Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av Avalon Hills Squadleaderserie.

Startat av Strv102r, 25 september 2022 kl. 13:00:44

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 2 Gäster tittar på detta ämne.

Strv102r

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#166


Tyskarna ska ju utgångsgrupperas dolt men då jag spelar detta solitärt så blir det med ?-markörer, och lite anpassad spelning.

Norr är åt höger. Ryssarna anfaller från norr mot Luga och ska ta 16 stenbyggnader för att vinna. På karta 3, byn, finns 5 st och på den öppna karta 4 finns 1. Resten finns på karta 1. Karta 4 , och 5, är alltså relativt ointressanta som som anfallsmål. Däremot medger de omfattning av byn och tidig strid I slutmålet. Tyvärr är karta 4 ju öppen och sårbar för framförallt ksp-eld på långa från höga hus på karta 3 och 1. Svårt att nyttja för framryckning med skytte.

Tyskarna väljer att gruppera ca hälften av skyttet i byn med en tung ksp i flervåningshuset. Resten i norra delen av karta 1 med ännu en tung ksp i ett flervåningshus med eld mot karta 4 och norra karta 5. Lv- och pvpjäserna grupperas främst på norra karta 1 och karta 5. En lv-pjäs i byn. Och två skengrupperingar på karta 4 östra kant.Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rSå kör vi! Ryssarna går in på karta 3 med två skyttekompanier som försöker hålla sig i skydd. Tanken är att de två T-28, KV-2:an och T-34:an ska gruppera upp på höjderna och nedhålla/nedkämpa de tyska grupperingarna för att understödja skyttet. Nu slarvar ryssarna/jag lite med en tropp som ändå utsätter sig för eld från flervåningshuset. En grupp går i skydd och den andra "goes bersek" och måste alltså storma längs den skottgata de blivit påskjutna genom mot ett kspnäste. Lysande...


Tre st T-40 (mycket) lätta stridsvagnar spanar längs karta 4s kant och bekämpar den första misstänka grupperingen som visar sig vara ingenting alls.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rEn lyckosam 76,2 mm spränggranat från T-34:an får den tunga ksp-servisen att ta skydd så den är tillfälligtvis ur (bokstavligen) spel. Det hjälper inte de uppretade ryssarna som stormar mot huset då den andra skyttegruppen med en lätt ksp mejar ner dem. Men det öppnar möjligheten för det ryska skyttet att rycka fram med lägre risk. Och det tredje skyttekompaniet ansluter bakom. Även det ryska skyttet avger ju eld under sin framryckning och de är många som växelvis rusar fram och avger eld mot flervåningshuset. Det får tyskarna som tagit skydd att söka sig bakåt, ur spelets tidsram är de borta helt (double break). KV-2:an tar sig till eldställning så att flervåningshuset kan beskjutas. Det får tyskarna att omvärdera hur bra ställning de har i flervåningshusets övervåning så den andra gruppen ska hämta den tunga ksp:n och sedan gå ner till bottenvåningen. Men en 152 mm spränggranat träffar och ledaren lessnar. Det hindrar inte skyttet att ta ksp:n med sig en våning ner, och ledaren ansluter flyende. T-28:orna tar sig också till eldställning, men en av dem nedkämpas av en 37 mm lvpjäs.

T-40 fortsätter spaningen och den andra misstänkta ställningen är också tom. 3 T-26 börjar rulla fram för att ansluta. Då skjuts en T-40 på av en 37 mm PAK 36 pvpj, och en 20 mm lvpjäs. Flera träffar. Men ingen verkan.


Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rRyssarna trycker på trots tysk eld. En bra träff av en 15kommatvåa raserar del av flervåningshuset och med det försvinner de tyska försvararna. Den kvarvarande T-28:an drar en spräng på 37 mm lvpjäsen så servisen lessnar.

Långhållsduellen mellan den tyska 37 mm pvpj och 20 mm lvpj och de ryska stridsvagnarna växer i storlek då ytterligare en 37 mm pvpj och de tre T-26 blandar sig i.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rTre stridsvagnar och en hel skyttebataljon som frsmrycker får den mest framskjutna tyska grupperingen i byn att vika bakåt. De ryska stridsvagnarna på karta 4 ger upp den hittills resultatlösa duellen med de tyska pvpj och lvpjäsen. De rör sig in mot byn i stället.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rRyssarna rusar efter när de ser att tyskarna viker. I övre delen av bilden nedkämpar ryssarna i närstrid en tysk grupp som skulle skydda urdragningens flank. Det resulterar i nästa steg i att den urdragande styrkan nedkämpas i flank. Försvaret av byn kollapsar. Men en god nyhet är att femtonkommatvåan på kåvetvåan får funktionsproblem. Alltid något!
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDe sista tyskarna flyr eller ger upp. Ryssarna svärmar fram över byn.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDe sista tyskarna rensas ut och ryssarna förbereder att samordnat inleda nästa steg, anfallet mot karta 1. Nedan förluster så långt. Förutom i fordon och tunga vapen.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDe ryska stridsvagnarna framrycker mot karta 1 och beskjuts omgående av en 50 mm pvpj som slår ut två T-26 innan servisen i sin tur flyr för allt vad tygeln håller, double break, när övriga vagnar gör amerikansk patron ur mot deras ställning. KV-2:an konstaterar att pjäsproblemen inte kommer lösas utan mer kvalificerad hjälp. Så var det främsta ryska vapnet ur spel.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDe ryska stridsvagnarna anfaller och tar ställningar så att de tyska grupperingarna kan bekämpas medan skyttet rör sig framåt. 20 mm lvpj öppnar eld mot en T-40, men trots upprepade träffar erhålls ingen verkan. Och strax har den ryska modellen nedkämpat servisen. De två 37 mm pvpj börjar omgrupperas för hand för att komma till skott.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rMed understöd av eld från BT-7:orna, T-38:an och den kvarvarande T-26 lyckas ryssarna nedhålla och sedan nedkämpa tyskarna tvåhexstenhuset i övre delen av bilden. De kan också ta sig in i huset. En T-40 slås ut av en 37mm pvpj, som tyvärr får tekniska problem/slut på am. T-34:an rullar in i dungen och får stridskontakt med den andra 37:an som är på väg fram. Denna skjuter två träff. Utan verkan. Får också tekniska problem/slut på am! Servisen överger pjäsen men mejas ner av ksp-eld från stridsvagnen. Den tyska tunga ksp:n på andra våningen öppnar eld mot det ryska framryckande samlade infanteriet med god verkan.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rMed understöd från stridsvagnarna fortsätter ryssarna framåt. En grupp tar sig till och med in i huset med den tunga ksp:n. Men den nedkämpas i en motstöt av en tysk grupp.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rSista GT sprintar ryssarna I bildens överdel in i byggnader på djupet utan att tyskarna kan påverka det. En eller ett par spränggranater från en BT-7 verkar gå rakt in i de fönster in i rummen där den tyska gruppen i trehexhuset är. Det ryska skyttet behöver bara anstränga sig en aning för att rensa rummen efteråt. Ryssarna lyckas till och med nedhålla den tunga ksp:n och sedan storma in i huset och nedkämpa försvararna. Tyskarna är helt nedkämpade i byn och staden. En servis till en 37 mm pvpj finns än, och en helt intakt 50 mm pvpj. Men segervillkoren är att ta ett visst antal stenhus. Inte nedkämpa fienden. Ryssarna lyckas ta exakt rätt antal hus sista GT. Förlustmässigt en stor seger. Målmässigt med minsta marginal. Undrar hur det gått om man kört dubbelsidigt med dold tysk gruppering?
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.