Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av Avalon Hills Squadleaderserie.

Startat av Strv102r, 25 september 2022 kl. 13:00:44

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 2 Gäster tittar på detta ämne.

Andreas Lundin

 :up:  Har bara kört scenariot med ASL-regler. Är alla hus ground level i SL?
Funderar mest på (spelar mindre): Europa Universalis. Warhammer 40000. GBoH

Fredrik H

Citat från: Strv102r skrivet 29 september 2022 kl. 05:45:48Finns ju amerikaner, britter och fransmän också. Alla spelade man mot tyskarna. Slitaget  är ju inte jämnt fördelat mellan dem och de allierade.

Det är ju sant, det slog mig inte ens. Jag kom nog inte så långt i mitt spelande inser jag.

Strv102r

Citat från: Andreas Lundin skrivet 29 september 2022 kl. 10:10:07:up:  Har bara kört scenariot med ASL-regler. Är alla hus ground level i SL?

Nej. I de grundläggande scenarier är alla hus med tre eller fler hex flervåningshus, och de vita rektanglarna är de hex som har trapphus. Däremot skiljer man inte på om grupperna är på våning 1 eller högre. Man är på alla. De ändras senare redan i senare scenarier i grundspelet.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Då börjar vi! Gardeskompaniet låter tre plutoner nedhälla de två upptäckta målen i anfallsmålet medan stormningsstyrkan under ledning av den erfarne kompanichefen rör sig bakom huset understödsstyrkan är grupperad inför att kunna omfatta målet från höger, dvs vänster på bilden. Samtidigt ska ryssarna i J2 nedhälla tyskarna i J5 som annars kan skjuta längs med gatan mot stormningsstyrkan. Ryssarna i M och N5 ska försöka nedhålla L6 för att medge ryssarna i M och N2 att försöka sig på att ta K4.Det går på röven överallt. Den nedhållande elden från gardisterna verkar helt utebli sett till verkan den gav, eller snarare inte gav. Så stormningsstyrkan  avvaktar. Faktiskt ger ingen rysk eld effekt under hela GT! Tyskarna lyckas däremot skjuta bort ryssarna i M5!

Ett helt borttappat GT.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rGT 2 blir inte bättre. Gardisterna misslyckas på nytt att få till nedhållningen så kompanichefen som tänkt leda stormningen för en säker framgång i närstriden omgrupperar till understödsstyrkan för att få till det bättre. Men ryssarna i J2 lyckas nedhålla skyttegruppen i J4. Synd bara att ingen kan dra nytta av det. Nere på högerkanten surar några av ryssarna till lite.GT3 visar att det inte var så enkelt som kompanichefen trodde. Hans närvaro gör ingen skillnad. Stormningen inställs på nytt. Men i den defensiva elden under den tyska omgången blixtrar det till och båda målen inte bara nedhålls, utan nedkämpas! Den kvarvarande tyska skyttegruppen framgrupperar i advance för att upprätthålla försvaret. De tvärilska ryssarna lyckas storma över gatan in i närstrid där de nedkämpar två tyska skyttegruppen till priset av sin egen undergång. Det börjar lossna, men det har kostat tid.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rYtterligare en lyckad nedhållning och stormningen kan genomföras. Den sista tyska skyttegruppen som försvarade huset flyr och ryssarna besätter huset med lätthet. Det underlättas av att ryssarna också stormar det stora huset i mitten. Väl i anfallsmålet hamnar de i strid med tyskarna bortom målet, som har mycket eldkraft. I närstrid nedkämpar de sedan de flesta försvararna.  Det sker utan chefen som istället rör sig ut åt flanken där ryssarna tappat modet. Risken att tyskarna gör en motstöt mot huset där är uppenbar. Och precis det sker. En tysk skyttegrupp under ledning av en aggressiv chef tar sig över gatan och in i det oförsvarade huset.


Gardisterna utkämpar en eldstrid med tyskarna som gör att många ryssar väljer att ta skydd, men den ryska elden nedkämpar en skyttegrupp och chef. Länge fram kommer ryssarna dock inte. Mittenhuset tas helt i närstrid, och ute på flanken nedkämpas den tyska motstöten av en pluton.

Två tagna stenhus, inget tappat. Rysk seger. Och det finns bara en tysk pluton kvar.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

tinG

Ännu ett härligt scenario! Massvis med squads, mg's och dessutom eldkastare och DC
Och båda sidorna får anfalla! :)
Never interrupt your enemy when he is making a mistake.
-- Napoleon Bonaparte

Strv102rDen tyska understödjande elden uppnår inte fullständig nedhållning men inbrytningspunkterna i målet nedhålls effektivt. I skydd av röken kan de stormande ändå korsa gatan och ta sig in i målet.


Den ryska understödjande elden misslyckas kapitalt. Måste bli bättre i den ryska omgången.


I de ryska omgången lyckas rysk eldgivning jaga ut del av den tyska stormningsstyrkan igen, men de ät motvilliga att återbesätta den delen av kvarteret då den tyska eldkraften, i bokstavlig mening,  i kvarvarande stormningsstyrka är så hög.


Den ryska nedhållande elden lyckas bättre, så två byggnader stormas och tyskarna viker efter att cheferna personligen försökt hejda ryssarna genom att bemanna kulsprutorna.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rInne i traktorfabriken vinklar tyskarna norrut och tar sig framåt så få sikt ut över gatorna på andra sidan, där ryssarna från undsättningsstyrkan snart förväntas dyka upp från väster, vilket de gör när det tyska försvaret kollapsar. Det ryska motståndsnästet i sydvästra hörnet av traktorfabriken skickar ut en patrull för att hämta understödsvapen och ammunition när tyskarna verkar dra sig norrrut.

Undsättningsstyrkan har som sagt framgång i norr, och i nästan samma omfattning i söder, men i Centern går det långsammare.


Tyskarna visar den ryska understödsstyrkan i norr att det är hit men inte längre som gäller med kraftig eld från fabriken. De inleder ett anfall mot det ryska motståndsnästet, men den defensiva elden är stark, och det blir ingen stormning in i närstrid. Det tyska försvaret i väster går under.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rTraktorfabriken faller till sist helt till tyskarna. Ryssarna förbereder ett anfall mot dess norra svagare försvarade delar där de också har såväl understödsberedda som anfallsberedda förband och ledare.


Men den tyska "förebyggande" elden mot den viktigaste understödställnigen nedkämpar ryssarna där fullständigt! Tyskarna genomför också en omgruppering som gör att hela fabrikens västra sida försvaras. Att försöka sig på att anfalla nu vore mer en övning i japanska banzai-kamikaze stil. Ryssen ger upp.

Nedan "dödhögen". Här märker man lite problemet med skalan i Squadleader. Detta tog 10 minuter, dvs 5 GT... Stormningen över en gata tar nog 2 minuter, men att det skulle fortsätta i samma tempo genom hela kvarteret... Detta adresserar de för all del också i designers notes. Man ska mer se det som att varje GT är en viss tidsrymd då ett antal saker händer. Gott så kan jag tycka.Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rScenario 3 är ju scenario 1 och 2 hopslagna, med en handfull stridsvagnar och stormkanoner tillagda, så det känns lite repetitivt. Jag går vidare med scenario 4 i stället.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDen tyska grupperingen ska ju vara dold, men just detta lirar jag solo, så jag gjorde den ryska stridsplanen först, och sedan grupperade jag ut tyskarna.

Tyskarna har ett kompani om fyra plutoner, alt en riktigt svag bataljon om två kompanier med vardera två plutoner. Dessutom 1 tung ksp och två medeltunga ksp samt 4 lätta ksp. de medeltunga har fått symboler för tung kso då det inte finns någon symbol för medeltung ksp i NATO-systemet. Har faktiskt aldrig hört talas om medeltung ksp förutom i Squadleader...
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

aegneus

Citat från: Strv102r skrivet  2 november 2022 kl. 16:19:39Har faktiskt aldrig hört talas om medeltung ksp förutom i Squadleader...

Wikipedia har alla tre :).  Har för mig det står något i designer notes att det för tyskarna är samma MG men olika setup (bipod/tripod) och ammunitionstillgång som avgör vad det räknas som.