Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av Avalon Hills Squadleaderserie.

Startat av Strv102r, 25 september 2022 kl. 13:00:44

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102rRysk plan för första steget. De röda ovalerna är anfallsmål, de röda pilarna är rörelse mot målen och de orangea pilarna är eld som ska avges för att understödja rörelse eller förbereda nästa steg.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDet börjar sådär bra GT 1. Tyskarna får till 2 slag på 2 när de bekämpar de ryska skyttarna och som lök på laxen stryker en av de bara tre ledarna med då. Och som grädde på moset var det den anda riktigt bra ledaren.

En tysk pv-pjäs gör entré i väster och körs upp på höjden för att gruppera med bra skottfält.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#47


Tyskarna grupperar pv-pjäsen på höjden. Ryssarna trycker på enligt plan, även om ledaren längst ner i bild springer tillbaka för att motivera lite uppskrämda att gå framåt igen. Tur för honom. Strax efter slår tyskarna en "tvåa" igen när de bekämpar den hex han lämnade. Den nedkämpade truppen ersätts snabbt av nya.  Sex st T-34/76 anländer och har uppgift att understödja anfallet i övre delen av bilden. Notera att jag använder brickor, och regler, för stridsfordon från Cross of Iron. Tre grupperar för att bekämpa det tyska försvaret och tre för att ta strid med pv-pjäsen. Den tyska pv-pjäsen lyckas slå ut en av dem.

Nedan de ryska förlusterna på skyttet so far.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDen tyska PAK 40 lyckas slå ytterligare en T-34 innan deras spränggranatseld tvingar servisen i skydd bakom krönet. Ryssarna tar med undersstöd av två T-34 vagnar gården i övre delen av bilden som var ett mål, och nedkämpar tyskarna samtidigt. Några vagnar framgrupperar för att understödja nästa steg i anfallet. Också det mittre anfallsmålet tas och terrängen bortom nås nu med eld. I nedre delen av bilden går det dock lite mer på röven. 4 st Pz IV anländer och grupperar så att de kn nedkämpa de över den öppna ytan framryckande ryssarna. En vagn kör intill den dungen som ligger precis i kartkanten för att få bra verkan mot de ryssar som redan är knäckta där. Det fungerar som tänkt, men ytterligare tillkommande ryssar lyckas faktiskt slå den vagnen i närkamp.

Nedan förlusterna.

Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDe tyska Pz IV står kvar och nedkämpar drivor med ryskt skytte. Så länge de är där kommer ryssen inte fram den vägen. Däremot öppnar de ryska stridsvagnarna i bildens överkant en väg till höjd 621 genom att jaga den mest "norra" tyska skyttegruppen på flykten. Tyska pansarstormpionjärer, förstärkningar, anländer, nerlusade med Pansarskott och kulsprutor. De börjar gruppera för förvar av höjd 621 på baksluttningen så att de korträckviddiga pansarskotten ska gå att använda när ryska stridsvagnar tar höjden. Deras chef får försöka motivera PAK 40 servisen att återgå till pjäsen.

Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rPz IV:orna fortsätter göra slarvsylta av det ryska skyttet. Tyskarna får in två st StuG IIIG som rör sig upp i övre delen av bilden för att ta strid med T-34/76:orna. Dessa får tillfälle sitt skjuta, men missar till del och träffarna ger ingen verkan. StuG:arna i sin tur har inga sådana problem utan slår ut två st T-34. Tyskarna fick också in en Pz IVF1 som lämnar StuG-paret och rör sig neråt bakom höjd 621 för att avlösa Pz IVH gänget, de behövs inte alla tre där längre utan behövs bättre mot de kvarvarande T-34. En kort 75:a duger mot skytte. En PAK 38 grupperar också i centern.

Ryssarna försöker ta sitt skytte i skydd från Pz IV:orna, men det går sådär. Och i övre delen där det nyss såg bra ut kom som sagt bröderna StyGG in och kraschade partyt. Men nu kommer delar av en stormartilleribrigad in. Den rör sig i övre delen på vägen för att kringgå det tyska försvaret och närmar sig sedan övre delen av höjd 621. PAK 40 får iväg två skott mot en SU152, men missar.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r"Stuggarna" skjuter på vars en av de två kvarvarande T-34/76 frontalt och en av dem slås ut. T-34 svarseld missar. PzIV omgrupperar för flankerande skjutriktning och lyckas slå ut den sista T-34 snabbt. PzIVF1 grupperar för att understödja försvaret mot det ryska skyttet, men det kan nog egentligen vara överflödigt. "Stuggarna" gör helt om i ställningen.

En rysk 15,2 spränggranat från en SU-152 gör att det åter blir dålig stämning i PAK40 servisen, så de tar åter skydd i dungen bakom krönet. Ryssarna framgrupperar och skyttet gör avsittning från vagnar och halvbandare. Ryskt skytte försöker smyga sig på en PzIV som står nära dungen de är i, och de klarar elden som de möter när de upptäcks och de två tyska stridsvagnarna vrider upp tornen, men själva närstriden mot vagnen blir resultatlös.

Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Du kan inte se bilagor på denna tavla.

Tysken faller för lockelsen att "städa brädet" och låter PzIV stanna för att nedkämpa "pansarförstöringspatrullen", men denna klarar elden galant. Delar av det tyska skyttet i bildens nedre del rycker fram som en del av ordningssinnets triumf, och med lite mer tur med sin eld nedkämpas den siste ledaren för det ryska skyttet, vilket dock förefaller reta upp en skyttegrupp. Nog borde stridsvagnarna omgruppera och förstärka försvaret i den nya riktningen?


Du kan inte se bilagor på denna tavla.

Den tyska PAK38 50 mm pjäsen skjuter två träff i sidan på tät SU 122:an, utan verkan. Denna vänder upp mot pjäsen. Det ryska skyttet rycker fram genom skogen med en pluton för att nedkämpa eller i alla fall tvinga bort "stuggarna" från sin ställning. Andra ryssar, och en SU 152 börjar röra sig upp på höjden till vänster på bilden om vägen.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDe tre PzIVH rör sig för att omfatta stormkanonerna bakifrån och lämnar PzIVF1:an att hjälpa skyttet hålla fronten. Det ska nog inte vara några problem.

"Stuggarna" vinklar upp mot den ankommande ryska skyttet och jagar det på flykten. En 10,5 cm StuH anländer och förstärker vid 50mm PAK38 där servisen surar efter en 12,2 cm spränggranat Somme tyckte var lite för elak. Ryssarna ger sig på pionjärgruppen i dungen vid vägknät mellan höjderna med fyra skyttegrupper med kpistar, en tung ksp och två SU 152. Det kostar två skyttegrupper till finkalibrig eld från tyskarna och spränggranater från den nya StuH, men tyskarna nedkämpas. De sköt två träff med panzerfaust av tre skott, men inget utslag.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rI nedre högra delen, där så mycket hände tidigare i spelet, händer nu inte mycket. Bärsärkargruppen lyckas ta sig bakom PzIVF1, överleva eld från två tyska skytte grupper, ta sig in i dungen bakom PzIVF1 och nedkämpa den tyska skyttegruppen där till priset av sin egen undergång.

De tre PzIVH rör sig in bakom ryssarna och börjar bekämpa skytte och M3 halvbandarna, varav en förstörs hittills. En av SU 122 vänder upp bakåt.

"Stuggarna" utkämpar en duell med två SI 122 som slutar med en nedkämpad "stugge".

PAK 40 är åter bemannad, och upptäcker en av SU 152 som omedelbart skjuts bort.

Den återstående SU 152 utväxlar eld med StuH utan att någon får resultat.

De två tyska halvbandarna som bekämpar den mest vänstra ryska truppen med ksp misslyckas få verkan, trots kort avstånd, och som straff nedkämpas de i närkamp.

Jag tror inte ryssarna tar hem det med ett GT kvar...Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rEn SU 122 slås ut av en "Stugge", och den andra SU 122 i samma hex misslyckas returnera tjänsten, Den sista M3 halvbandaren slås  ut.

Tyskarna grupperar om för att möta den ryska rörelsen åt vänster med skyttegrupperna och ledaren, och under sin omgruppering slås StuH ut av SU 152:an. Med den nya tyska grupperingen skulle det bli mycket vanskligt för det ryska skyttet att fortsätta neråt i bild. De två SU 122 är i princip omringade och nästa tyska drag torde vara att närma sig från alla håll. Eller bara vänta tills ryssarna självmant vill ta sig ut och då presenterar sig som mål.

Det gick högst "sådär" för ryssarna. Tysk vinst denna gång.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rNästa scenario. Det sista på östfronten i Squadleader grundpaket.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rRyssarna grupperar på höjderna med en gles linje skattegrupper som uppfång, en o-linje, och två stackar, plutoner, med ledare och alla understödsvapen för att agera med.

Det här körs ju solo, så för att få något syfte med alla ?-markörer så bygger jag ett antal stackar och sedan byter jag plats på dem under fem minuter så jag inte vet vad som är i vilken stack. Det gör att ryssen inte omedelbart kan kraftsamla mot det område där tyskarna ska ta sig genom o-linjen utan måste vänta tills de vet vad tyskarna egentligen kommer. Nackdelen är att kan inte kan kraftsamla tyskarna till en plats och slå mig genom.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rIn i dimman! Tyskarna börjar röra sig framåt.


Hoppla! Det blir månljust när månen går ur moln. En stack med ? Rör sig ändå i centern längs vägen inne i byn. Ryssarna på höjden tycker sig se hitlerister som rör sig i skuggorna och öppnar eld. Men det visar sig bara vara en "dummy". Övriga tyskar rör sig ännu oupptäckta. Den ryske ledaren i centern rör sig norrut.
Fortsatt månljust med hyfsat långa siktavstånd. Tyskarna är försiktiga och tar sig dolt framåt, men snart kommer det bli strid på något sätt.  Den ryske ledaren når den norra området.


Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rOch det blir strid i norr. Den utfaller till tysk fördel. En rysk skyttegrupp skjuts bort och en nedhålls. I övrigt smyger tyskarna i mörkret.


Inzoomning på läget i norr. Tysk plan är att härnäst ta sig in i trähuset i D4 med 10-2 ledaren och dennes två skyttegrupper för att nedkämpa ryssarna i F6. Tyskarna i A4 får ta hand om ryssarna i F7. Sedan kan man springa över de nedhållna ryssarna i B6 och fortsätta västerut.
Men så slår den där okända turen, eller oturen, till. Ryssarna lyckas slå 3 resp 2 när de bekämpar tyskarna under detta GT. Så tyskarna nedkämpas rätt och slätt! I centern blir det skottväxling som är resultatlös.

Tyskarna i norr är väck. Kvar är de i centern, en skyttegrupp, och de i söder, okänt antal. Eller inte. Tyskarna börjar scenariot med fem skyttegrupper, och tre är bortskjutna. Två kvar. Varav en i centern. Bara en i söder. Chanslöst att komma vidare. Och även om det lyckas kan man inte vinna då minst tre skyttegrupper ska av kartan i väster.

Slut där med andra ord.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.