Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av APs Battles of 1866, Frontier Battles

Startat av Strv102r, 29 april 2023 kl. 18:44:05

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102rNext up! Ett antal mindre slag från gränsområdet Preussen-Österrike. Systemet är ju detsamma som i APs spel om amerikanska inbördeskriget där jag spelat Chickamauga och Chattanooga. Mycket likt Nappe-systemet Eagles of the Empire där jag spelat APs Eylau.

Jo, det är "Buckets of dice" för avdömning av strid, men jag vill minnas att det var ok ändå.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#1


Exempel på brickor.

De stora dubbellängdsbrickorna är brigader. Det finns många brickor för varje brigad då man växlar ner dem efterhand de tar förluster. Först vänder man brickan, sedan byter man till annan svagare. Osv. Sista brickan är normallängd. Ledare, artilleri, kavalleri och lärt infanteri är också normallängd.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rUtgångsläget Tratenau 27 juni 1866. Preussiska I kårens tät har rört sig söderut, passerat ett pass mellan Schlesien och Böhmen och täten har passerat floden och staden Tratenau,som ligger omedelbart söder floden, och befinner sig på höjden söder staden med en brigad. Öster höjden finns artilleri ännu eninfanteri
Brigad samt divisionschefen Grossman. I Tratenau finns ett batteri. Norr floden finns kårens andra divisions tätbrigad på väg söderut med ett batteri, och ett antal batterier på en stor höjd, beredda att skjuta över floden. Kårens uppgift är att försvara brohuvudet och om möjligt förstora det.

Österrikiska X kåren har som uppgift att trycka tillbaka preussarna över floden och stänga denna infallsport. Tre av fyra brigader finns söder om den av preussarna försvarade höjden med två brigader i täten och en i andra linjen. Den fjärde brigaden är längre österut. Österrikarna har gott om artilleri och det är väsentligt bättre än det preussiska, men infanteriet är lite sämre. Ute på flyglarna finns lite kavalleri.

Inte mycket utrymme för manöver i detta scenario. Jag kommer anfalla höjden med två brigader och låta den tredje röra sig åt höger och sedan norrut för att med den fjärde ta Tratenau bakom försvaret av höjden.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Nisse

Fina brickor och bräde! Intressant konflikt.

Strv102rDet finns lite krom i reglerna. Österrikarna kan pga sin feltolkning av erfarenheterna från 1859 genomföra "cold steel" anfall där förlusterna för båda ökar med 50% och preussarna får inte retirera för att minska steploss om de missar en moral check. Å andra sidan får preussarna med sina bakladdade gevär träff på 5 och 6, mot bara 6, med sin defensiva eld mot sådana anfall.

Jag inleder med artilleribeskjutning från höjden i område 125 med två batterier. Det ger preussarna i 117 en steploss. Jag avvaktar med omfattningen höger med den bakre brigaden. Om anfallet mot 117 går geschwinnt är det bättre att pressa på där, eller gå vänster. Själva anfallet mot höjden  ger preussaren ytterligare steploss, så han går totalt ner från 10 i styrka till 4. Jag tar bara en step loss på en brigad. Var och en av mina brigader har ett batteri underställt för närunderstöd. Dessa batterier får inte skjuta förberedande bombardemang, men får delta i anfallen i stället.Preussaren förstärker 117 med brigaden i 118. Brigaden norr bron går söderut in i Tratenau. De preussiska batterierna norr om floden ger step loss på mitt framskjutna lätta infanteri i 108.Fortsatta anfall mot 117 efter artilleribeskjutning. Båda sidor tar nu rejäla förluster. Min bakre brigad påbörjar rörelsen åt höger.


Fortsatt strid om 117. Preussarna är rejält nednötta, men de håller mina brigader på att bli också. Jag har nu fått de två andra brigaderna inlägget för anfall mot Tratenau. Det är ett svårare mål än 117, PCB de preussiska batterierna norr floden försvårar anfallet. Förlusterna börjar ticka in här också.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rYtterligare anfall mot 117 och Tratenau. Den preussiska brigaden, nu kraftigt reducerad, i Tratenau går vidare till 117 när en ny fräsch brigad anländer från norr. Rester av tre preussiska brigader håller 117 mot två österrikiska brigader som är nära att gå ner till enkelbrickestorlek de också. Österrikiskt artilleri i 108 tar upp kampen med det preussiska artilleriet norr floden, men preussarna skjuter mest flankerande ner på brigaden i 107.


Anfallen mot 117 lyckas till sist, men först när anfallen mot Tratenau inställs, preussiskt kavalleri förstärker försvaret, och brigaden i 118 flankerar försvararna i 117. Det är mest trasor kvar av österrikarna också. Det preussiska artilleriet norr floden nedkämpar brigaden i 107 och reducerar batterierna i 108. Det kostar dem ett batteri själva.
Slutläget. Båda sidor är utmattade, och österrikarna än värre än preussarna. Brohuvudet har inte expanderats, så ingen preussisk seger, men det är heller inte krossat och preussarna drivna norr floden igen (som historiskt), så ingen österrikisk seger.

Oavgjort.

Minimalt med manöver. Mycket tärningar. Får se om nästa scenario är annorlunda.


Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r28 juni 1866, dagen efter Tratenau. I preussiska kåren är tillbakaträngd upp i bergspasset. men den preussiska gardeskåren har gjort omfattning år öster och kommer nu in på kartan nere i sydost. Österrikiska X kåren har blrjat vinkla upp och ha fått en brigad på plats i område 153 med ett batteri, ett batteri finns i 155. I 177 är den andra brigaden i samma division på väg fram. Den andra divisionen två brigader finns kvar upp längre norrut, söder om Tratenau. I 180 står både preussare och österrikare? Märkligt! Får kolla upp det.

Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Hittade ingen errata om den österrikiska lätta infanterienheten i 180. Vi placerade den i byn Standenz.Preussarna i 180 rör sig ner till 179 och anfaller den österrikiska brigaden i 177. Österrikarna retirerar till 176. Gablenz samlar ännu en brigad och går till motanfall. Preussarna trycks tillbaka till 179 svårt reducerade. Den österrikiska brigaden i 180 rör sig söderut och anfaller 180, men hejdas för stunden.


Den andra preussiska brigaden går till 280 så Österrikarna i 166 drar sig tillbaka till 153. Samtidigt pressar de två österrikiska brigaderna i 177 sig framåt och driver preussarna framför sig tillbaka upp på höjden 180. Mycket preussare där nu.

Tre österrikiska brigader lyckas ta 180 och pressa preussarna mot kartkanten.  Nu är dessa tre brigader ganska slitna.
Fortsatt anfall pressar preussarna ner i hörnet. Mycket lite kräm kvar i de österrikiska brigaderna, men en preussisk är helt slut och den andra snart där. Min fjärde brigad ger sig på byn, men hejdas.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rMina brigader börjar bli rejält slitna och även om jag no kan slå preussarnas tätdivision fullständigt så kommer strax en division med två brigader till in. Jag beslutar att backa tillbaka till bättre försvarbara ställningar och fördröja tills tiden går ut för preussaren.


Och där kom tätbrigaden på nästa preussiska gardesdivison in. Tillsammans med den brigad ur tätdivisionen som har stridsvärde kvar anfaller de höjden 180 och tar den då jag retirerar för att reducerad förlusterna.


Nästa timme inväntar preussaren att bakre brigad ska komma in, vilket den gör. Enbart artilleridueller.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rÖsterrikarna överger 166. Preussarna tar en ofrivillig paus.


Efter pausen trycker preussarna på igen, både i centern och på högern inne i skogen.


I centern tar man sig upp på höjden 185. Man tar även 177, men kraftfull österrikisk artillerield får dem att backa till 179 igen.


Slutläge. Vare sig preussare eller österrikare har uppfyllt sina segervillkor, så oavgjort. Men så ser jag att vi missat att när österrikarna anfaller, och inte bara med "cold steel-anfall", får preussarna träff på både tärningsslag 5 och 6, inte bara 6. Detta hade ökat de österrikiska förlusterna med 80% ungefär under mitt offensiva skede...

Vi räknar det som en preussisk seger.

Inte mycket manöver i detta scenario heller.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#10Slaget vid Jicin, Gitschin på tyska, i dagens Tjeckien den 29 juni. Clam-Gallas I österrikiska kår, delar (kavalleri och artilleri) ur III kåren och en sachsisk division (de gröna brickorna) försvarar knutpunkten Jicin i mittre  nedre delen a bilden där en sachsisk brigad är grupperad. Clam-Gallas var en av de högre skattade österrikarna i GMTs Solferino. Här är han snudd på värdelös med speciella regler för att ta till flaskan. Lite som morfinistreglerna för Hood i The Gamers Embrace an Angry Wind.

Preussarna är på väg från norr och väster och börjar anlända under GT1.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rPreussarna gör entré i norr och nordväst på bred front med en division, dvs två brigader och några batterier. De är försiktiga i norr, och kommer knappt in på kartan, men i nordväst går de till stridskontakt med det lätta österrikiska infanteriet.


Preussarna i norr avvaktar. I väster gör en division från nästa kår entré. Under tiden har sachsarna gått i ställning i nordost där det annars bara fanns österrikiskt lätt infanteri och kavalleri.


I nordväst börjar preussaren manövrera sig söderut i skogen med en brigad. Den andra avvaktar fortsatt. I väster uppstår stridskontakt när en av de preussiska brigaderna anfaller en österrikisk brigad som grupperat fram till 176 för att stänga luckan i knät mellan förbanden vända norrut och de vända västerut vid byn Wohavec.Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rPreussarna kan nu anfalla mot 176 med två brigader då brigaden ur den norra kåren rört sig söderut genom skogen, och man har tur med aktiveringarna som tillåter båda kårerna att aktiveras samtidigt. Österrikarna håller. Den mest södra brigaden rör sig från byn i 212 till 215 och det österrikiska lätta kavalleriet där viker till 216. Preussarna vinklar sedan upp mot höjden i 197. Sachsarna börjar röra sig från centern mot väster.


Österrikarna i 176 viker efter strid till 177. Höjden 197 håller. Sachsarna närmar sig.


197 ansätts från tre håll, men ger inte tappt! En ny preussisk division kommer göra entré i nordväst.

Det blir snart mörkt.

Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rJag överger höjden 197 frivilligt. Sachsarna är på väg och preussarnas förstärkningar likaså. Men jag är aningen numerärt aningen överlägsen och kommer bli så än mer då mer sachsare är på väg.


Mörkret faller. Sachsarna tar över vänsterflanken. De slitna österrikarna som höll 197 ska återhämta under natten inför morgondagen då jag avser gå till offensiv och krossa preussarna. Täten på den tillkommande sachsiska divisionen anländer. Preussarna är helt passiva pga missad aktivering.Jag skickar de tillkommande sachsarna mot min vänster yttersta flygel. Under morgondagen ska österrikarna hålla sina ställningar medan sachsarna omfattar 197 och sedan rulla upp preussarna från söder mot norr. Efter hand som sachsarna går norrut ska österrikarna också gå till offensiv. Preussarna är fortsatt passiva.

Då händer det. Det som hände ett par timmar tidigare historiskt. En order anländer från Norra Österrikiska Armén med beriden ordonnans. Den har varit på väg i sju timmar. Den stipulerar att Albert ska dra sig tillbaka. En hätsk  debatt utbryter. Möjligheten, eller sannolikheten, att krossa en preussisk kår är uppenbar. Orden är uppenbarligen skickad utan vetskap om det lokala lägets utveckling och är out of date. Men Albert beslutar att följa ordern och lämna fältet under natten. A lost opportunity. Och det helt onödigt. För det fanns en telegraflinje mellan arméstaben och Jicin som medgav snabb ordergivning och dialog. Men den användes inte. Klåperi.

Preussaren har tillfogat aningen mer förluster än han lidit själv, men inte nått det geografiska målet. Österrikarna har lidit större förluster, men har hållit de geografiska målen. Oavgjort taktiskt. Men liksom historiskt en preussisk operativ seger då de nu sitter på knutpunkten Jicin.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Fredrik H

Jag gillar spelets tema, men hur är det att spela? Lär man sig något om tidens taktik (det tycker jag att GMT:s At any cost 1870 lyckas med)? Är det roligt att spela?