och har som specialförmåga att de får 4 i rabatt istället. USA har en annan förmåga som ger 2 i rabatt när de är först på en tech. Minimikostnad för en tech är dock alltid 5.

Proceduren går till så att spelare i omvänd initiativordning får köpa en tech eller passa (och i så fall inte får köpa mer). Detta leder till ett intressant lurpassande eftersom man ogärna vill ge bort för mycket rabatter till de som kommer efter i ordningen. Eventuellt är det värt att försöka påverka initiativet i steppet ovan men nu är det som det är.
Dungeons and Dragons och Kingmaker

Magnus2

Hejsan.
Superbra playthrough!

Jag har testat SH solo med alla 7 faktioner (kom ca 3 decennier) och de flesta satsade på att skicka ut mängder med Robot Explorers. Jag fick intrycket av att bygga och använda CVs var svindyrt i förhållande till nyttan i början av spelet.
Jag blir lite förvånad att dina länder bygger rymdstationer i parti och minut, och jag kan minnas fel men jag tror inte att många länder har CVs med Cargo Capacity (orange hexagon på CVn) som krävs för att bygga rymdstationer under 2030-talet.
Det syns inte helt tydligt i dina bilder heller, men kan det vara så att du bygger med CVs som inte har Cargo Capacity?
Berätta isf gärna om/hur man kan göra så. Förmodligen spelar du helt rätt och jag bara svamlar...

Jag har stort nöje att läsa dina inlägg och gör det inte för att hitta fel, tvärtom så försöker jag hitta rätt :)
Jag tillhör gruppen som tycker att reglerna är kasst skrivna och har en känsla att jag missar många detaljer, så din playthrough är perfekt att  få en känsla av hur reglerna hänger ihop.

Tycker att SH är ett supermysigt lågintensivt spel och hoppas kunna lira med 7 spelare senare i höst.

Delirium

Hejsan, kul med feedback och att det uppskattas, fortsätt!

Vad gäller basbyggandet så på första frågan, innehåller countermixen de skeppen jag har byggt så är svaret ja, och det är ju bara att kolla i sitt spel. ;)

I mer detalj så följer jag alltså spelexemplet exakt vad gäller Rysslands bygge, först använder de Kliper (som man startar med) med 2 cargo cap, sedan bygger de Renda som har 6 men håller den reserved för att spara in 2 på kostnad men den kan i gengäld bara frakta grejer. För att bygga bas behövs alltså både transportförmåga OCH ett explorevärde vilket USA och Kina också har tillgång till. Ryssland har byggt bas plus tre facilities på den, USA och Kina bas plus varsin.

Om det sedan är bra att göra så är en helt annan sak. Som jag skriver i inledningen upplever jag det som ett vägval, lägga pengar på baser eller maxa forskning. Att köpa en CV2 för Kina och en tillhörande LV2 kostar 11 miljarder plus betala för resurser, 3 för supplies till basen och 2 för mining station. Däremot har man ju tid att skicka grejerna fram och tillbaka.

På din fråga om Crew Vehicles i allmänhet så är de dyrare men man får komma ihåg att de är mycket mer beständiga. Robotics slår ju för malfunction på 30% varje gång de upptäcker och sprängs på miss, CV slår för recall på 50% varje gång de upptäcker men en miss betyder bara att de måste åka hem innan de kan göra något annat än att frakta saker. Båda typerna slår för engine failure, Robotics på 5%, CV på 5 - level. Så en CV kostar mer men du har nytta av den bra mycket längre (sannolikt) så det är inte bara för att bygga basen som du har den.

I mitt spel leder EU klart i forskning efter första decenniet som inte har byggt baser eller CV (kan inte alls i början) så vi får väl se. Vi håller alla på att lära oss spelet men klart värt det i min bok. :)
Dungeons and Dragons och Kingmaker

Magnus2

Bra, tack för uppläxningen  :D
Jag minns det bara som att nästan alla saknade förutsättningar för basbyggande i början, men då hade jag med Indien, Sydamerika & Japan också, och dom har säkert inte det.

Vad som sen är det smartaste att göra är hela essensen med spelet, men förmodligen raka motsatsen till vad jag gör.
Jag övervakar noga ditt utforskande innan jag drar igång en egen kampanj igen  :up:

/Magnus

Delirium

#8
Fortsättning på 7. Develop Tech step:Runda 1:
EU köper Crew Vehicles för 5 engineering (ger ingen annan bonus, alla har den redan).
Ryssland köper Reusable Launch Vehicles för 7 eng (-3 för att USA redan har det), mycket värt att kunna återanvända bärraketer med 75% chans.
USA skaffar Short Radius Artifical Gravity (recall för CV går ner till 45%) för 8 biology (10-2 för att de är först).
Kina köper samma för 6 bio (10-4 för att någon har den).

Runda 2:
EU Reusable LV för 5 eng.
Ryssarna Advanced aerodynamics (CV har 1 range dvs till Mars/Venus) för 12 bio (-3 rabatt, USA har redan)
USA skaffar Space Habitation för 13 bio (-2 för först, baser kostar 1 mindre att bygga)
Kina betalar 5 eng för Reusable LV de också.

Runda 3:
EU tar Improved space suits för 5 bio.
Ryssland tar Short radius art grav för 5 bio
USA betalar 13 physics för Trade routes (skeppa resurser)
Kina tar Improved space suits för 5 bio.

Runda 4:
EU tar Orbital rendezvous (åka till månen med CV) för 5 physics.
Ryssland tar Space habitation för 10 biology och 1 politics marker för totalt 12 poäng.
USA tar Advanced space missiles för 8 engineering (2 rabatt för först och når inget annat vettigt)
Kina betalar 3 physics och 2 politics markers för Advanced aerodynamics (totalt 2 x 4 i rabatt för de som är före)

Runda 5:
EU tar Short radius art grav för 5 bio.
Ryssland köper Ultra heavy launch vehicles (kostar 15, de är först) för 12 engineering och 4 politics markers), den tar ner Engine Failure på 4% i grund och man kan bygga LV level 4.
USA passar.
Kina köper Improved component design för 15 engineering, är först, tar ner Malfunction risk till 27% i grund.

Runda 6:
EU köper Space habitation för 8 biology och 1 politics.
Ryssland och Kina passar.

EU är ensamma kvar och köper Advanced aerodynamics för 9 physics; Improved component design för 12 engineering; Plasmadynamic propulsion för 15 physics (sänkt restid genom rymden); sist 6 politics markers för Improved space weapons (+1 to attack).

Det var allt, puh. Inte jättespännande att följa så här i detalj är jag säker på, men nu finns det ett konkret, detaljerat exempel att studera. :)

Sist i fasen måste politics markers som är kvar konverteras till pengar 1-1 eller tech och efter det måste man halvera alla sina kvarvarande tech points (avrundat uppåt).

Det betyder att
EU har 1 physics och 1 engineering kvar efter halvering, och gör 1 politics till 1 peng, för nytt saldo på 34.
Ryssland har 2 physics efter halvering, saldo sedan innan 29.
USA har 1 physics och 1 engineering kvar, och 2 extra pengar av politics för saldo 33.
Kina har 1 biology och 2 extra pengar för saldo 35.

8. Nästa step är Settlement growth. Varje settlement har en chans att gå upp i level (slå lika med eller lägre än nuvarande level). Ryssland är de enda som har en och har 1 på 10 att gå upp. Det lyckas inte.9. Sista stepet är att välja Policy. Alla får välja en ny, upp tills man har 10 stycken (börjar med varsin). I normala fall simultanvalt men jag gör så att EU väljer Vigorous Space Diplomacy (känns europeiskt) och får ta 2 extra politics markers för totalt 4; Ryssland tar Space Settlements för +1 i Base support limit; USA väljer Military Policy som Kina hade innan; Kina tar Space Settlement de också.

Tro det eller ej, men det avslutar Economic Phase!

Dungeons and Dragons och Kingmaker

Mats Eden

Björn, om du vill dra igång en virtuell kampanj på lämplig plattform är jag på.
Jag tror spelet lämpar sig bra för det.

/Mats

Fredrik H

En mycket bra genomgång, det är tydligt att du tagit dig an projektet med din sedvanliga "nu ska jag få koll på spelet på riktigt"-metod. Det kommer att bli bra att titta in här när jag själv spelar. Hoppas att spelet fortsätter att vara intressant även längre in i kampanjen, jag har nu sett starten flera gånger och den delen gillar jag, det känns som man faktiskt sköter ett rymdprogram. Frågan är om den känslan håller i sig. Stort tack för din insats!

Delirium

Jag har nu spelat färdigt det andra decenniet, och var då tvungen att packa ihop. Inte helt otippat tappade jag tempot under höstlovet men ville åtminstone få det i mål på den här deletappen, och ekonomifasen går att göra utan karta så den ska jag också göra. Har skrivit upp ställning så tänker fortsätta senare, förhoppningsvis. Några observationer för åren 2040-2049 följer.

Den stora nyheten är att USA byggde en bas på Mars (med en koloni på 100 pers, Arnold here we come!), och det är inte särskilt svårt. Lärdomen man måste dra är vad de andra faktionerna måste göra för att också kunna göra det. Kriterium 1 är att kunna åka dit med sina Crew Vehicles, dvs de måste ha range 1, det skaffade alla mina faktioner. Kriterium 2 är att ha tillgång till CV som har tillräcklig lastkapacitet för att betala kostnaden i supply. Kriterium 3 är att dessa CV också måste ha explorationvärde. Kina har bra CV som hade klarat det, om det inte hade varit så att deras spelare (jag) inte prioriterade att skaffa Space Habitatiion tech för -1 baskostnad, lesson learned. Ryssland har spelets bästa tidiga transport-CV men den har inget explorationvärde så går bort. Det de behöver göra istället är att forska fram CV av tredje nivån så prioritera det. Samma gäller i princip EU, de skaffade Space Habitation men deras CV-2:or har ingen cargo capacity alls så även de behöver CV3:or, för annars kan de inte bygga baser över huvud taget.

I övrigt hade Kina otur i första uppskjutningen och sprängde en CV2 med launch vehicle och supplies i luften på en 2%-risk. Jag kör med en husregel som ger varje faction ett reroll men Kina hade redan använt sitt. Mittens rike har ändå lyckats klara sitt andra mission (Saturnus) och ångar på rätt bra med sin månbas - de hittade värdefulla fyndigheter där så deras mining station rullar in 7 ore varje decennium.

EU leder återigen i forskning, inför ekonomifasen ska jag vara lite noggrannare med vad de faktiskt behöver köpa. Ryssarna har expanderat sin bas i Earth orbit till large research station och level 2 settlement så det bor 1000 ryssar i omloppsbana, och den drar hem 6 poäng av valfri tekniktyp.

Återkommer med ekonomifas framöver.
Dungeons and Dragons och Kingmaker

tinG

Citat från: Delirium skrivet 11 november 2021 kl. 15:13:33så det bor 1000 ryssar i omloppsbana,

Men hur mår dom då? Finns det inga "mjuka värden" i  i rymden? Typ Ryssland och Kina har uppnått Level 4 i Space Quality of Life Tech ("SQoL") men ligger långt efter EU vad gäller Space Sexual & Reproductive Health Rights Tech ("SSRHR")... :)
Never interrupt your enemy when he is making a mistake.
-- Napoleon Bonaparte

aegneus

Jag misstänker att i en verklighet skulle nationer ev gå ihop för att göra saker de inte kan göra på egen hand. Finns det inbyggt i politiksimuleringen?

Kan ryssen köra en strategi där de bestämmer sig för att skita i kolonier och annat krafs (we'll always have siberia) för att bara bli solsystemets transportörer?

Delirium

Citat från: tinG skrivet 11 november 2021 kl. 15:36:55Men hur mår dom då? Finns det inga "mjuka värden" i  i rymden? Typ Ryssland och Kina har uppnått Level 4 i Space Quality of Life Tech ("SQoL") men ligger långt efter EU vad gäller Space Sexual & Reproductive Health Rights Tech ("SSRHR")... :)

Just mjuka värden har väl kanske aldrig varit det man förknippat med Ryssland i första hand. ;)

Man får vp för lite allt möjligt, klara missions (dammsuga himlakropp x), bygga settlements (ju längre bort från jorden desto mer poäng), terraforma (samma där), forska tech, och den stora enchilladan bygga interstellärt kolonisationsskepp. Men exakt hur invånarna mår är irrelevant, bara de är i rymden! Ska man anta att jorden alltid är ett sämre alternativ i framtiden? :)
Dungeons and Dragons och Kingmaker