Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av speltest av 3CG:s Iskra.

Startat av Strv102r, 31 mars 2023 kl. 19:47:34

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102rVi har fått privilegiet att speltesta ytterligare en av 3CG:s skapelser. Det handlar om samma operation som COAs Operation Spark avhandlar. Det spelade vi 2008, 15 år sedan! Gud vad tiden går! Det finns en replay på det också i gömmorna, men för att hjälpa den som är intresserad av att jämföra lite så lägger vi länken här:

 http://www.krigsspel.se/forum/index.php/topic,1682.msg19819.html#msg19819
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rOperationsområdet med norr i sedvanlig riktning, dvs uppåt i bild. Sjön i övre högra hörnet är LADOGA och NEVA rinner från mitten av västra kartkanten i nordostlig rikting in i LADOGA. Det belägrade LENINGRAD finns utanför kartan i nordväst.

Nedan med förband inlagda. Tysken har delar av 18. armén med två divisioner i vardera frontriktning; 5 bergsjägar och 170 i väst, 227 i norr och öster samt 1 i öster. 96 div, 226 StuGbat och 502 tunga strvbat (med 9 Tigrar och resten Pz III) finns i reserv på SINJAVINO höjden.

Sovjet har 67 armén (röda symboler) ur Leningradfronten i nordväst, 2 shockarmén i nordost och 8. armén i sydost (olika gröna symboler).

3CGs system bygger på odds i strid utifrån styrka och artilleriet hanteras abstarkt. Tyskarna har bataljoner som förbandsenheter och sovjeterna regementen. Operation Sparks system bygger på eldgivning med eldkraft mot såväl mjuka som hårda mål. Förbandsenhet är bataljon för båda. Artilleriet hanteras på samma sätt som övriga förband, och det är mycket av det. 3CGs system är således betydligt mycket mer snabbspelat. Det man främst offrar är detaljer i stridsavdömningen, och att man inte får samma kontroll alls över artilleriet. Men med mängden av artilleri i det här spelet så blev den kontrollen ganska tunghanterlig vill jag minnas från när vi spelade Operation Spark. Mycket mekaniskt exekverande av skjutningar...

Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rEfter GT 1 har 67 armén anfallit med 45 gardesskyttediv över Nevas is och tagit Dubrovka. 268 skyttediv har kommit över vid Gorodok, men saknar kraftstation ta VP-hexen. 13 skytte anländer, kan göra skillnad GT2. 170 div får till ett motanfall som återtar Dubrovka och slår ett regemente ur 45 gardes.
Vid Marino tar sig 136 skytte över isen och efter utdragna strider tas byn. 136 tappar mycket stridsvärde. Längst i norr kommer 86 skytte över, nedkämpar motståndet och knackar på Schlusselburgs bakdörr.


I nordost kommer 2 chockarmén förbi de tyska försvarsverken , men når inte målen. Tyskarna reagerar snabbt och tillför förband som kan ta upp försvar av  arbetarkollektiven.


I söder går det också sådär. Man lyckas i alla fall få ett bra läge för anfall mot Gajtolovo GT2.

Det var första GT. Som de andra spel i serien snabbspelat och händelsefyllt. Vi ville fortsätta med GT2 direkt för att se vad som kommer hända, men andra plikter kallade.

Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rI sydost händer inget ytterligare efter att tyskarna återtagit Dubrovka. Lite längre norrut anfaller två tillkomna sovjetiska divisioner mot Gorodok, den norra av två byar med samma namn. Byn faller och anfallen fortsätter mot 170 div bataljoner som krackelerar och en slås. Både StuGbat 226 och 502 tunga stridsvagn får röra sig mot Gorodok.


170 div återtar Marino och bara ett regemente ur 136 skyttedivisionen återstår. Längst i norr genomför 86 upprepade anfall mot Schlusselburgs sydvästra försvarslinjer men knäcker bara sin egen anfallskraft.


I nordost tillkommer 18 divisionen. Arbetarkollektivet nr 8 tas av 372 divisionen.


I sydost tar 372 div Gajtolovo till sist. Längst i söder får 73 marininfanteribrigaden och 25 pansarbrigaden ett snabbt genombrott, exploaterar in på djupet och tar Tortolovo. Tyskt motanfall misslyckas knappt.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

GT3Tillkommande ryska förband tar den södra byn Gorodok också och sovjeterna framrycker mot sydost från det norra och nedkämpar de tyska bataljonerna ur 170 div på vägen. Dubrovka håller knappt mot förnyade anfall.


I nordväst händer inte mycket. På slutet tillkommer ryska förband från norr och skidar över Nevas is in i ett oförsvarat Schüsselburg.

I nordväst trycks tyskarna västerut, med arbetarkollektiv 4 håller. Nya sovjetiska förband tillkommer i nedre delen av bilden.
 

Lugnt i Gajtolovo, men norr därom trycker 2 shockarmén på mot nordväst längs vägen. I söder återtar ett motanfall Tortolovo.Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r5. Bergsjägardiv hinner förstärka Dubrovka med en bataljon, så byn håller ännu ett dygn. Söder Gorodok har de sovjetiska förbanden uppenbarligen tagit en paus. Det händer inte mycket, och under tiden kommer mer av 61 div, de orangemarkerade tyskarna, på plats.

Vid Schlüsselburg i norr händer det desto mer. En tysk bataljon inringas och slås, men den köper tid för övriga att börja dra ur söderut. Ytterligare ryska förband går över Neva och rör sig mot Marino.


I nordost bryter 18 skytte genom och når arbetarkollektiv nr 1, men försvaret avvisar första anfallet. Längst i nordost inringas en tysk bataljon i Lipka.


Random events gör att 8 armén tappar offensiv förmåga. Tyska 1 div nyttjar detta till att gå till motanfall.Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDubrovka håller men tyskarna nöts i en miniköttkvarn. Ett motanfall med bataljoner ur 61 infdiv (orangea) och 502 tunga strv trycker tillbaka 224 skytte med rejäla förluster.


18skyttediv krossar till sist motståndet i arbetarkollektiv nr 1. pansarbrigaden fortsätter mot nordost och anfaller 196 spaningsbat i ryggen vilket slår den och öppnar en väg mellan 67 armén, Leningrad och 2 shockarmén. Tyskarna som evakuerat Schlüsselburg rör sig längs kusten mot sydost.


Det skytteregemente ur 18 som har stridsvärde kvar efter arbetarkollektiv nr 1 rör sig söderut mot kollektiv nr 5 och möter den från söder tillkommande tyska bataljonen 1/287 inne i försvarsanläggningen.


I sydost är sovjeterna lugna detta dygn. Tyska 1 div kastar tillbaka 73 MIBs regemente över den ursprungliga försvarslinjen längs i sydost.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rEfter flera upprepade anfall faller Dubrovka igen, och motanfallet som omedelbart följer misslyckas.


Det inringade Marino faller också. De lite vilsna försvararna från Schlüsselburg som är avskurna långt bakom vad man skulle kunna kalla front börjar röra sig söderut. Och av en händelse skär de av vägen som är upprättad mellan 67 armén och 2 shockarmén.


Fokus i nordost flyttas till arbetarkollektiv nr 7 där 191 skyttediv anfaller i täten mot 44 fristående pionjärbataljonen. Som håller.


8 armén vaknar till liv igen med ett anfall mot 2/1 som dessutom inringas, men håller. Om än knappt. Ett motanfall från söder för att bryta upp ringen mot 2/1 misslyckas blodigt för båda.

Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rFortsatt misslyckande för 5. Bergsjägars motanfall mot Dubrovka. I centern tas arbetarkollektiv nr 5, det tyska motståndet kollapsar och ryssarna kan exploatera och ta byn Sinjavino på höjden med samma namn. De rör sig också mot sydväst och flankerar hela försvarslinjen från Neva inåt land. 61 div återtar halva byn Sinjavino och skär av det ryska pansaret i den andra halvan. 502 tunga strv går till motanfall och krossar ett reducerat skytteregemente tillsammans med 226 StuGbataljonen, som dock går åt i sitt försvagade tillstånd. Ytterligare delar av 4SS anländer, och en bataljon ur 250 infdiv, den spanska "blå". I norr börjar arbetet med att slå de tyska avskurna bataljonerna som skär av underhållslinjen 67 - 2 shock.

I öster ser dock det tyska försvaret ut att hålla vid arbetarkollektiv nr 7. Längre söderut, vid Gajtolovo, ser det dock ut som om ett sovjetiskt genombrott är nära, även om den nu avskärma tyska reducerade pionjärbataljonen håller. Söder om detta, så tar sig ryssarna över de tyska försvarsverken med två divisioner ur den 8 armén.

Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r5 bergsjägar längst i sydväst misslyckas åter med ett försök att återta Dubrovka. Inte mycket händer längs den raka linjen i nordostlig riktning. Den tyska 61 div med 502 tunga stridsvagnsbataljonen fortsätter göra upp med ryssarna som dykt upp från nordost, och slår de flesta av dem. Men de nya Tiger-vagnarna drabbas av tekniska problem och bidrar inte med så mycket. Uppe i norr tvingar ryssarna bort de tyska vilse i pannkakanbataljonerna från underhållsvägen mellan öst och väst.
Arbetarkollektiv nr 7 håller för ytterligare anfall från öst av 2 shock. 4SS Polizei som är nytillkommen får nu en nyckelroll. En regementsstridsgrupp, med spanjorerna ur 250 div, nedkämpar ryssarna i Sinjavino och börjar anfalla ryssarna omedelbart söder byn, en annan regementsstridgrupp anfaller från väster mot öster längs vägen som löper längs kraftledningen och hamnar i strid med den ensamma ryska flankskyddsbataljonen där. Den sista regementsstridsgruppen anfaller norrut från 1 div bakre område och skär av kraftledningsvägen och därmed ryssarna söder Sinjavino. Mitt i allt detta försöker 96 div urnästla sina i öster avskurna (gulmärkta) bataljoner.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rTyskarna avlägsnar det sista av flankhotet mot Neva-linjen. 502 tunga stridsvagn rör sig för att tillsammans med 2 skyttebataljoner anfalla den ryska Neva-linjens nordöstra flank för att sedan återta det norra Godorok och falla den ryska linjen i ryggen, men anfallet blir fiasko. Ryssarna öppnar underhållsvägen mellan öst och väst helt genom att nedkämpa de sista tyskarna i norr. Förbanden där rör sig sedan söderut.4SS fortsätter trycka bort ryssarna från Sinjavino mot sydost och förbereder anfall mot Gajtolovo, men 8 armén förstärker försvaret där. Ryssarna skapar också en underhållsväg genom terrängen till förbanden söder Sinjavino, men misslyckas åter att ta arbetarkollektiv nr 7.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rI väster försöker ryssarna omfatta den tyska Neva-linjen med förbanden som kommer söderut efter att ha öppnat underhållsvägen mellan öst och väst. Tyskarna överger planerna på att gå mot Godorok 2 och drar sin flank söderut för att försvåra omfattningen. Ryssarna svarar med att påbörja en större sväng runt.


Ryssarna lyckas till sist ta arbetarkollektiv nr 7, men hejdas när de ska fullfölja västerut. Tyskarna fortsätter försöka ha ihjäl ryssarna söder Sinjavino. 4SS anfall mot Gajtolovo får vänta på att alla kommit på plats, vilket inte sker detta GT.

Där är det slut. I stort ganska historiskt slutläge. Detta var test nr 2. Även det förra fick ett ganska historiskt slutläge, men det var en ganska annorlunda händelseutveckling dit. Systemet, och situationen,  medför utrymme för variation.

I motsats till Tolling of the Bell, Königsberg 45 och Stargard Solstice finns här inga mängder av cool pansardivisioner. Men situationen är intressant och fängslande, som i AG Narwa. Systemet är inte lika detaljerat som Op Spark, och därmed inte lika nertyngt av artillerimekanik vilket gör Op Spark till det minst roliga i Black Sea Black Death systemet. Det systemet ska inte ha för många brickor i gång samtidigt. Detta är betydligt roligare och snabbare. Det flyter snabbt och det händer saker hela tiden. Det är roligt! Det kan faktiskt vara det roligaste från 3CG som jag spelat. Och det är faktiskt något av en bedrift.
Ola Palmquist. Spelar nu:  3CGs Polar Storm, därefter ATOs Four Roads to Moscow, SPIs Leningrad, GMT Roads to Leningrad, SPIs Panzergruppe Guderian. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.