Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av Avalon Hills Squadleaderserie.

Startat av Strv102r, 25 september 2022 kl. 13:00:44

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 2 Gäster tittar på detta ämne.

jerry

Trodde det var julkort i kuverten , men sen insåg jag att det var klassiska sorteringskuvert  :ultra:
Hittat ny lokal, nu skall vi bara enas om ett spel

Strv102r

Amerikanerna ska rensa en karat på alla tyskar för att vinna. En barnlek om man tar in alla 24 grupper på samma karta då tyskarna är så utspridda!  I synnerhet när man ser hur tyskarna är grupperade. Här måste vi trixa lite.

Jag delar in amerikanerna, som är av bataljonsstorlek, i tre lika stora kompanier. Sedans slår jag en tärning vilken karta varje kompani kommer gå i land på när de går över kanalen. 1-4 ger samma karta som tärningen visar, 5 ger karta 2 och 6 ger karta 3. Detta då jag aldrig om jag fick välja själv skulle valt karta 1 eller 4. 1 är för svår att rensa och 4 för öppen med för lite skydd. Men för att motverka att dold gruppering inte går att ha så slumpar vi ut jänkarna kompanivis så att inte alla landar på en så lämplig karta som möjligt och vinner enkelt.

Utfallet blir att ett kompani kommer gå iland på karta 2, och 2 på karta 4...
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#107
Slumpen säger också att vi börjar med den högra kompaniet på karta 4.
Jänkarna går i land i dimman som täcker de två hexen närmast kanalen. De möts av ineffektiv eld, men kan avge betydligt kraftigare svarseld själva. En Stug dyker upp, noggrannt grupperad utanför Bazooka-räckvidd.


Två tyska omgångar ("halvgrupper") omgrupperar för att kunna avge eld på vänstern, men de möts av kraftig eld och nedhålls/flyr. Två amerikanska grupper tar sig inåt land trots ksp-eld från den välgrupperade StuG.


Nu går ett kompani iland på karta 2 också. Tyskarna på klippan till vänster avger hyfsat effektiv eld mot en halvpluton. På högern möts jänkarna av svag eld och deras retur driver bort tyskarna från den närmsta knopphöjden. Jänkarna grupperar fram en halvpluton som varit i mask av ett hus. De har en tung ksp för att nedhålla tyskarna på klippan.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rNästan hela tredje kompaniet går över kanalen nu också. De möter faktiskt effektiv eld från ksp:n uppe till vänster. Samtidigt är deras egen eld effektiv mot de tyskar som var grupperade i närheten men som själva sköt ineffektivt. Överhuvudtaget är den amerikanska elden effektiv, som vanligt i spelet, och utan StuG som effektivt avråder från rörelse ut över fältet hade de nog svämmat över norrut.


På karta två går det bättre. Tyskarna på klippan nedhålls och en halvpluton framrycker. Dess egen eld får de tyska soldaterna att ge upp, men ledaren gör dem inte sällskap. Till höger går det som en dans framåt. 
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rHär går det som en dans. Den tyske ledaren kommer vid närmare eftertanke på att det visst kan vara att föredra krigsfångläger. Amerikanerna framrycker snabbt på åt nordost och väster. Det ser ut att bli en vinst på denna karta så karta 4 kanske inte är så viktig?


Amerikansk eldkraft fortsätter nedhålla. Och nu börjar manövern igen. Man grupperar fram för att bekämpa StuG med Bazooka och två grupper trotsar framgångsrikt StuG ksp-eld och rör sig över den öppna ytan i centern norrut.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rAnfallet mot de sista motståndsnästena på höjderna ansätts. I öster har tyskarna drivits av kartan, men nya rör sig västerut.


Bazooka-skytte är resultatlöst trots träff. Jänkarna manövrerar för att komma åt StuG i närkanmp. Och i öster har amerikanerna problem med att det nu sitter en tung tysk ksp ledd av en skicklig chef på en höjd. De nedhålls just nu av en tung amerikansk ksp, men titt och tätt skjuter den på, exempelvis spred den tråkig stämning bland jänkarna invid kanalen längst i öster.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rMed ett klassisk "halvpluton understöder, halvpluton stormar" förfarande så nedkämpas det närmsta motståndsnästet smidigt. Återstående motståndsnäste har inte ens en ledare vilket rimligen gör det till en enkel grej,  så jänkarna skickar den understödjande halvplutonen österut där utvecklingen nu ser lite sämre ut. Tyskarna som närmar sig från öster lyckas nedhålla ytterligare en amerikansk skyttegrupp, och de saknar ledare där...


På karta 4 har de mest västra amerikanerna nedkämpat tyskar som kon in från väster. StuG har backar undan, men jänkarna jagar efter den. Den tyska tunga ksp på höjden på karta 3 hindrar all rörelse på östra delen av karta 4, men blir också själv nedhållen titt som tätt. En tysk  omgång rör sig in från öster nära kanalen.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rMen nu "k*kar det ur" rejält! Medan en tropp (halvpluton) ilar österut, där det just nu ser lite bättre ut, så får den kvarvarande troppen ingen verkan med sin eld på tyskarna på höjden i väster. men tyskarna retureld ger överväldigande verkan på amrisarna! Både chef och trupp tycker att de blev jättetråkigt, en grupp så tråkigt att de springer tillbaka mot kanalen för att ta en gummibåt tillbaka till södra sidan (double break).


På karta fyra nedkämpar StuG ännu en skyttegrupp, sedan nedkämpas den i sin tur i närkamp. På västra delen av kartan går det bara bra nu, men i öster så nedkämpar den tyska ksp:n skyttegrupperna framför den från öster framryckande omgången. Det ser inte ut som om amerikanerna kommer kunna rensa denna karta.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDet går på röven rejält för jänkarna! Tyskarna på höjden i väster fortsätter sin effektiva eldgivning och får de sista amerikanska soldaterna att med energi söka sig bakåt för evakuering av kanalen. Bara chefen blir kvar liggandes i skydd, men oförmögen att göra något sliten mellan överlevnadsdrift och plikttrogenhet. I öster lyckas tyskarna också ha kvar ett litet grepp på kartan.


I väster rensar jänkarna karta 4. Men i öster fortsätter den tyska tunga ksp:n att ställa till det intill dess att den amerikanska 12,7 mm tunga ksp:n lyckas tvinga bort tyskarna från deras eldställning. Tyskarna har dock en klar närvaro på kartan fortfarande, och har ökat den de sista två GT med trupp från öster.

Tysk seger. Men hade jag gjort vad som är rimligt och kraftsamlat alla jänkare på en karta, rimligen karta 2 eller 3 då man bara har en flank att regla av för att hindra förstärkningar, har jag svårt  att se hur tyskarna ska kunna klara det. Nåväl. På detta sätt blev det ett kul solitärparti med lite nerv ända till slutet. Nedan dödhögen.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#114


Ett intressant scenario. Massor av tyskar mot få jänkare och synbart många GT. Men en långsmal karta och en enda genomgående väg. Känns som en typisk svensk infanterifördröjningsuppgift för jänkarna.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rTyskarna kommer från höger på denna bild och detta är den första amerikanska ställningen. Huvudeffekten i fördröjningen ska tas ut med stöd av de två mineringarna och en vägspärr längs den genomgående vägen. Dessa tvingar tyskarna att lämna vägen och gå runt dem, vilket ju tar tid, eller bryta dem, vilket tar tid. Effekten av mineringarna förstärks med att de försvars av två st 57 mm pvpjäser, en M3 halvbanader med ksp, och en M7 Priest. Dessutom finns ledare med radio till en 8 cm grk-pluton och ett par 10,5 cm haubitsar längre bak. För att försvåra omfattningar och kringgångar finns en M10 pvkv och en M3 halvbandare till på nedre karthalvan.


På nästa karta har en pluton ingenjörer grupperats, plus grk-plutonen och haubitsarna. Dessa ska kunna skjuta direktriktad eld om tyskarna snabbt kommer genom första ställningen. Om det inte behövs kommer de få omgruppera bakåt utan den upplevelsen. De främre ställningarna för ingenjörerna är till för att tidigt skjuta på och ta tid. Huvudeffekten ska tas ut av mineringen i utfaren från byn som försvaras av ett motståndsnäste i flervåningshuset.


Tredje, sista och bakersta ställningen består av en pluton som från stenhusen ska möta tyskarna som når infarten till staden.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

jerry

Underbart, tändsticksasksortering..... samma här 1979
Jätteskoj, att se att du kör de här gamla trotjänarna.

Har du testat det ADVANCED squad leader .....?
Hittat ny lokal, nu skall vi bara enas om ett spel

Strv102r

Citat från: jerry skrivet  4 januari 2024 kl. 11:27:18Underbart, tändsticksasksortering..... samma här 1979
Jätteskoj, att se att du kör de här gamla trotjänarna.

Har du testat det ADVANCED squad leader .....?

Nej. Ruttnande på att behöva köpa om allt. Inte aktuellt. Nån form av bojkott kan man se det som.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rJag väljer att inte ta in alla tyskar GT1 utan se lite hur det går med det initiala försöket att gruppera 3 StuG och en Pz IV för att ta duellen med systemet på klippan som försvarar mineringen. Inledningsvis kan tyskarna hålla sig utom synhåll.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

jerry

Citat från: Strv102r skrivet  4 januari 2024 kl. 18:44:15
Citat från: jerry skrivet  4 januari 2024 kl. 11:27:18Underbart, tändsticksasksortering..... samma här 1979
Jätteskoj, att se att du kör de här gamla trotjänarna.

Har du testat det ADVANCED squad leader .....?

Nej. Ruttnande på att behöva köpa om allt. Inte aktuellt. Nån form av bojkott kan man se det som.

Kände samma när ASL dök upp men en polare råkade ju köpa ASL o sen var det kört......
Hittat ny lokal, nu skall vi bara enas om ett spel