Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av ATOs Four Roads to Moscow

Startat av Strv102r, 6 februari 2024 kl. 14:48:13

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102rVi ska ge oss på temat Barbarossa och börjar med det här. För några år sedan spelade vi motsvarigheten Four Roads to Paris och där var ju solitärspelet riktigt bra och spännande, medan det som avhandlade upptakten till operationen var sådär. Det var ju intressanta infallsvinklar, även om alla inte blev utmärkta spel. För den som vill jämföra upplägg och designidéer med detta så lägger jag en länk här: https://www.krigsspel.se/forum/index.php/topic,4500.0.htmlOla Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rVi börjar så klart med det här som är något så ovanligt som ett krigsspel som slutar när kriget börjar. Det handlar om båda sidors förberedelser inför Barbarossa och börjar när västfälttåget är slut med huvuddelen av den tyska armén i Frankrike och Benelux. Bara tre kårer i öster och en i Tyskland resp Norge.Kartan är inte jättesnygg, men säkert funktionell. Brickorna är helt OK däremot.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rUtgångsläget när västfälttåget är över 1940. Spelet går ut på att efter valt strategiskt alternativ skapa rätt förband och gruppera förbanden i en för valt alternativ gynnsam utgångsgruppering, men också att inte göra detta så att konfliktnivån drivs upp så snabbt att kriget bryter ut innan man är färdig. Att gruppera förband gränsnära (områdena med de svarta B-markeringarna) kan beroende på konfliktnivå och omfattning driva upp konfliktnivån. Ju högre konfliktnivå desto mer förband kan grupperas där utan att driva upp den ytterligare. Man kan säga att vi spelar respektive försvarsmaktsstabs planeringslags arbete.

De tyska strategiska alternativen är:
1: Det historiska med tre divergerande operationsriktningar; Leningrad, Moskva, Kaukasus.
2: En kraftsamling mot Leningrad.
3: En kraftsamling mot Moskva.
4: En kraftsamling mot Kaukasus

De sovjetiska alternativen är:
1: Gränsnära avvärjningsstrid.
2: Avvärjningsstrid på djupet.
3: Offensiv in i Tyskland.

Jag väljer alternativ 2: Avvärjningsstrid på djupet. Detta premierar att de befästa zonerna är öster om gränsområdena, samt förband i reserven (Ural?) och i den djupa reserven (fjärran Östern?). Notera att de befästa zonerna är på rätt plats i utgångsläget. Vid gränsnära avvärjningsstrid skulle de behöva grupperas fram in i de nyligen annekterade delarna av Polen. Här finns det mycket listigt att göra med att skifta förband, när man grupperar var, etc för att hålla tysken ovetande om vilket alternativ jag valt. Det finns en "sten-sax-påse" liknande tabell där man i slutet av spelet hittar info om vilka förbandstyper som ger hur många VP beroende på var de är utgående från kombinationen av tyskt och sovjetiskt val av strategi. Det går att byta strategi fram till en av de högre konfliktnivåerna (hostile).


GT1. Konfiktnivån är "Friendly". Jag satsar alla resurser på att driva upp tekniknivån, vilket i sin tur är en multiplikator på basresursbeloppet man får varje GT. Max tekniknivå är 3. Jag mobiliserar en infanteriarmé i norra Vitryssland. Tysken omgrupperar 4 pansarkårer och fyra infanterikårer från Frankrike till den numera tyska delen av Polen med tåg.GT 2:Nu satsar tysken också mycket på sin tekniknivå. Jag fortsätter också med det. III Pzkåren börjar marschera från Frankrike till Tyskland och når Bajern. Konfliktnivån är oförändrad.GT 3: Jag spelar två kort. Konfliktnivån ökar till "Uneasy" när kommunistiskt anstrukna spioner i Tyskland varnar Stalin om Hitlers direktiv och det pågående planeringsarbetet. Rumänien och Ungern tjafsar om Transsylvanien vilket tar Adolfs uppmärksamhet.XXXIX Pzkåren transporteras med tåg till södra Tyskland. Båda satsar på teknikutvecklingen.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rNu händer lite saker. Den sovjetiska tekniknivån går upp ett steg till 2. Churchill varnar Stalin för Adolf vilket driver upp konfliktnivån ett steg, och det åt fanders för italienarna i Egypten och Libyen så att en pzkår får skickas dit, och för Barbarossa är det en permanent förlust i slagkraft. Och i slutet upphävs höjningen i konfliktnivå när handeln utökas mellan Tyskland och Sovjet i enlighet med Molotov-Ribbentroppakten.


Inga förändringar i förbandsdispositioner. Båda parter satsar på teknikuteckling.


Jag för över förband från den djupa reserven till reserven. Annars åter bara teknikuteckling. Tysken får upp sin tekniknivå till 2. Något kort jag glömde fota driver upp konfliktnivån ett steg.


Jag förstärker två av gränszonerna mot tyska Polen. Annars teknikutveckling.

Tysken prioriterar Luftwaffe, vilket kanske är det som får Stalin att bortse från varningar


Tysken tillför en kår till sin center.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Fredrik H

Ett mycket annorlunda grepp får jag säga, känns kanske som ett sätt att variera kampanjstarten snarare än som eget spel. Intressant att läsa om i alla händelser!

Strv102rTyska spaningsflygningar över sovjetiskt territorium upptäcks, Hitler oroar sig över allierade insatser mot de rumänska oljefälten och skickar en kår dit som skydd, och jag når högsta tekniknivån.

Tysken spelar finska vinterkriget, så jag måste föra in tre arméer i Finland, och fokuserad teknikutveckling vilket snabbar upp hans teknikframsteg.


Tre pansarkårer omgrupperas från Frankrike till centrala Tyskland. Jag fortsätter uppgraderingen av de mekaniserade kårerna.


Och dessutom grupperas en bergsjägar kår i Norge och en i södra Tyskland. Och inte minst viktigt, fallksärmsjägarkåren skapas och grupperas i sydöstra Tyskland.


Jag måste annektera de baltiska staterna, och Tyskland kraftsamlar till förstärkningen av Luftwaffe denna månad. Dessa två hade fått stor påverkan på konfliktnivån, men den effekten upphävs av att Molotov har samtal med Hitler. Den tyska tekniknivån går upp. Och vinterkriget avslutas, mycket snabbare än historiskt. Så de tre arméerna återgår till Leningrad.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rTyskland genomför en "fullständig" mobilisering, men bedyrar samtidigt att det behöver Josef inte alls vara orolig för, och förstärker det budskapet med utökad handel, så det blir ingen ökning av konfliktnivån.


Tre kårer, alltså en armé, grupperas i Rumänien frontnära.Pansarkårerna i tyska Polen uppgraderas.


Jag spelar Seelöwe, så det kommer inte omgrupperas några tyska förband från Frankrike denna månad. Den moldaviska frågan driver upp konfliktnvån, och Hitler försöker få Stalin att fokusera söderut snarare än västerut.


Jag uppgraderar mina mekaniserade kårer i Leningrad.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rNäst sista GT, maj 1941 spelar jag detta inte helt bagatellartade kort. Balkanfälttåget. Tack igen Musse!!!


10 kårer och två pansarkårer, och fallskärmsjägarkåren (om den är skapad), måste sättas in i Jugoslavien och Grekland. En av kårerna i Jugoslaven förloras dessutom.
Nu för tysken också fram stora förbandsmassor in i gränsnära områden.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Elias Nordling

CiteraEtt mycket annorlunda grepp får jag säga, känns kanske som ett sätt att variera kampanjstarten snarare än som eget spel. Intressant att läsa om i alla händelser!

Jag tror urspelet är Bodyguard/Overlord från 1994, där john Prados gjorde ett spel om förberedelserna för landstigningen i Normandie, eller rättare sagt en landstigning i Frankrike, förhoppningsvis där tysken inte räknar med att den ska komma.
"Your value to me as a tester is your vandal instinct at breaking games!"

Strv102rI juni fortsätter uppladdningen av förband. Utzoomat ser det ut som nedan. Fälttåget på Balkan fortsätter och är alltså inte slut när Barbarossa inleds. Där binds nu en hel del trupp. Notera hur få förband jag har gränsnära, och hur mycket som står bakom gränsområdena,  i reserverna, vid Moskva resp Leningrad. Torde vara uppenbart för min motspelare att jag valt djupförsvar. Men jag är osäker på vad han valt.
Och där är det slut. Vi avslöjar våra valda strategier.Han får ihop 107 VP, men jag får 170. Min försvar är bättre grupperat i förhållande till vald strategi än hans är för sin strategi. Betyder inte att jag skulle vunnit fälttåget. Men spelet vann jag! Detta var bättre än motsvarigheten i Four Roads to Paris.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rNästa spel ur paketet är detta. Ted Raciers bidrag. Med tanke på hans andra prestationer i spel om östfronten, tänker på The Dark Valley som verkar vara uppskattat, så kan man utgå från att han är insatt i ämnet i alla fall.


Brickorna representerar arméer i huvudsak, men de tyska pansarkårerna är en bricka vardera.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r
Utgångsläget. Inzoomat till de tyska armegrupperna nedan.

Armégrupp Norr med två arméer (artonde en av dem) och två pansarkårer, med båda pansargrupperna med den södra armén, rakt öster Königsberg. Omedelbart söder om detta del av armégrupp Center i "sankmarken" med en armé och två pansarkårer. Därefter en lucka och sedan en armé (Kluges fjärde) och därefter Panzergruppe Guderian med tre pansarkårer. Slutligen armégrupp Syd med en armé (sjätte), därefter Panzergruppe Kleist (tre pansarkårer) och sist en armé till (sjuttonde). Sedan finns elfte armén nere i Rumänien.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rEfter GT1 har armégrupp Center krossat det ryska gränsförsvaret, pansargrupp Guderian har nästan nått Minsk och har slagit tillbaka flera påtvingade motanfall. Armégrupp Norr har tagit sig genom gränsförsvaret i den norra kustnära delen av området, men i södra delen hejdades de faktiskt vid gränsen. Armégrupp Syd hamnade i situationen att motståndaren hade hunnit påbörja en ordnad tillbakadragning och tar terräng, men krossar inte motståndet. Att ryssarna inte påtvingas några motanfall hjälper ju inte tyskarna heller.

Detta gav direkt en positiv känsla! det var så lång vi kom på första sessionen efter regelgenomgång och lägesdiskussion.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Vi spelar ett par GT till och sedan upptäcker vi att vi misstolkat underhållsreglerna till tysk nackdel.

Omstart.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Andreas Lundin

Funderar mest på (spelar mindre): Europa Universalis. Warhammer 40000. GBoH