Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av GMTs North Africa 41.

Startat av Strv102r, 20 december 2023 kl. 08:51:40

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102r

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rEn avlång och snygg karta. Kul att man inte använt det historiska tyska högvattenmärket 1941 som begränsning österut, utan tillåter en ohistorisk tysk framgång.

Nedan de sedvanliga snygga och funktionella GMT-brickorna.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Elias Nordling

CiteraKul att man inte använt det historiska tyska högvattenmärket 1941 som begränsning österut, utan tillåter en ohistorisk tysk framgång.

Man kan nog misstänka att de planerar en 1942-expansion.
"Your value to me as a tester is your vandal instinct at breaking games!"

Strv102rUtgångsläget. DAK består av 5 lätta div med två stridsvagnsbataljoner, två motoriserade skyttebataljoner (panzergrenadiere), en spaningsbataljon och ett tungt Lv-batteri. Det finns en italiensk infanteridivision om två regementen i deras släptåg. I Tripoli finns delar av Ariete, och tre infanteridivisioner varav en med hela tre regementen, plus två fristående lätta stridsvagnsbataljoner samt tre fristående skyttebataljoner. Britterna har en nedgrävd motoriserad skyttebataljon längs kustvägen, ett regemente (motsv en bataljon i resten av världen) lätta stridsvagnar och en spaningsbataljon  som skyddar flanken mot kringgångar. Halvvägs till Benghazi finns ännu ett regemente med stridsvagnar, i detta fall med tagna M13/40 vagnar.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rGT1 består bara av 1/6 dels normalt GT då det börjar, och slutar, med den tyska 3 impulsen. Normalt är de allierade först i varje impuls men GT1 får de inte agera alls.

Föga förvånande ger sig 5 lätta på de brittiska motoriserade skyttebataljonen längs kustvägen. Denna slås fullständigt, men en tysk stridsvagnsbataljon tar en steploss också. Tyskarna framrycker tills de får kontakt med det lätta brittiska stridsvagnsregementet. Bakom dem kommer italienarna som fylls på av förbanden i Tripoli.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rBritterna grupperar för att fördröja tyskarna mot Benghazi med djup i bataljonerna. 5 lätta delar sig i två delar med vardera en stridsvagnsbataljon och en motoriserad skyttebataljon plus antingen tung Lv eller spaningsbataljon, och ger sig på både det lätta stridsvagnsregementet och spaningsbataljonen. Det lätta stridsvagnsregementet får rundligt med smörj och viker/flyr österut reducerat. Spaningsbataljonen slås enkelt och tyskarna exploaterar, når M13/40 bataljonen och ger sig på den också. Här får de dock en rejäl blåtira. Stridsvagnsbataljonen får en steploss, och det var samma som tog den förra. Britterna får likaledes och får vika.


Britterna drar sig bakåt. En australiensisk brigad skeppas till Benghazi. Jag beslutar mig för att försöka försvara hamnen och flygfältet där för att fördröja rejält längs kustvägen. Alternativet är att dra ur de australiensiska brigader som redan befinner sig strax öster Benghazi mot Tobruk, men jag vill vara lite mer vågad. Tyskarna viker av mot nordost och det verkar som om Benghazi är italienarnas uppgift.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rTyskarna drar som väntat mot nordost och Tobruk, där de gamla befästningarna repareras och i iordningställs. En brittisk brigad från Nildeltat skeppas in, liksom den polska brigaden från Alexandria redan gjort. Ariete närmar sig Bengazi medan det italienska infanteriet tar tid på sig.Italienarna samlar i hop sig inför slaget om Benghazi. Det brittiska regementet med tagna M13/40 förstärker infanteribrigaden i Benghazi. Britterna upprättar en skärm väster Tobruk för att köpa tid åt fortsatta befästningsarbeten i Tobruk, då dessa drar ut på tiden. Ytterligare en brigad skeppas in till Tobruk. Tyskarna påbörjar en kringgång söder om den brittiska linjen.
7 brittiska pansarbrigaden anländer via landsvägen längs kusten med två motoriserade skyttebataljoner, ett cruiserregemente och ett att svagt regemente lätta stridsvagnar. Ett motanfall sätts in mot en del av 5 lätta, och tyskarna tvingas retirera med den redan kraftigt reducerade stridsvagnsbataljonen nu slagen, men det kostade de lätta stridsvagnarna och hälften av mina cruisers. Tyskarna backar lite och verkar invänta förstärkning. Ett regemente Matilda II vagnar anländer via landsvägen till Tobruk. Ariete och en italiensk infanteridivision tar förvånansvärt lätt, en step loss bara, Benghazi och förföljer den vikande reducerade infanteribrigaden norrut med Ariete. Där möter man ännu en australiensisk infanteribrigad som anfalls och den reduceras också. Därefter svänger Ariete mot söder, sydost och sedan österut tillsammans med ett par infanteridivisioner medan några stannar för att försvara Benghazi. MC-bataljonen ur 15 Pzdiv, som anlänt och framryckt bakom 5 lätta, piper i väg norrut och tar hamn och flygplats i Derna.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDet överraskande snabba fallet för Benghazi och Denas fall göra att den australiensiska divisionen i väster hotas av avskärning. Jag börjar dra ut dem österut och samtidigt försöker jag med förbanden i öster skydda deras urdragningsväg genom att röra mig åt nordväst. Tyskarna är passiva och för fram mer underhåll och italienarna. Betydelsen av dem visas i ordningen de nämns.


Jag fortsätter dra ur australiensarna. En nyanländ nya zeeländsk brigad rör sig för att öppna kustvägen vid Derna från öster medan de reducerade australienska brigaderna närmar sig från väster. Tyskarna anfaller både min spaningsbataljon i söder, men hejdas, och polackerna som har ett reducerat regemente lätta stridsvagnar med sig, som drivs bakåt. Tyskarna kan följa upp det anfallet med ett anfall norrut mot en indisk motoriserad brigad som reducerar det och driver det bakåt. Italienarna anfaller med Trieste mot 7 brigaden, som prompt hejdar dem, medan Ariete slår sig fram och reducerar en australiensisk brigad ytterligare till en rest, och finns nu i anslutning till 7 brigaden.Min urdragning fortsätter. Tyskarna i Derna slås och en alternativ underhålls/evakueringsmöjlighet öppnas. Italienarna och tyskarna river dock upp hela min linje väster Tobruk och täten på 5 lätta når medelhavet öster om Tobruk. Och nu är halva 15 Pzdiv på väg in...

Det blir till att dar ur förbanden väster till Derna för ett Dunquerque och försöka förstärka Tobruk och bygga en nu linje längre österut.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rNär jag drar mig österut med de förband som kan så inringad den del av 5 lätta som nådde kusten. Italienarna fortsätter hålla trycket hårt på de avskurna delarna som desperat försöker nå hamnen i Derna där evakueringen påbörjats. Tyskarna samlar ihop delarna av 15 Pz till en slagstyrka.
 

Ett anfall mot 5 lätta tät vid kusten ger förluster på stridsvagnsbataljonen, men tyskarna klarar att undvika reträtt och biter i från sig också. De följer upp med ett anfall med 15 pz delar på plats och 7 brigaden, eller stacken som var 7 brigaden då förband kommit och gått, drivs österut och förbindelse återupprättas med 5 lättas tät. Tyska och italienska bombräder slår ut hamnen i Derna vilket så klart sätter käppar i hjulet för evakueringen.
 

Hamnen i Derna repareras, men mycket av det som ska evakueras drivs bort från hamnen av italienarna, eller slås. Bara mindre rester av australiensarna kvar i Derna. Jag rekonstruerar ett försvar väster Tobruk och tyskarna tar en paus och samlar 15 pz i norr och 5 lätta (det som finns kvar) i söder.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r"7 brigaden" förstärkt med ett regemente Matilda II vagnar, genomför ett motanafll vid kusten mot 15 pz för att hämta ut den sydafrikanska brigaden som anfaller från andra hållet. Det lyckas! Tyskarna och italienarna flockas snabbt till platsen för att hindra ev exploatering mot Derna, men det var aldrig aktuellt för mig. De sista avskurna australiensarna nedkämpas. Att försöka hålla ut vid Benghazi var inget bra. Det kostade 3 australienska brigader.  Ok, både Ariete och det italienska infanteriet har tagit förluster och det har bundit dem i en sekundär riktning ganska länge, men nja... En bra sak är att en konvoj med underhåll från Tripoli till Benghazi sänks helt av Royal Navy/RAF. 


Tyskarna går till motanfall i sin tur vid kusten med 15 pz. Jag retirerar, men var ju ändå på väg åt det hållet. Ariete går till reorganisation med ersättningsmanskap och vagnar.


Tyskarna rangerar inför nästa steg.
 
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Elias Nordling

När jag spelade provade jag också att försöka demolera Benghazi innan jag backade därifrån och det var ingen bra idé. Man ska nog springa så fort man kan.
"Your value to me as a tester is your vandal instinct at breaking games!"

Strv102rTyskarna anfaller med 15 pz i centern när jag försvårat en omfattning av den södra delen av linjen. Här placerades brickorna bredvid varandra, vilket man alltså inte egentligen får.  Nåja. Misstag sker. Centern vacklar bakåt. Tysken följer upp med ett anfall på norra delen av linjen som en del av framryckningen. Den norra delen av linjen vacklar bakåt in i Tobruks befästningar.


Jag skapar en ny linje i höjd med Tobruk, delvis med stöda av tillkommande förband. Tysken ägnar sig mest åt att föra fram underhåll och skapa en offensiv grupp söder Tobruk då han får svårt att komma åt mig med delay-brickorna. . 


Jag backar ånyo i syfte att få tysken att sträcka ut de tyska underhållslinjerna då han behöver avdela MSU:er för att skapa en underhållsväg söder Tobruk om han inte sitter på Tobruks vägknut.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rTysken rör sig snabbt upp mot nordost till kusten och tar flygfältet med 15 Pz spaningsbataljon. Italienarna rör sig för att innesluta Tobruk.


Jag drar mig ytterligare bakåt. Tysken anfaller i centern med 15 pz och driver mig österut. Det ser ut som om Bardia snart är isolerat också.


Tysken följer upp med ett samordnat anfall med Ariete och 5 lätta i söder.


Men han märker snart att de sänkta underhållet för någon vecka sedan nu skadar honom illa. Han kan inte underhålla en fortsatt offensiv österut med nuvarande resurser. Han drar sig tillbaka något.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rItalienarna grupperar för ett försök på Tobruk i alla fall. Det får vänta en impuls så att en bataljon lätta stridsvagnar från Ariete hinner fram. Min motspelare är inte särskilt hoppfull, men Tobruk är ett stort problem för hans logistik. Min motspelare haft haft orimligt med tur hittills i spelet när det gäller stridsutfall. Han har slagit 6 nästan konsekvent på sina stridsutfall, och Rommelregeln har inte behövts en enda gång. Nu är det på allvar, så att säga, ett dåligt utfall här och jag tror han överger planerna på att ta Tobruk.


Och han slår 6 igen. En italiensk division tar sig in i Tobruks försvarslinjer. Med det tillkommande tyska infanteriregementet kan nästa steg sannolikt bli ett anfall på den indiska brigaden i nordväst av Tobruksställningen från fyra håll. Jag måste sätta in ett motanfall först! Flyg och artilleriunderstöd. Italienaren har inte resurser för något av detta. Inga lysande odds, men det kan gå.


Och jag slår 1. Igen. Tysken gör precis som jag väntat mig och slår givetvis 6 igen. Tobruk kommer falla. Men han behöver få fram underhåll för fortsatt anfall, så jag har lite tid på mig. Ska jag evakuera via sjön, eller gå till motanfall från Bardia längs huvudvägen och hämta ut indier, sydafrikaner och polacker? Lite "Stalingrad" situation faktiskt.

Jag har ju insikt i den tyska underhållsproblematiken, vi kan säga att det är tack vare Ultra, vilket gör att min naturliga benägenhet för aggressiva lösningar kommer få styra.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rAnfallet ansätts och tyskarna viker! Utbrytningen påbörjas samtidigt. Italienarna genomför att anfall mot den svaga besättningen som lämnats i själva Tobruk och stad med hamn tas.


Anfallet fortsätter och den motoriserade italienska skyttedivisionen Trento hanteras brutalt. Framgången gör att det verkar finnas tillfälle att återta Tobruk och dess befästningar, vilket vore trevligt. Ambitionen i anfallet ökas!


När jag kört slut på underhållet så är hamnen inte återtagen, men italienarna har övergivit den efter att ha skadat den ytterligare. Båda sidor är slut logistiskt, så nu lär det bli en stridspaus.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.