Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av speltest av 3CG:s Polar Storm.

Startat av Strv102r, 23 januari 2024 kl. 14:30:49

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102rJag har åter fått förtroendet att speltesta ett av 3CGs projekt. Jag har provat en gång solitärt för att bekanta mig med det, och nu, efter Crusader, kör vi detta innan vi går vidare.

Det handlar om den sovjetiska Petsamo-Kirkenes operationen i oktober 1944. Tyskarna ska dra ur Finland efter Finlands stilleståndsavtal med Sovjet, men har stora underhållsdepåer i Petsamo och Kirkenes som behöver evakueras vilket tar tid, så det är inte bara att ta sitt pick och pack och gå västerut. Det låter som en intressant situation, även om SS panzerkårerna lyser med sin frånvaro. Fast det finns pansar. På röd sida. Och marininfanteri. Som landstiger. Och tyska bergsjägare. Och delar av Engelbrektsdivisionen om jag förstod det rätt. Ingredienserna för en intressant anrättning finns således.

Som vanligt vid speltester så redogör jag för händelseutvecklingen. Eventuella saker jag inte är nöjd med tar jag med designern som kan rätta till det om denne så önskar. Det jag är nöjd med lyfter jag ändå här så klart (och hoppas att det inte försvinner när något ändras i slutdesign och produktion).
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rUtgångsläget. Norr är uppåt med ishavet som begränsning.

Tyskarna har XIX bergsjägarkåren med 2 och 6 bergsjägardivisionerna, en stridsgrupp närmast motsvarande en brigad, Van der Hoop (VdH) och täten på en annan stridsgrupp, så småningom närmast av divisions storlek, Rübel, på väg från sydväst.

Sovjet har 14 armén med ett antal kårer, eller "kårekvivalenter", inkl NDR i norr som består av marininfanteriförband. Marininfanteri återfinns också i de andra kårerna, men är i praktiken hajpat infanteri. Pig = Pigarevitj.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDen del av operationsområdet det kommer hända saker på inledningsvis i alla fall, och omvinklat så att vi har norr åt höger och öster neråt. Detta då vi kommer sitta med mig i öster och tysken i väster.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rTysken har en speciell utmaning. Att dra ur kåren från Finland i enlighet med avtalet med Finland efter deras stilleståndavtal med Sovjet, men att samtidigt evakuera den stora underhållsdepån i Petsamo först, och sedan den i Kirkenes... Det är inte helt synk Ja med att göra dem samtidigt vilket är en kul grej.

GT1: Ryssarna inleder med att anfalla längs brunvägen med 99 kåren (de bruna) och tar sig in i de tyska ställningarna med 363/114 och ett reg till under. 3/137 retirerar mot nordväst. Däremot så håller tyskarna på vägen och norr om vägen till priset av step loss mot 99 och 131 kåren. 126L har gett sig ut på en kringgång mot flygplatsen nordost om kårens tät.


GT2 inleds med ett bombardemang av VdH linje mot ishavsmarinen. Delvis effektivt.


Ryska fjärrspaningsförband som infiltrerat genom ödemarken avskär underhållsvägarna österut.


Tysken börjar dra ur de bortersta delarna av 6 bergsjägar. Även 2 bergsjägar drar sig ur de prekära ställningarna de hamnat i och nöts ner i. Även VdH ger upp sina förberedda ställningar och rör sig sakta mot Petsamo när en taktisk landstigning med 2 bataljoner flankerar deras försvar av näset. En bakre bataljon ur 2 bergsjägar tar bort den ryska fjärrspaningen från de södra underhållsvägarna. Reserver för fram som försvarar flygplatsen, vilket får 126L att röra sig än mer västerut för att försöka skära av vägen igen som öppnades.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r6 bergjsägar drar ur sina mest ostliga delar. Pigarevitj hänger på. I norr nöter ishavsmarininfanteriet på VdH som håller, men det börjar se kritiskt ut. 131 (de mer ett antal gardesförband med röda brickor) får brist på ammunition så de gör inte mycket detta GT. Fjärrspaningen går hem. 99, väster om 131, fortsätter anfalla sig sakta fram längs brunvägen som går till flygplatsen strax söder Petsamo. Det ser ut som om ett par bataljoner ur 2 bergsjägar mellan 127L och 99 kåren riskerar att bli kvar och avskurna inom kort. 126L försöker sig också på ett anfall mot flygplatsen från söder, men hejdas. Täten på stridsgrupp Rübel dyker upp strax väster om 126L.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r6 bergsjägar fortsätter bakåt, men Pigarevitj hänger på bra och tar sig in i de nya ställningarna bakom vattendraget. De innebär att 6 bergsjägars södra delar blir avskurna när också 131 återupptar anfallet norrut, och får svårt att komma undan. 31 kåren börjar agera och framrycker in bakom Pigarevitj. VdH faller tillbaka inför ishavsmarinens anfall. 99 fortsätter pressa sig framåt längs vägen. 2 bergsjägar drar ur sina bataljoner som höll p att bli efter. Det var inte okomplicerat och krävde anfall, men nu är de i kontakt med förbanden söder flygplatsen.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rStridsgrupp Rübel gör sin närvaro känd med ett anfall i flanken på 126. 99 kåren anfaller fortsatt längs vägen mot flygplatsen, men ett uselt genomförande gör att de inte kommer framåt (1 på tärningen). 6 bergsjägar genomför upprepade anfall för att  undsätta sina avskurna bataljoner, och lyckas få till en underhållslinje till dem, men faran är inte över och ser nästan ut att ha ökat för divisionen som helhet med 131 kårens anfall norrut. Samtidigt vacklar VdH betänkligt i norr.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#7


Nu blir åter en stor del av 6 bergsjägar avskuren då ett ryskt stridsvagnsförband når underhållsvägen med eld i den norra delen. 131 trycker på från söder också. Och i norr viker VdH sakta. Och dessutom pressar sig 99 fram längs brunvägen och stridsvagnstäten når Petsamojokis östra bank. Rübel är väl enda glädjeämnet för tysken detta GT då ett motanfall ytterligare reducerar 126L till en rest. Rübel skickar också fyra bataljoner österut för att undsätta 6 bergsjägar.


Rübels och 6 bergsjägars motanfall öppnar upp underhållsvägen igen, och tillåter de avskurna att förbättra sitt lägre, och även röra sig lite västerut. Samtidigt har både 99 och NDR framgångar i sina riktningar och zoomar man ut ser det prekärt ut för tysken öster Petsamojoki.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rTyskarna kämpar på med 6 bergsjägar och Rübel för att rädda så många som möjligt. Rübel har också avdelat en bataljon som strider i VdH område för att staga upp norra flanken. 99 kåren har nu kommit över Petsamojoki men anfall i nordlig riktning mot Petsamo hejdas detta GT av en uppoffrande tysk bataljon.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Elias Nordling

"Your value to me as a tester is your vandal instinct at breaking games!"

Strv102r

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rTysk spärreld river upp 99 kårens tät, stridsvagnsförbanden, men skytteförband tar över anfallet norrut och med kraftsamling av flyg och lite tursamma utfall så lyckas anfallet norrut längs Petsamojoki nå och ta Petsamo, varpå alla tyskar öster därom avskärs. Ett desperat anfall med ur frontlinjen urdragna delar av 6 bergsjägar lyckas dock återta själva Petsamo, men inte öppna underhållslinjerna då ryssarna ännu sitter på vägarna från Petsamo västerut. 6 Bergsjägar har genom anfall lyckats dra ur frontlinjen, och ersatts av bataljoner från Rübel, men är reducerade och några bataljoner finns inte som förband längre. Striden i området öster Petsamojoki är desperat, spännande och bjuder på frustration för båda parter. Ungefär som 99 anfall. 133 kåren är på väg bakom 99, och tysken vet ännu inte om den kommer gå in bakom 99, eller bakom 127L, därför står Rübels huvuddel kvar i den tyska södra flanken.Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rPetsamo tas åter av ryssarna, och tyskarna återtar det. I slutändan är fortfarande tyskarna öster Petsamojoki, de som är kvar, avskurna. Få spel där jag fått en sådan "strid på kniven" upplevelse! 133 kåren går in bakom 99, och då börjar Rübel omfördela bataljoner till centern väster om Petsamo.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rTysken får nästan alla aktiveringar innan ryssen vilket medher en serie motanfall mot 99 kårens tät i Petsamo på låga odds, men den ryska täten slås och Petsamo återtas igen, vilket medger att stora delar av de kvarvarande förbanden öster Petsamo kan dras ur. 99 kåren är i princip bruten och vinklar mot sydväst vilket lämnar plats för 133 och 131 som fortsätter anfallet söder Petsamo. Ett nytt genombrott är nära förestående och tysakrna som med nöd och näppe kommit undan, nåja långt från alla, vid Petsamo hotas nu av avskärning vid nästa vattendrag vid Kirkenes.


Åter får tyskarna sin aktiveringar nästa helt före ryssarna. Det medger en ordnad urdragning från Petsamo längs vägarna mot Kirkenes och en del vägförstöringar dessutom. Men strax söder därom spränger 131 kåren ett hål i 2 bergsjägars försvar och 133 kan exploatera västerut med högt tempo. Nu är det urspännande vem som får första aktiveringen nästa GT? 133? Då kommer alla tyskar öster Kirkenes skäras av då 133 tät nåt vattendraget och vinklar norrut och når Kirkenes. Det finns bara staber i vägen. Eller blir det någon av tyskarna som kan skicka gripbara förband västerut till vattendraget och sedan söderut och blockera 133?

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Men det får vi inte veta för det är slut där.

Både 2 och 6 bergsjägar är i princip slagna. Men det är 99 kåren också. NDR är inte många förband som inte har steploss. Också 131 har mycket steploss och skulle inte klara ett hårt försvar till.

Skiljer sig mycket från föregående test. Där hejdades ryssarna i Petsamojokilinjen med 99, 131 och 31 samt ND brutna med en illa medfaren 6 bergsjägar på tyska sidan.

Det verkar finnas ganska stort utfallsrum vilket alltid är bra.

Intressant situation, ovanlig terräng, och mycket spänning med massa intressanta strids-på-kniven-situationer. Jag tror att det här kan bli bra det med!
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.