Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av APs Battles of 1866, Frontier Battles

Startat av Strv102r, 29 april 2023 kl. 18:44:05

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102r

Det rör sig ju om mindre slag i denna volym, så aktiveringssystemet som är gjort för större slag där båda sidor har ett antal kårer kommer inte till sin rätt. Fördelen blir att det är snabbspelat. Skalan gör att det blir få brickor i dessa smärre slag och ganska taktiskt lättgreppat. Inga direkta taktiska nötter, men intressanta och ibland kniviga val, om än inte så många pga liten yta och små förband. Stridsystsmet är sådär. Det fungerar, men ger inget extra. Tidens taktik tycker jag man får med en del av pga brickornas utformning och områdenas storlek, samt regler för "facing" stapling/stackning med mera. Däremot mycket lite om stridsteknik, men det är ju inte fokus med brigadbrickor. Det är helt Ok. Inte fenomenalt, men helt OK.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rNachod 27 juni. Samma dag som Tratenau, men en bit bort. Preussiska V kåren under den 70-årige Steinmetz gör entre uppe i nordöstra hörnet på kartan vid byn Nachod efter att ha passerat ett pass. Steinmetz har blivit förbigången av yngre officerare från den högre adeln flertalet gånger och brinner av revanchbegär och en vilja att visa vad han går för, denna sannolikt sista chans i hans karriär. Framför honom finns förstklassigt österrikiskt kavalleri och vid byn Fonow tätbrigaden på den österrikiska VI kåren under Ramming, en av de bättre österrikarna.

Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rPreussarna går fram med brigaderna längs vägen till svackan som skiljer dem från österrikarna. deras kavalleri går ner på vänster flank. Österrikarna får fram kavalleri till motsatt sida av svackan, och även kavalleri uppe i norr som kan rida chock längs svackan in den preussiska flanken om dessa rör sig ner i svackan mot den österrikiska fronten.


Preussarna går söderut med infanteriet och tätbrigaden går ner i svackan, anfaller och tränger undan den nya österrikiska brigaden i 189. Tillkommande brigad fyller på i norr.


Den preussiska brigaden i 189 träffas av motanfall dels av den brigad man varit i strid med, och dels av en från söder nytillkommen elitbrigad, tar stryk och backar ner i svackan igen. Preussaren har nu fått in och grupperat 12 batterier i norr på öster sida svackan.
 

Österrikarna förföljer i söder och spöar upp den preussiska brigaden rejält när denna viker upp på öster sida svackan. Längs resten av fronten en artilleriduell över svackan. Den sista preussiska brigaden anländer och grupperar i norr.


Längst i norr backar det österrikiska artilleriet ur det preussiska artilleriets räckvidd. I centern startar ett preussiskt anfall över svackan mot höjdsträckningen mellan de två byarna. I söder kommer en ny österrikisk brigad in och anfallet upp mot östra sidan av svackan fortsätter, men en spillra håller höjden.


Preussarna har svårt att komma upp från svackan mot byarna på höjden i centern. De österrikiska kyrassiärerna i norr ser en möjlighet och trotsar artilleriet och grupperar fram. I söder tar sig e österrikisk brigad upp ur svackan.Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rMen innan de österrikiska kyrassiärerna i norr hinner slå ut sin chock i flanken på det preussiska brigaderna i svackan tar de sig upp för sluttningen och in i byn och upp på en "knopphöjd", då det österrikiska kavalleriet framför dem viker. Österrikarna får faktiskt ingen aktivering alls detta GT. Osannolikt, men så kan det gå.


Ett österrikiskt motanfall återtar "knopphöjden" i 175. I sydost driver österrikarna preussarna ur 154 upp på höjden norr därom. Det österrikiska kyrassiärerna backar åter ur det preussiska artilleriets räckvidd.
Österrikarna i sydost har tappat mycket anfallskraft och backar tillbaka. De i 155, nere i svackan, beskjuts av artilleri och tappar ytterligare så att det bara är en rest kvar av brigaden. I centern återtar preussarna "knopphöjden", men finner att det finns massor av effektivt österrikiskt artilleri som kan beskjuta den från flera håll.


Preussarna går till motanfall i sydost, och det finns bara rester kvar av österrikarna. I övrigt skjuts det bara artilleri, förutom att de österrikiska kyrassiärerna grupperar in mot centern. .


Artilleriskjutningar som nöter på båda, men det österrikiska artilleriet är bättre. Preussiskt artilleri grupperar ner i svackan för att komma längre fram, varför de österrikiska kyrassiärerna grupperar tillbaka till norr igen.


I sydost avbryter preussarna anfallet och går tillbaka upp på höjden öster om svackan då de tar förluster till artilleriet. I centern tar preussarna på höjden duktigt med stryk av artilleri. De österrikiska kyrassiärerna i norr rider chock mot artilleriet i svackan, nedkämpar det med vissa egna förluster, och blir skjutna i bitar av det preussiska artilleriet på höjden ovanför dem.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rPreussarna på "knopphöjden" i 175 backar ner i byn där huvuddelen av det österrikiska artilleriet inte kommer åt dem, och de har mycket bättre skydd mot det som står i 159 och fortfarande kan skjuta. En lyckad skjutning mot resterna av de sydöstra preussiska brigaden slår ut den helt.Österrikarna grupperar fram för att låta artilleriet jobba de sista timmarna av dagsljus.


Österrikarna slår ut sista minuten-anfall för att ta 155 och byn Wysokow i 158 vilket skulle uppfylla de geografiska segervillkoren. 155 tas, men man står rakt nedanför preussiska batterier. Byn lyckas man inte ta.

Och där är det slut. Preussaren har inte tagit sina geografiska mål, eller orsakat dubbla förlusterna (men ganska nära). Österrikaren har heller inte tagit sina mål (men nära), men har tappat mer än preussaren. Oavgjort igen. Historiskt lyckades preussaren med båda och vann en avgörande seger. Det var nog ett misstag at anfalla söderut i början i stället för att gå längs vägen mot de österrikiska kavalleriet, trots dess starka ställningar.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDags för sista slaget. Skalitz 28 juni. Samma karta som föregående slag, Nachod, som stod dagen innan. Steinmetz pryglade upp VI kåren rejält och Benedek skickar VIII kåren att understödja VI kårens urdragning. Steinmetz vill fortsätta aggressivt och skickar en begäran till gardeskåren som är i närheten i norr att understödja. Kårchefen prins August vägrar, han är ju i full gång med sin omfattning mot österrikarnas I kår söder Tratenau (scenario 2), men Steinmetz tar det som ytterligare en snubba från de högadliga. Han beslutar sig att anfalla ensam ändå. VIII kåren är grupperad för försvar i utmärkta ställningar och ett frontanfall kan rimligen inte sluta med annat än katastrof. Men kårchefen för VIII kåren är i motsats till den utmärkte Ramming en slav under österrikisk doktrin som domineras av bajonettanfallet välsignande egenskaper. Österrikarna lämnar sina ställningar och anfaller preussarna, som har sina bakladdade gevär, frontalt. Steinmetz inkasserar aningen oförtjänt ännu en avgörande seger mot en österrikisk kår. Och dagen efter slår han en tredje. Han hyllas som en ny Blücher i Preussen och har fått sin revanch. I nästa krig, 1870-71, får han så klart ett prestigefyllt befäl.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rPreussarna börjar försiktigt och grupperar fram kårartilleriet. Österrikarna står i sina fina ställningar och låter artilleriet börja jobba. Kyrassiärbrigaden rör sig norrut för att ha koll på övergången så att preussarna inte får för sig att omfatta eller kringgå över vattendraget.


Artilleriduellen fortsätter.


Där tappar den österrikiske kårchefen tålamodet och beordrar bajonettanfall!
I centern kraftsamlas två brigader mot en preussisk för att få bra segersannolikhet, och det lyckas över förväntan. Preussarna tar stora förluster och retirerar ur byn och upp på höjden öster om byn. Detta har så klart kostat österrikarna också, och de är nu utsatta för risk för flankerande anfall från två håll. Och artilleri från flera håll också. Man får hoppas på att preussarna inte får aktiveras kommande GT. I norr sker också ett anfall, men det blir inte lika dramatiskt. Preussarna håller sin höjd.


Men med Steinmetz är risken för att inte aktiveras låg. Mycket riktigt anfalls de nu väldigt framskjutna brigaderna från tre håll efter kraftig artilleribeskjutning. De tappar och får retirera västerut. Sedan faller de tillbaka, av egen vilja till höjderna igen. I norr står den österrikiska brigaden dock kvar.Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rÖsterrikarna bryter stridskontakt i norr också. Artilleriet byter ammunition med varandra. En preussisk brigad rör sig från centern mot deras höger, dvs åt norr.


Den österrikiska kårchefen tänker att det var i sig var ett effektivt bajonettanfall i centern, kanske man ska göra om det? Sagt och gjort! I norr blir det åter ett hyfsat anfall mot den preussiska brigaden, men det tillkommer en brigad och Preussarna anfaller i sin tur i norr. En av deras brigader tar ytterligare stryk och tappar nästan allt stridsvärde, stryk, men det gör österrikarna också. I centern lyckas åter bajonettanfallet ta byn. Men stridsvärdet på brigaderna som anfäll är nu lågt.Preussarna slår åter ut flankerande motanfall mot byn i centern. Och utplånar resterna av den österrikiska brigaden i norr. Den österrikiske kårchefen chockas av händelseutvecklingen och blir handlingsförlamad. Ingen aktivering...


Den österrikiske kårchefen förefaller ha svimmat av stressen. Bristen på luktsalt leder till ledningsvakuum. Brigaderna i byn i centern krossas, bara en rest återstår. Och  norr rör sig preussarna mot byn Skalitz.

Österrikarna har tappat allt infanteri, nästan. Skalitz faller. Jag kastar in handduken.

Preussisk seger.

Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Jaha, vad tycker man om detta då.

Snyggt. Intressanta drabbningar och intressant krig. Spelsystemet är enkelt, så enkelt att det kan användas för kriget 1866, amerikanska inbördeskriget, Napoleonkriget och faktiskt också antiken! varje era har sina specialregler för att ge lite tidskänsla, men det är rätt generiskt till sin natur. Det stör inte så mycket. Däremot är systemet i grunden anpassat för större drabbningar med fler högre förband, kårer, för att aktiveringsystemet ska fungera som tänkt. I dessa små drabbningar blir det så där kan jag tycka. Men gillar man temat så är det ok.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.