Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av Avalon Hills Squadleaderserie.

Startat av Strv102r, 25 september 2022 kl. 13:00:44

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 3 Gäster tittar på detta ämne.

Strv102r


 
Det ryska infanteriets tät kör över en tysk grupp som verkar tas på sängen, men tyskarna har dessutom fått dit två halvbandare som kan köpa tid för den panther och tre halvbandare med skytte som tar sig ditåt längs höjdens södra sida. En ensam Panther utkämpar en ännu så länge resultatlös duell med T-34:orna.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rMedan Panthern slår ut två T-34 innan ett tursamt skott sätter den ur stridbart skick, fortsätter den tyska omgrupperingen västerut. Den andra, och sista, Panthern tar en ställning på höjden och slår ut ännu en T-34. Ryssarna lyckas slå ut en halvbandare framför dem med ett taget pansarskott, och den andra nedkämpas i närstrid. Det verkar inte omöjligt att de ska kunna pressa sig söderut och skära av den öst-västliga vägen på den södra kartan, där halvbandaren som åkt en omväg nu rullar fram. Om de bara kunde få bort den sista Panthern och sedan gasa på österut och sedan söderut där det inte finns några tyskar kvar längre. Då tvärstoppar de lastbilskolonnen nästa GT med en enda vagn om det skulle vara så.

Ryssarna pressar så klart på, men i skogen möter de tyskarna som omgrupperat från öster med halvbandarna, och stridskontakten går katatrof-illa för ryssarna. Panthern nedkämpar de sista två T-34:orna, och nu anländer lastbilskolonnen från öster. Det finns inga ryssar som kan påverka det så det är bara att gasa på. Det blir att kort scenario. Om ryssarna hade gasat på med stridsvagnarna från början och inte tagit duellen där de gjorde? Då hade det fått duellen på korta håll inne i den lita tätare terrängen. Bland skytte med burna pansarvärnsvapen också. Inte säkert det hade varit bättre. Nu kommer tyskarnas lastbildkolonn att köra av kartan nästa GT, utan att ryssarna kan göra något åt det. Det kostade nästan alla deras stridsvagnar, två halvbandare och en skyttegrupp. 

Tysk seger.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDet här vill jag också minnas som ett av de trevligare scenariona, och då de flesta Cross of Iron scenariona var trevliga så borde det vara jättetrevligt.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rNorr är alltså åt höger på bilden. I sydost, karta 3 med byn, finns en rysk styrka grupperad. På karta 4, i nordost, finns en rysk motoriserad kolonn på väg söderut. Tyskarna ska ta 12 byggnader i byn. En tysk styrka finns på karta 5 anfallsberedd in mot byn.Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rTyskarna inleder anfallet och Marder IIM understödjer med spränggranatseld mot det ryska skyttet i 3S1 och PAK40 med eld mot ryssarna i 3R3. De blir dock snabbt nedhållna av eld från flervåningshuset. I övrigt går det i stort tyskarnas väg så här inledningsvis.

Den ryska motoriserade kolonnen har "lite otur" då det parallellt med den på karta 2 anländer en tysk stridsvagnsstyrka. Precis som historiskt passar denna tacksamt på att göra stridslinje vänster, inkassera den lågt hängande frukten och förinta den ryska kolonnen.

Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rVäl medvetna om att förstärkningar är på väg låter tyskarna i byns utkant eldkraften jobba ett tag. Och med i huvudsak bra resultat. Stridsvagnarna har efter att ha krossat fordonskolonnen satt fart söderut mot byn, och de får sällskap av ca ett halvt kompani pansarskytte i halvbandare.

Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rStridsvagnarna anländer i byns norra utkant och tar upp striden med en skyttegrupp i ett hus. Täten kör så att de kan börja skjuta på flervåningshusen längs bygatan. Pansarskyttet tar en annan väg väster om byn på skogsvägen. I byn fortsätter eldstriden med ömsesidiga förluster.
Del av de tyska stridsvagnarna tar ställning uppe på den mindre höjden med eld ner i byn, medan skyttegruppen i huset nedkämpas.  Det tyska skyttet fortsätter reducerade det ryska, och med stöd av Mardern och de nytillkomna som skjuter längs gatan kan det ryska skyttet i flervåningshuset som kunde skjuta inåt byn nedkämpas. Pansarskyttet gör avsittning inför ett anfall genom skogen mot flervåningshuset. En ledare har stannat till och slagit mod i pv-servisen med PAK 40:n.

Så anländer 6 st T-34:or från öster in i byn. Den initiala skottväxlingen kostar två T-34:or, en till en Pz IIIL och en till en Pz IVF2, och en Pz IIIL slås också ut av en turträff.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDet tyska pansarskyttet har framgång i flervåningshuset, och när den ryske ledaren faller inhöstar de snabbt tre grupper som fångar. Ytterligare två T-34 slås ut, en av en Pz IIIL och en av en Pz IVF2, till en kostnad av en Pz III och en Pz IV. Sedan anländer 3 st KV-1 (2 st A modellerm, och en C-modell...) och tre T-28 (sent datum för dem att vara kvar?). Tyskarna skjuter på Kv-1:orna som grupperar för eld upp mot höjden, utan verkan, medan T-28 kör mot andra delen av byn, flervåningshuset, för att gruppera så att tyskarna inte kan lämna det utan att skjutas i trasor. Tuvärr gör jag en aningen dålig analys av LOS som ryss. När jag som tysk kollar den ser Mardern två av T-28:orna, varav en i flank, och skjuter omgående bort dem. D76 mm pvpjäsen på kullen borde skuta bort den tredje lätt, men set strular med någonting där också. Tyskarna har på två GT fått 4 felfunktioner på pv- eller stridsvagnars kanoner...
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDen kvarvarande Pz IIIL anser inte att duellvärderna mot KV-1 frontalt är något att hurra för och backa i skydd bakom höjden. En Pz IVF2 står kvar och slår ut en KV-1A innan en KV-1C:n skjuter ut den i sin tur. Mardern vinklar upp och skjuter bort den framgrupperade T-34 flankerande.  T-28:an bekämpar pv-servisen på höjden utan verkan. Dessa sliter med sin pjäs, men kilen verkar ha kärvat rejält. Det ryska skyttet har i princip utraderats under tiden. Återstår en grupp som är asberusade och går till anfall mot en pansarbil, utan framgång.


Ytterligare en Pz IVF2 blir utskjuten av en T-34 när dess pjäs strular. Också en pansarbil upplever tekniska strul med pjäsen! Och T-28:an också! Denna backar i skydd, men blir påskjuten av pv-pjäsen på höjden som får i väg ett skott, men bara ett innan det strular igen! En KV-1C omgrupperar för att överta T-28:ans gruppering i försvaret. Fyllerigruppen har fortsatt ingen framgång mot pansarbilen.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r
Den sista Pz IIIL framgrupperar  igen och skjuter träff i en T-34, utan verkan. Ryssen ger bättre svar på tal. Tyskt skytte nedkämpar de övermotiverade ryssarna i närstrid. Tyska skyttegrupper manövrerar sig också framåt in från flankerna från både höger och vänster. I övrigt är de mest avvaktande. Ryssarna får in ett gäng T-34 och en KV-1C till. KV-1:an avlöser T-28:an med den funktionsodugliga pjäsen så att denna kan dra sig bakåt. 7,6 cm pvpjäsen fixas och skjuter flera träff så fort den kan, men KV-1:an påverkas inte. En T-34 gör den sällskap för att skydda in mot husen i byns mitt, medan KV-1:an skjuter effektivt mot pv-servisen som överger pjäsen och tar skydd nedanför höjden. Synd då den snart får sällskap av en 7,5 cm PAK40 uppe på höjden. Den tyska gruppen som rört sig in från vänstra flanken blir överraskad i ett sädesfält då en T-34 och en KV-1A plötsligt rör sig framåt in i en dunge och nedkämpar skyttegruppen medan ledaren flyr. Ryssarna samlar vagnar för ett motanfall i byns norra (vänstra) del.Även på högra flanken går det tyska skyttets framgruppering illa när de rör sig för att kunna komma i närstrid. En T-34 skjuter bort skyttegruppens vilja att fortsätta fullständigt, och även här blir bara ledaren kvar. T-34:an rör sig sedan in i byn och mot flanken på KV-1C vagnen då dess flankskydds T-34 nedkämpats i närkamp av två tyska skyttegrupper under ledning av en lysande chef. De står dock illa till nu och det plötsliga uppdykandet av en T-34:a till överraskar tydligen dem, för den nedkämpar dem alla i närstrid. Under tiden har en tysk ledare från flervåningshuset motiverat 7,6 cm pv-servisen, och 7,5 cm grupperat bredvid den fortfarande obemannade 7,6:an. KV-1C:n är upptagen med att bekämpa en skyttegrupp i ett hus i sin flank, och 7,5:an kan skjuta snabbt i lugn och ro, men det blir bara ett par ineffektiva skott innan den pjäsen också får problem! Ryssarna slår ut sitt motanfall i byns norra del med 2 T-34 och vardera en KV-1A och KV-1C. Men Mardern har vinklat upp och kan slå ut en T-34 till med flankerande eld. Och en annan T-34 slås ut av en Pz IVF2. Och slutligen nedkämpas båda KV-1 av snabb mycket, mycket tursam eld från två Pz IVF2! Båda sidor har tagit mycket stryk. Men ryssarna har bara tre vagnar kvar, varav en har en oduglig pjäs. Tyskarna har löst både den geografiska uppgiften och den förlustrelativa. Tysk seger.

Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDet kan ta ett litet tag innan jag tar tag i nästa scenario.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.