Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av Compass Games On to Paris!

Startat av Strv102r, 14 juli 2023 kl. 09:06:16

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102rEn brigad Landwehr ansluter till de två kårerna i Saarbrücken.

2. armén rör sig över vattendraget in i Metzhexen. Bourbaki beslutar att acceptera drabbning. Går det illa kan man antingen retirera in i fästningen, eller till Verdun.

Det preussiska artilleriet excellerar igen. Motsv två brigader skjuts bort, +2 på tärningarna för avdömningen av anfallet och fransoserna blir demoraliserade. Men det franska artilleriet gör en ovanligt stark insats. de skjuter också bort motsv två brigader och +2 på avdömningen av striden för deras del. Dock ingen demoralisering.

Själva avdömningen ger båda sidor samma utfall, ung som vanligt. motsv ytterligare tre brigader per soda, och demoralisering. Förlustmässigt samma utfall, och båda sidor demoraliserade. Men fransmännen är dubbeldemoraliserade. Så de förlorar slaget och måste retirera. Men! Battle Impact checken ger ingen effekt för preussarna, men för fransmännen blir det ett extremt positivt utfall, delvis på grund av tärningsmodden som fästningen i hexen ger. Jag får välja mellan att tvinga preussaren till en omgång strid till. Tvek på den med rådande förutsättningar! Eller ta bort alla demoraliseringar. Oj vad svårt det blev nu...

Med bara preussarna demoraliserade så får de snällt retirera tillbaka över vattendraget.Kommande segment återhämtar båda preussarna från demoraliseringen och organiserar en ny armé i Saarbrücken, den 4. Den har just nu bara två kårer, men medger operationer i ytterligare en riktning. Von Manstein lämnar sin IX kår i 1 armén och tar befälet över denna nya armé, och han ersätts av von Kameke i IX kåren. Bar för 4. Dåligt för IX. Jag organiserar två svaga kavalleridivisioner i Verdun.


4. armén framrycker snabbt från Saarbrücken i sydlig riktning och går till Phalsbourg där fortet nu kan belägras. Min 12 kår gräver ner sig.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMT Roads to Leningrad, därefter GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rPreussarna börjar omgruppera del av belägringsartilleriet från Bitche till Phalsbourg. Alsace-armén fortsätter västerut på småvägar i skogarna.


2 armén gör ett nytt försök Rhen-armén i Metz. Bourbaki tar slaget. Det preussiska artilleriet excellerar igen. Det franska not so much. I den efterföljande avdömningen excellerar de franska skyttarna med sina chassepot, men Preussarna gör också bra i från sig. Fransmännen förlorar och väljer att retirera in i fästningen. Det innebär belägring och om ingen undsättning sker, osannolikt i läget just nu, på sikt kapitulation. Men med två kårer, om än rejält reducerade, binds mer preussisk trupp. 1 armen lämnzr en kår iför att belägra der östra fortet och rör sig mot det mittre med tre kårer. De två franska kårerna faller tillbaka på det västra fortet. Så länge Metz håller blir 1 arméns framsteg irrelevanta eftersom järnvägen som de forten som Steinmetz och co nu tar sig an försvarar först går via Metz och sedan norrut. Den ljusa järnvägen mellan Metz och Verdun finns inte om man inte spelar med en "optional" regel att den blivit klar tidigare. 1 armén kommer faktiskt inte längre om den ska ha underhåll om inte Järvägrn i Metz öppnas genom att fästningen tas. Det finns ett alternativ och det är att bygga en underhållslinje baserad på depåer istället. Sagt och gjort. Den första depån etableras omedelbart öster vattendraget som 1 arméns kö befinner sig väster om. Det gör att 1 armén kan nå det mest västra av de tre forten. Sedan behövs en ny depå.

Belägringsartilleriet når Phalsbourg och Alcase-armén grupperar söder Phalsbourg för att ta hand om hotet från 4 armén.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMT Roads to Leningrad, därefter GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rFransmännen organiserar en ny kår, XIV, i Verdun. Preussarna låter II kåren från danska gränsen och den bayerska kavdiv tågas till Saarbrucken. Fortet i Thionville, det östra av trion, kapitulerar till VIII kåren.

I Paris organiseras två nya kårer.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMT Roads to Leningrad, därefter GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r1 armén anfaller västerut med tre kårer då en frigjort, men en annan belägrar det mitten fortet. Det blir jämnt, som vanligt, men preussarna slås tillbaka. Belägringsartilleriet kraftsamlas till Metz. Fransmännen organiserar en ny kår i Strasbourg.


Alcase-armén marscherar mot Phalsbourg och hämtar upp en tredje kår i fältarbetena. 4 armén viker norrut med sina två kårer, men fransmännen kommer i kapp. Det blir ett dyrt slag för preussarna. De tar fler förluster än fransmännen men tack vare artilleriet blir fransmännen dubbeldemoraliserade och förlorar och får vika till Phalsbourg. Preussarna återhämtar och hoppas kunna samordna 3 och 4 arméerna mot Alcase-armén innan den återhämtat, men så blir det inte. Preussarna marscherar då II kåren från Saarbrucken till 4 armén. Fransmännen organiserar en ny armé i Paris.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMT Roads to Leningrad, därefter GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r3 armén rör sig söderut runt Alcase-arméns höger flank. Denna reagerar genom att lämna Phalsbourg och gå söderut. II bajerska kåren lämnar en division i Bitche för att vidmakthålla belägringen och går lite österut för att ha koll på den franska kåren i Strasbourg. Franskt reservinfanteri motsv en division mobiliseras i Belfort.

3 armén följer efter Alcase-armén.Ola Palmquist. Spelar nu:   GMT Roads to Leningrad, därefter GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r4 armén ansluter ner till 3 armén. Alsace-armén börjar befästa sin ställning.


4 armén kastas då om mot väster och den ensamma XII franska kåren. Striden utplånar nästan den franska kåren och preussarna tappar bara hälften mot fransmännen, men fransoserna har tur med battle impact checken och blir av med båda sina demoraliseringar. Preussarna har en enkel demoralisering och får retirera. Grund för ett hjälteepos!Tyvärr får preussarna agera före mig i nästa impuls. 4 armén anfaller ånyo och nu medger styrkeförhållandet overrun... Jag tillför två kårer från Parisområdet för att "kapsla in" 4 armén och hindra/fördröja dess vidare rörelse. Dessutom behöver de hantera fortet i samma hex. På tal om fort så kapitulerar det fort som 1 armén belägrar. 2 av 3 tagna där nu. Och Steinmetz får gå. Goeben blir befordrad från kårchef i samma armé, och Steinmetz tar över Goebens VIII kår. 
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMT Roads to Leningrad, därefter GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rGoeben leder 1 armén västerut mot IV och VI franska kårerna. Åter samma sak. I demoraliseringar och förluster vinner preussarna, men battle impact checken gör tack vare fortet att demoraliseringarna på fransmännen försvinner. Preussarna retirerar, återsamlar och försöker igen. Samma utfall. Som förgjort.


4. armnen anfaller söderut med två kårer (I och II), då X lämnas att belägra fortet, mot den ensamma nedgrävda XIII franska kåren i Neufchateau. Samma utfall som för 1 armén. Tre gånger! 4 armén tappar 50% av det stridsvärde de anfallit med och är slut just nu.

Dåligt så långt detta GT för preussarna. Då båda dessa strider utkämpats längs järnväg har jag kunnat ersätta mina förluster och jag har ju kunnat bygga upp rejäla reserver i Paris av både reguljärt infanteri, och reservinfanteri. XIII kåren omsätts exempelvis under striderna med över 100%. Det hanterar jag. Men när jag nu kontrollerar vad som finns kvar i Paris efter 5 stora strider så långt detta GT så är det nästan bara de två Pariskårerna under Parisarmén med reservinfanteri kvar där. All trupp som varit "fristående" och utdelbara är slut. Och tittar man framåt är det ont om tillkommande reguljärt infanteri. Även "horderna" med entusiastiskt reservinfanteri som kom med imperiets fall är slut. Det kommer mera, men i mer sparsam mängd. Jag har ju byggt upp kårer i Strassbourg och Belfort för att en framtida armé ska hota tysken längre i sydost, men just ersättningsmanskap till befintliga kårer är det nu ont om. Fortsatta förluster kommer börja nöta ner förbanden i fronten på ett mycket tydligare sätt.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMT Roads to Leningrad, därefter GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rGoeben tar sig an ett nytt försök mot de franska kårrena i Montmedy. Denna gång försöker han flankera med tre kårer medan XII sachsiska hotar frontalt. Men fransmännen reagerar och väljer att vika till sedan innan strid hellre än att ta striden med fyra kårer fienden i flanken. Försvaret av Montmedy har gett allt jag kan begära i tidsuttag.

Preussarna förföljer och hotar med flankering från söder igen, och fransmännen viker till fortet i Mezier. XII sachsiska stannar i Montmedy för att belägra fortet.

Goeben försöker med samma manöver igen. Nu tvekar jag. hittills har slagen gått min väg, och han har bara tre kårer mot mina två, och jag har ett fort och bra hexside terräng. men han kommer in från tre håll vilket påverkar battle impact checken. Jag väljer ändå att bevara den största styrkan utanför Paris i norr, och faller tillbaka över Charleville. Mezieres kommer ta tid ändå med sitt fort. 

 
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMT Roads to Leningrad, därefter GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rIV och VI franska går till fortet i Laon. Här måste jag nog slåss. De förstärks med en kavalleridivision då detta så småningom ska bli den norra armén, när den staben blir tillgänglig.


Men preussaren har visat sin vilja att manövrera med stöd av en depåunderhållskedja. Han kan gå direkt till Reims och göra Laon irrelevant. Jag skickar en av kårerna till Reims även om jag då splittrar styrkan. Han kan nu gå med två kårer (en kommer nog belägra Mezier) mot antingen Laon eller Reims. 2-1. I Mezier hade det varit 3 -2. Börjar ångra att jag lämnade Mezier...Ola Palmquist. Spelar nu:   GMT Roads to Leningrad, därefter GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rOch preussaren gör ett försök på Laon. Men med en sämre och en urusel kårchef (Steinmetz) och ett maximal utfall för fransmännen tvärstoppas preussarna med trefaldiga förluster. Det brinner till i den preussiska ledningen och Goeben får gå (men kvarstår i poolen av tillgängliga arméchefer) och den andre kårchefen blir avpolleterad och får ett garnisonsbefäl i Ostpreussen. Han ersätt av hertigen av Mecklenburg. Steinmetz är tyvärr untouchable pga sina kontakter med hovet. Goeben ersätts med den begåvade sachsiske kronprinsen.

Utzoomningen, en blygsam sådan, visar hur preussarna faktiskt tar sig närmare Paris.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMT Roads to Leningrad, därefter GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rUnder sin nya chef gör 1 armén ännu ett försök på Laon, men Steinmetz närvaro gör sig påmind och man slås tillbaka igen. Arméchefen ger då Steinmetz det ärorika och krigsavgörande uppdraget att föra belägringen av Mezieres till ett framgångsrikt avslut. Det innebär att Steinmetz VIII kår avlöser avlöser VII kåren som ansluter till armén vid Laon. Sagt och gjort. Vid nästa anfall tvingas fransmännen retirera från Laon.


Fransmännen skapar en armé i Strassbourg som får befäl över den där grupperade kåren, och över kåren i Belfort som börjar röra sig mot Strassbourg tillsammans med en kavdiv. Denna armé utgör nu ett hot mot såväl sydvästra Tyskland med Freiburg och mot invasionsarmén underhållslinjen om den anfaller mot norr och sedan nordväst med Saarbrücken som mål. Preussarna organiserar snabbt en egen armé i Freiburg med en snabbt sammansatt Landswehrkår, och dessutom underställs II bajerska kåren från 3 armén.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMT Roads to Leningrad, därefter GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rNär den nya franska armén samlas i Strassbourg marscherar tyskarna i Freiburg norrut för att spegla förflyttningen. Snabbt vänder då fransmännen söderut längs Rhen med armén och en av de två kårerna.


En pontonbro byggs för att medge rörelse över Rhen in i tyskland och Freiburg, det blivande Ockupiertburg.


Men innan fransmännen hinner över har XIII kåren hunnit masrchera ner till Freiburg.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMT Roads to Leningrad, därefter GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rMeanwhile, more to the west. 4 armén har nu handlingsfrihet med alla kårer efter att belägringen av fortet i Toul. Man anfaller den franska kåren i Neufchateau ännu en gång, och denna gång går det. Fransmännen kan dock retirera genom ZOI (tack vare bra utfall av Battle impact checken som gynnas av svår terräng) och glider västerut genom Chaumont till skogspartiet väster om staden. Fransmännen återhämtar sig dessutom snabbare från demoraliseringen än de flesta preussarna.


Fransmännen har lärt sig att ta till spaden, och preussarna vill smida medan framgången är varm, så de går vidare efter den franska kåren. I öster har den franska armén med sin enda kår anfallit över Rhen in i Freiburg med hjälp av pontonen. Det var en chansning kanske, men den preussiska kåren som försvarar består till 80% av Landwehr... Men det sket sig! Man slås tillbaka med förluster motsv 3 brigader mot 1 preussisk.

Fransmännen framför 4 armén viker ånyo västerut och gräver ner sig. Det börjar likna en kniptång med 1 armén i norr och 4 i söder med de franska förbanden runt Verdun och Chalon sur Marne i fickan. I öster tågas 4 brigader reservinfanteri till Strassbourg, men den reguljära kåren tillhörande den franska armen går söderut för att förstärka anfallen mot Freiburg.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMT Roads to Leningrad, därefter GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDen tyska arméstaben med tillhörande småförband ilar söderut till kåren i Freiburg som reaktion på att båda franska kårerna nu står anfallsberedda på andra sidan Rhen mittemot Freiburg. Strax därefter anfaller fransmännen igen med bättre styrkeförhållanden än sist. Men även denna gång slås man tillbaka, men preussarna tar mostv 2 brigaders förluster mot 3 franska. Så nu är XIII kåren nere på 40% styrka. II bajerska kåren rör sig österut över Rhen nära Baden Baden.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMT Roads to Leningrad, därefter GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rII bajerska fortsätter söderut mot Freiburg. Jag har nyss evakuerat Verdun då de förband som sitter där bara kommer bli belägrade och så småningom kapitulera. Dessutom ligger Verdun inte på någon viktig järnväg att hålla stängd så länge som möjligt. Jag tänker ett varv till och inser att just därför måste det finnas en kår i Verdun. Om det inte finns någon kår där som kan göra utfall och skära av järnvägar bakom preussaren så behöver han inte belägra det alls. Fästningen kan bara sitta där och flagga trikoloren trotsigt, men inte vara något hot. Med en kår så måste fienden hantera hotet på ett helt annat sätt. alltså börjar jag marschera en kår tillbaka till Verdun. Den kommer nästan fram.


4 armén fortsätter mot Paris och besegrar ånyo den franska återuppfyllda kåren som viker mot Paris. Denna gång får den storstryk och tar rejält med förluster. Preussarna hinner inte återhämta detta segment. Jag fyller på med nyorganiserad trupp från Paris, men tar dessutom och marscherar ut en av Pariskårerna ur Parisarmén för att fördröja preussaren bättre.


Men det är snart gjort. Jag låter gerillakriget börja genom att tre franctireur enheter börjar agera. En besätter en stad på järnvägen bakom 4 armén. En annan Nacy som sitter på samma underhållsjärnväg, och en strax söder om Saarbrücken. Alla preussare utom 1 och 2 armén som kan ta underhåll från depåkedjan i norr är nu problem. 4 armén är teoretiskt tredubbelt avskuren.


Preussaren agerar snabbt och prioriterar gerillahotet. 4 armén sänder en kår bakåt längs järnvägen. 2 armén som belägrar Metz avdelar en kår mot Saarbrücken, och 3 armén en mot Nancy. Alla lyckas besegra franctireurerna. Nancygerillan lyckas demoralisera preussarna, det är allt. Men preussaren var tvungen att reagera och med lite tur kommer han börja avdela resurser för bevakning av bakre området. En av 1 armens belägringar, så klart den där Steinmetz var avdelad, går i mål. Belägringen av Metz gör stora framsteg trots att en kår lämnat tillfälligt. Även Bitche kapitulerar till sist till bajrarna.

Jag funderar på att slå till mot 4 armén tät med dess två kårer nu när den tredje är i bakre området för armén. Paris armén har tre gripbara kårer om en Pariskår ska stanna i Paris. Kanske de två arméerna i öster ska samordnas mot 3 armén också? Att fortsätta mot Freiburg tror jag inte på.


Ola Palmquist. Spelar nu:   GMT Roads to Leningrad, därefter GMTs Army Group Center, SPIs Panzergruppe Guderian, S&T Smolensk,  Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.