Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av GMTs At Any Cost. Metz 1870.

Startat av Strv102r, 3 juli 2023 kl. 14:10:42

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102rIII franska håller ut på åsen, även om jag funderade på att dra ner dem i skydd bakom åsen, men nu uppstår ju stridskontakt mellan III preussiska och den franska gardeskårens tät, så jag beslutar att bita i hop och fortsätta understödet mot III preussiska. Kringgångsbrigaden ur X preussiska som finns vid bron kommer utsättas av anfall från III kårens division, och artilleri från tre batterier ur lika många taktiska enheter. Samordningen kommer inte att bli perfekt.

Canrobert fortsätter sitt råkurr med preussiska VIII och IX kårerna. Kan bli så att jag får omdirigera IV kåren längs landsvägen till min vänster? Kollapsar Canrobert så får det svåra konsekvenser...
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rSkymning. Med förkortade siktförhållanden grupperar X preussiska fram för att nå bättre verkan när det dagas igen. III franska på åsen börjar gräva ner sig. Detta kan vara ett misstag av preussarna. De kommer befinna sig inom, i och för sig lång, räckvidd för chassepot gevären och mitrailleuserna från nedgrävda fransoser. Fortsatta strider mellan gardeskårens tät och III preussiska där III faktiskt lyckas kasta tillbaka en gardesbrigad med två egna reducerade brigader. I centern är det lugnt. VIII preussiska börjar röra sig åt höger från vårt håll längs kartkanten upp mot höjden där 6 kavdiv finns. IX kåren genomför anfall mot Canroberts yttersta vänster, men kastas tillbaka.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rKväll. Striderna upphör. III preussiska drar sig bakåt för att bättre återhämta då kåren är rejält slutkörd.  Fransmännen fortsätter förbättra sina ställningar, vilket är svårare för Canroberts VI kår då de inte tagit med sina verktyg...
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDet är ju lite kul att ha denna och parallelläsa om hur skeendet uppfattades i Sverige och vilka lärdomar som drogs, så här månader innan VK1 startade.
Striderna den 16 aug tas upp i stor detalj.

Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rUnder den "djupa" natten kommer alla förband som gör annat än går i bivack att tappa en moralnivå pga trötthet. Alla går i bivack. Utom min IV kår som marscherar mot min vänsterflank. De börjar komma på plats.

Gryning. Preussarna sätter fart direkt medan fransmännen tar det lite kaffe och croissant igen. Jag får bara aktivera en kår som gått i bivack och det är förts efter gryningen, och den valde jag under natten, 2 GT i förväg. Sedan tillkommer en kår/GT. Hela tiden valda 2 GT i förväg.

Preussiska IX kåren ute på min ¨vänster anfaller i skogen med understöd av artilleri och gevärseld och min yttersta vänster upplöses i flykt eller faller där de står. VIII kåren har fått upp sitt artilleri på höjden och skjuter effektivt de också, varpå infanteriet anfaller i skogen, men här hejdas de för stunden i alla fall.

Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDå de preussiska brigaderna ute i skogen på min vänster blivit "out of command" och blir tveksamma (briljant mekanik för att simulera effekterna av det för övrigt) så lugnar det ner sig där och IV kåren börjar komma på plats. VIII kåren pressar sig framåt längs bäcken och Canrobert är svårt chockad av händelseutvecklingen. Min gardeskårs tät anfaller in i skogen framför sig och 5 tyska kavdiv viker frivilligt, medan III kåren får tryckas undan med våld. Alvensleben har haft mycket svårt att reorganisera sina upprivna brigader, men nu, när de franska björnskinnsmössorna dyker upp i skogsbrynet vid batterierna och staben ökar motivationen märkbart. X preussiska har inlett ett anfall mot III franska kårens högra del av försvaret på åsen, men detta håller trots intensiv artilleribeskjutning och upprepade stormningar. Den framskjutna divisionen ur X kåren börjar röra sig tillbaka mot kåren igen. Det verkar inte som om Bazaine vill ta den vägen till Verdun i alla fall.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rIX preussiska ute på min vänster knyter ihop sin ledning igen och låter under tiden artilleriet hamra på de uppenbarligen både lamslagne och yrvakne Canrobert. VIII kåren slår samtidigt ut Canroberts höger. Han har nu bara sin center kvar i stridsdugligt skick. Men OK. IV kåren är på plats bakom honom och börjar befästa sig. II kåren under Frossard börjar dra ur bakåt. Det franska gardest framryckning genom skogen får den kraftigt försvagade, om än nu mer återsamlade, III preussiska kåren att falla tillbaka till en bättre försvarsställning. 5 kavdivs som också fallit tillbaka skjuter effektivt med sina batterier mer mot björnpälsmössorna. X preussiska lyckas nedkämpa det yttersta försvaret på åsen ur III franska, men väljer att inte gå upp på höjden då detta skulle exponera dem för det starka artilleriet, och det finkalibriga, i III kårens befästa center. Nu skjuter alla dessa istället på batteriet på den lilla höjden på andra sidan ravinen. Ouch!
IX preussiska återupptar sina anfalla genom att flankera Canroberts center och slå ut del av den. VIII kåren pausar sitt anfall för att återhämta lite afallskraft inför nästa push ner i svackan och sedan upp på höjden på andra sidan. Det get Frossards II kår tid att fortsätta urdragningen genom IV kåren. Kavalleri agerar eftertrupp. Det franska gardet utsätts nu för så kraftig eld att det drar sig bakåt in i skogen från skogsbrynet för att överleva. Kåren är dock i huvudsak på väg framåt genom skogen. Ute på min höger anfall nu X för att få  ihop båda divisionernas infanteribrigader igen. Batteriet på den lilla höjden har det hett om öronen!

Nedan detaljer från min vänster.


Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDen preussiska brigaden ur IX kåren som tagit fram till Canroberts kvarvarande divisions flank sitter tyvärr nere i en ravin, och fransoserna öser ner eld med chassepotgevär, mitrailleuser och artilleri med kartesch. Preussarna tycker att det är jättetråkigt. VIII kåren fortsätter med sin korta återhämtning inför nästa ansats. Frossard har därmed kunnat dra ur sin illa medfarna kår genom IV kåren och täten börjar gruppera i anslutning till Gravelotte. Det franska gardet i centern upplever en lugn timme, medan III kåren tvingar bort det preussiska batteriet från göjden ute på högern tilltar striderna mellan X kårens infanteri och III kårens flankdivision.

Det här är ett riktigt bra spelsystem! Och spel!
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rII kåren börjar komma på plats i sin nya ställning. En blåslagen VI kår dras ur också vilket nu låter IX och VIII kårens artilleri börjar puckla på mitt reservartilleri som står i IV kårens, de gröna alltså, center. I övrigt ganska lugnt. Det preussiska gardet gör entré bakom III preussiska, den gula, kåren. Franska III kårens eftersläntrardivision har nu nått kårens bakre delar efter en lång marsch.


En rejäl artilleriduell utspelar sig mellan mitt reservartilleri, IV kårens artilleri, och VIII samt IX kårernas artilleri. Mitt reservartilleri slås i bitar, men VIII kåren på höjden får rejält med bly i skallen de med. Det preussiska gardet går mot Mars-Latour där X kåren lämnat plats genom att dess artilleri börjar röra sig framåt mot dess infanteribrigader uppe i franska III kårens flank. Börjar ifrågasätta om III kåren ska stå kvar där, eller om den ska dra bakåt/vänsterut rejält mot den gynnsamma terrängen där II kårens kavalleri nu finns? Men då måste gardet också dras ur.

Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rIX och VIII preussiska kårerna fortsätter återhämta slitna brigader medan deras artilleri får ett klart övertag i duellen med min artillerireserv och IV kårens artilleri. På min höger börjar III kåren förbereda urdragning. Bakom den preussiska centern anländer XII sachsiska kåren (med noterbart sämre moral än preussarna).


Canroberts VI kår når Gravelotte under sin rörelse bakåt. Min artillerireserv är tystad och jag behöver tighta i hop IV kårens gruppering utan dess eldkraft, så jag börjar dra dess höger in mot kåren center, och avser dra gardet bakåt "backfilla2 på det sättet. Samtidigt börjar III kåren sin urdragning. Men Bourbaki, chefen för gardeskåren, verkar missuppfatta eller strunta i ordern att dra sig bakåt in efter IV kåren, så han står still (Bazaines malaise-brickan igen). Det innebär att den börjar bli utsatt från båda flankerna. XII sachsiska kåren grupperar fram sitt starka artilleri, men tätinfanteridivisionens chef beslutar att inte invänta dess eld, utan anfaller den franska kavalleriet som hållit den lilla byn på höjden sedan spelets början, och fransmännen viker. Nu är gardet verkligen ensamt! III preussiska kåren börjar framgruppera, trots att den är väldigt sliten. X är nu återsamlad ute på min höger. Det preussiska gardet skickar sitt kavalleri i förväg för att besätta åsen som III franska lämnat. 

Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rIX kåren avvaktar medan dess artilleri och VIII kårens artilleri banar på den franska nedgrävda ställningen till höger om bäckravinen. En brigadchef i VIII kåren grips av stundens upphetsning och beordrar stormning så hans ensamma brigad anfaller (jag spelade en Prussian aggressiveness bricka) och skjuts i trasor. Resterna flyr bakåt förbi startpunkten i bäcken.  XII sachsiska pressar på mot franska gardeskåren som nu börjat dra sig ur bakåt ur skogen. En sachsisk brigad blir illa tilltygad i eldutbytet med gardisterna. Det preussiska gardet närmar sig åsen där det beridna batteriet grupperat och börjar beskjuta de franska kollegorna. X kåren rör sig in efter III franska som nu rör sig så snabbt den kan mot nästa ställning. II kåren fortsätter  gruppera och VI börjar reorganisera sig i Gravelotte.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rEn liten stund in på eftermiddagen fortsätter IX och VIII kårernas att bearbeta IV kårens position. Denna svarar så gott det går. Bakom den IV kåren reorganiserar Canrobert sin kår så fort han kan. II kåren är på plats i sin nya ställning, men om det beror på trötthet eller modfälldhet vet man ju inte, men inte en spade sätts i marken trots Frossards order. Det franska gardet försöker dra sig ur skogen, vilket inte går fort, och på sin vänster anfalls man av XII sachsiska kåren. Fransk eldkraft och sachsisk moral gör anfallet till något av en katastrof och alla fem deltagande brigader tar stora förluster. Det preussiska gardet har tagit sig upp på åsen som var franska III kårens ställning tidigare och rör sig åt vänster på det, med sina starka batterier. De kan nu beskjuta III kårens urdragning, eller värre, det franska gardets urdragning... X preussiska jagar i kapp III franska kårens eftertrupp.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rPå min vänster fortsätter artilleriduellen, kompletterad av fransk långräckviddig finkalibrig eld. Canroberts VI kår rör sig ut mot vänstern. Jag har insett att under kommande dag bör jag dra ur mot Metz fästning, som historiskt, då ytterligare två preussiska kårer är på väg. Canrobert kan dels snabbt ta täten mot Metz, eller skydda urdragningen då en fientlig kår kommer att anlända upp i vänstra hörnet. I centern har sachsiska XII kåren hejdats rejält, och utbyter ammunition med gardisterna på korta håll, vilket innebär att risken för inneslutning av gardet minskar, men samtidigt trycker det preussiska gardet på  och anfaller från andra hållet in i flanen på nappes 3s garde. Det kostar, men faran är inte över för mitt garde då urdragningen från skogen är långsam och preussarna trycker på längs åsen i den öppna terrängen. Till och med III preussiska ger sig på ett anfall in i skogen, men slås tillbaka. Med nöd och näppe. Också III kåren rörelse åt vänster fördröjs av preussiska X kåren aggressiva anfall mot eftertruppen. Gardisterna håller på att ta sig bakåt och lämnar långsamt och under strid skogen. Kåren är dock som helhet ganska förbrukad.


På vänstern inget nytt. I centern anfaller det preussiska gardet mot terrängen där det franska gardets stab är för att skära av gardets urdragning. Hårda strider när svara delar av det franska gardet som håller vägen ut öppen vägrar vika, men upprepade anfall (med hjälp av generalstabsbrickan som ger en division en extra aktivering, och auftragstaktikbrickorna som ger en brigad extra aktivering, bryts motståndet och gardet är illa ute. Ett förtvivlat anfall, en fransk dödsritt, med kavalleri rider dock ner preussarna och öppnar vägen ut.

Höjdarspel!
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rMen det preussiska gardet gör ytterligare en kraftansträngning och tränger till urdragningsvägen igen. Och från andra hållet gör 6 preussiska kavdiv en chock mot franskt gardeskavalleri, vilket stänger urdragningsvägen igen. Men franskt artilleri ställer till massaker på det preussiska kavalleriet som viker- Vägen är smal, men finns igen. Sachsarna fortsätter bekämpa så gott de kan, III preussiska trycker på genom skogen, och tillsammans med den trånga urdragningsvägen, anfall och försvar för att hålla den öppen, så dör N3s garde. De två franska kavdiv som ska skydda III kårens urdragning från den aggressiva X kåren blir i princip bortskjutna av artilleri. men III kåren kommer, till stor del, på plats i sina nya ställningar. Kan de bara få en timmes lugn så hinner de fixa till och justera för bättre effekt i försvaret. VIII och IX preussiska kårernas artilleri fortsätter bonka på IV franska som nu börjar krokna. Kan vara dags att dra ur bakåt till Gravelotte då II kåren nu är beredd höger om Gravelotte. Det blir ju snart mörkt. VI kåren grupperar för försvar då en preussisk kår är i antågagande längs vattendraget och snart gör entre uppe till vänster.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rCanrobert hinner få sin kår i ställning innan VII preussiska gör entré framför dem. Nu är fransmännen illa slitna, kåren räknas som "shattered", och med preussarnas starka artilleri är det inte omöjligt att VII kåren kan åstadkomma en hel den ensam. IV kåren, den gröna, börjar sin urdragning mot Garvelotte. Den preussiska kavdiv som väntat bakom de slitna IX och VIII kårerna (VIII är "shattered" och IX nästan så) rider snabbt fram och grupperar sitt artilleri. II kåren är beredd och befäst  sin linje höger om Gravelotte, men den är "shattered" sedan länge. Bourbaki lyckas återsamla rester av flera brigader ur sin gardeskår till ny strid mot det preussiska gardet, men preussarna anfaller mycket aggressivt och river upp allt igen. 5 kavdiv har anslutit till sachsarnas vänstra flank och bidrar med sitt artilleri. N3s garde är för stunden helt borta. Sachsarna kan börja återhämta lite. De är inte "shattered", men det är III kåren. trots det bidrog den i slutskedet till att slå det franska gardet. X kåren får agera före III franska så III hinner inte få till sin utdragna gruppering, utan preussarna anfaller i i dess center. De möter kraftig eld.

Tre franska kårer, varav gardet är en, och  två kavdiv är "shattered". Motsvarar fem "shattered" vanliga kårer. Preussarna har två "shattered" kårer, och en kavdiv. Motsvarar två och en halv shattered kår.

När någon får motsv fyra så vinner motståndaren på sudden death.

Game over. Preussisk seger. Och det känns väl rimligt med tanke på händelseutvecklingen.  Återstår att under natten dra ur till fästningen i Metz, men i sämre skick än historiskt som jag förstått det.
Ola Palmquist. Spelar nu: GMTs Afrika 41, MMPs Bravery in the Sands,  Compass Games Operation Skorpion, The Gamers Crusader & Afrika. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.