Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av ATOs Four Roads to Moscow

Startat av Strv102r, 6 februari 2024 kl. 14:48:13

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102rEfter omstart GT1. Armégrupp Center står åter utanför Minsk. Armégrupp Nord har fått en bättre start, men LVI pzkåren har fått en snyting. Armégrupp Syd var lite långsamma så ryssarna hann föra fram mer trupp och förstärka gränsförsvaret så de har inte kommit så långt.


I slutet av juli har pansarkårerna i Armégrupp Center kringgått Minsk som ännu håller, och Guderian närmar sig Smolensk. Armégrupp Nord har tagit Riga och tillsammans med två pansarkårer ur armégrupp Center avskurit 11 armén. Armégrupp Syd slår ihjäl horder med ryssar, precis som armégrupp Center och likt där mycket tack vare operativt lite svår motiverade motanfall,  men kommer inte så långt. Och man tar en hel del stryk själva också.


Augusti. Guderian har tagit Vyazma. Armégruppen är utsträckt mellan Minsk och Vyazma och skulle behöva samla ihop sig.  Kanske Guderian ska kastas om söderut mot Kiev och avskära alla ryska arméer som dragit sig tillbaka till en linje i höjd med Vinnitsa? Det vore ju inte helt ohistoriskt? Armegrupp Nord har nått Pskov.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rJust så ja. En jätteficka vid Kiev. Och efter "attrition" i slutet av GT:Ukraina ligger vidöppet. Men det är ju innan tillkommande förband nästa GT är placerade på kartan...
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rArmégrupp Syd rusar österut. Det är frost nu vilket begränsar hur många armégrupper som kan vara offensiva. I armégrupp Center fortsätter arméerna framåt och återtar Vyazma, och i söder är det tjäle och bra markförhållanden.


Nu händer det väldigt lite i alla tre armégrupperna. Kleist går mot näset till Krim och slår en armé, men inte mycket mer i söder heller. Däremot agerar rumänerna och 11 armén offensivt och tar Odessa.


Nu blir det snö, och det sammanfaller med att Adolf tappar tålamodet med att ina strategiska mål uppnåtts. Han tar befälet över armén själv, vilket negativt påverkar antalet offensiva armégrupper. Och snö på det.


Ryssarna slår ut en motoffensiv i norra delen av armégrupp Centers avsnitt. 2 armén krossas och de övriga faller tillbaka. Även armégrupp Syd backar mot Dniepr.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDen ryska motoffensiven rullar på i januari 1942 och det ser ut som om en kil kan slås in mellan armégrupp Center och Nord. I armégrupp Syd avvisar 6 armén anfall. Rumänerna och 11 armén genomför lite oväntat en offensiv mot det befästa näset till Krim, och slår med lätthet de ryska arméerna där.


Februari. Hela den ryska västra fronten är nu i aktiv i motoffensiven mot armégrupp Center, men denna ger bara lite terräng i norra sektorn och håller ihop fronten. Alla andra anfall avvisas med förluster. I norr ingen nytt. I söder anfaller Kleist mot sydost för att skydda rumänernas och 11 arméns rygg när de går mot Sevastopol. Befäst och hyfsat försvarat så faller det ändå som ett korthus. Rumänerna är überjävliga!

Armégrupp center vacklar lite, främst i sin center, men i norr är det lugnt och i söder försvarar sig tyskarna framgångsrikt och kan skicka trupp från Krim norrut.

Där är det slut! Sevastopol, Kremenchug och Dnepropetrovsk tagna, men det räcker inte för tysk seger.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDags för nästa "delspel". Det som slår en direkt är ju kartan, med oktagoner (kallade "oxes") och de mindrte "diamonds" som jag kommer kalla rutor (efter ruter i kortlekar). Detta är något helt unikt! Standard 1A vanilj är ju hexagoner. Point to point och områden är inte ovanliga. Kvadrater användes ju i ATOs första världkrigsspel om Verdun och Somme. Men det här! Det ska bli kul att se om denna helt heroiska nytänkande ansats fungerar bra, eller om det finns skäl till att den inte använts tidigare. En annan sak som slår mig när jag ser bilden är en tysk SS pansarkår... 1941 i Barbarossa?

Kartan är som sagt unik, och därmed intressant. Och alls inte ful. Täcker ett större område österut än Hitler Turns east. Stalingrad är med.


Vänstra halvan av ramen med brickor är till detta spel, Strike the Bear. Finnas, och ungrare är med förutom rumäner. Tyska 11 armén är i fel färg då den ser ut som och är angiven som en rumän. Och så var det det där med SS pansarkåren. Och 2. tyska armén saknas?

En annan intressant sak är de tyska ledarna. Ritter von Leeb är med. Chefen armégrupp Nord. Men inte von Bock eller von Rundstedt, cheferna för Center och Syd, och de kan ju anses varit mer framträdande än von Leeb? Pansargruppcheferna Guderian och Kleist är med, men inte Hoth eller Höpner, cheferna för de andra två pansargrupperna? Och Manstein är med, men han var ju bara kårchef i Höpners pansargrupp? Har svårt att se den röda tråden... 
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

aegneus

Utan att veta ett skvatt om det hela tycker jag dessutom designernamnet "Roger Nord" låter som en pseudonym för någon från krigsspel.se  :D

Elias Nordling

Det är dock en veterandesigner som gjort spel sen åtminstone början av 80-talet.
"Your value to me as a tester is your vandal instinct at breaking games!"

Strv102r

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rGT1. Efter tre veckor har ryssarna tryckts bakåt längs hela fronten. 3 pansargruppen närmar sig Minsk. Armégrupp Syd har kommit lite längre än historiskt då 2 pansargruppen tilldelats dem.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rArmégrupp Nord möter envist motstånd, men slår det och då finns det inte mycket kvar mellan dem och Leningrad. Tyvärr är de tyska förbanden också medtagna och kan inte omedelbart rusa österut.

Armégrupp Center kör på och närmar sig Smolensk. Problem med partisaner i de bakre områdena begränsar möjligheten att fortsätta österut.

Armégrupp Syd utkämpar ett utdraget slag om Kiev som ännu inte är över.


Armégrupp Nord tar Talinn, Pskov och Velikye Luki utan motstånd (som märks i spelets skala).

Armégrupp  Center ägnar tid åt att rensa sina södra flanker från ryska kårer medan säkerhetsförband rensar undan partisanerna. Ungrarna finner sig med 6 armén djupt inne i Pripjat, men 6 drar snabbt vidare till Gomel.

Motståndet i Kiev kollapsar och tyskarna drar österut med 2 pansargruppen i täten som når Kursk. 3 pansargruppen går mot sydost för att avskära Odessa, men möter hårt motstånd. 
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rSenare delen av september. Vädret blir "mud". Armégrupp Syd har sprungit ifrån järnvägslinjerna och partisaner har stört hjulgående logistikförband så täterna är utan förnödenheter. De står still medan fokus läggs på 11 armén och rumänerna. Odessa faller också nu. samtidigt tar sig tyskarna till Krimnäset med 1 pansargruppen, och 17 armén och ungrarna rör sig för att knyta ihop fronten med 2 pansargruppen som står still i Kurskområdet.

Armégrupp Center  kraftsamlar åter mot Moskva och Smolensk faller.

Armégrupp Nord går fram på stor bredd med två arméer norr om armégrupp center och med en armé och SS pansarkåren till Staraya russa, där de åker på en rejäl blåtira. 4 pansargruppen står vid Leningrads portar.


Oktober. Bra väder igen. Armégrupp Syd och Center genomför en gemensam operation som avskär och krossar de ryska arméerna i Bryansk. En rysk motoffensiv mot Kursk, som försvaras av en armé nu när 2 pansargruppen deltar i Bryans-operationen, stoppas, men det kostar på för den tyska armén som reduceras. 11 armén och 1 pansargruppen tar näset till Krim medan de rumänsdka arméerna skyddar deras rygg.

Armégrupp Nord avdelar en armé till armégrupp Center i Smolensk. 4 pansargruppen avlöser den utslitna armén i Staraya Russa, och med SS pansarkåren krossas det ryska motståndet. Men båda tyska enheterna har tagit stryk.


Sena oktober och början av november. "Mud" igen.

Armégrupp Syd tar Sevastopol. I övrigt händer inget offensivt.

Armégrupp Center inleder operationen mot Moskva, som blir utdragen på grund av motstånd, väder och brist på förnödenheter. Kommissarien tvingar de mina att stå fast, och gå till ineffektivt motanfall. Det ser så där ut, och det kanske inte är konstigt att Stalin ändrar mina strategiska mål (sker slumpvis för båda vid vissa tärningsutfall). Moskva är tydligen inte intressant längre utan det är Astrachachan och norra kartkanten (Murmansk och archangelsk) som gäller. Lend-lease verkar styra mer än det symboliska Moskva. De andra målen, Leningrad, Rostov och Sevastopol, gäller än.

Armégrupp Nord reorganiserar sina förband för en operation mot Leningrad.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rI söder avöser en rumänsk armé 11 och 1 pansargruppen i Sevastopol.

I centern fortsätter slaget om Moskva att rasa, med halvdan intensitet i gyttjan.

i norr går tyskarna framåt på bred front med SS pansarkåren över Novgorod till Tikhvin, och 9 armén söder om denna. 9 armén lyckas dock inte besegra ryssarna i sitt område än.


Fortsatt gyttja. I söder tar 1 pansargruppen och 17 armén Kharkov. Armégrupp Center drivs tillbaka av ryssarna väster om Moskva.

9 armén förstärks med 18 armén, men lyckas ändå inte slå ryssarna norr Moskva.


Kraftigt snöfall. Lugnt i söder. Tyskarna driva bakåt norr om Moskva också. Fortsatt stiltje vid Leningrad.


Fortsatt snöfall. Armégrupp syd slår till med både 1 och 2 pansargrupperna och krossar fyra mekaniserade kårer öster om Kursk. I övrigt lugnt.Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Elias Nordling

Ser rätt likt ut det förra, ska bli intressant att höra en jämförelse efteråt.
"Your value to me as a tester is your vandal instinct at breaking games!"

Strv102rNu ändrar sig Stalin igen. Mina nya mål är att hålla Leningrad och Stalingrad, samt återta Kiev och Minsk. Verkar som om han drar stora växlar på att tyskarna förefaller ha kulminerat framför Moskva och leningrad...

I januari 1942 händer inget i snön och kylan.


I slutet av januari och början av februari är tysken fortsatt passiv. Jag grupperar fram en pansarkår och en mekaniserad kår i "rutern" mellan Voronezh och Kursk, för en kommande offensiv mot ungrarna i Kursk. Kan jag dessutom slå 6 armén i Tula kan jag avskära både 1 och 2 pansargrupperna. Vore nice..


Slutet på februari ser ett väderomslag till regn Tysken vaknar till liv och omgrupperar 1 pansarkåren till Kursk för att förstärka ungrarna, vilket leder till att min offensiv mot Kursk ställs in. Armégrupp Center inleder, utvilad och uppfylld under vintern, en storoffensiv mot Moskva igen, och den går över förväntan! Västra Moskva faller, och 3 pansargruppen kan fullfölja och ta östra Moskva! Samtidigt anfaller armégrupp Nord mot Leningrad, som också faller! Och däremellan tar nord också terräng norr om Moskva.

Jag går till motanfall och slår SS-pansarkåren Novgorod-Tikhvin. I söder blir det ett anfall mot Kharkov istället för mot Kursk, det lyckas men i princip alla deltagande förband måste återuppsättas från grunden.


Mars 1942. Adolf nöjer sig inte i sin vishet med att uppnått målen i alla tre operationsinriktningarna, utan ändrar målen, så här 5 i 12. Nya mål är Rostov, Voronezh och Saratov, dvs Ukraina och södra Ryssland. Plus det redan tagna Minsk. Det är ju en helt nu operation med kraftsamling i söder och bara mindre del i centern och norr, som kanske varit vettig vid spelstart. Och för all del, målen i söder är relevanta för en helt ny operation till våren. Men nu känns de lite märkliga.

Fortsatt regn 4 pansargruppen går till anfall mot Novgorod-Tikhvin men hejdas och striderna fortsätter. Östra Moskva förstärks. Kharkov återtas av 1 pansargruppen och rumäner.

Ett anfall på 2 pansargruppen slås tillbaka. Och ett anfall på 11 armén i Mariupol slås tillbaka med stora förluster, men 11 armén består av en minimal rest efter sin defensiva seger.

Och där är det över.

Stor tysk seger pga av Sevastopol, Moskva och Leningrad tagits? nja, i de flesta spel hade det väl varit så.

Här vägs det dock mot sista givna operativa mål vilket innebär att det är irrelevant för mig att jag tappat Moskva. Att leningrad tappats spelar roll, liksom att jag inte återtagit Kiev eller Minsk. Stalingrad håller jag. 1 av 4 mål uppnådda. Josef muttrar om GULAG.

För tysken är plötsligt Kiev, Sevastopol, Leningrad och Moskva irrelevanta. De är ju redan tagna och Adolf agerar lite likt en person som velat ha något länge, men när man väl fått det tappar intresset och vill ha något nytt. Han har bara Minsk av dessa mål. 1 av 4. lika många som jag. Således oavgjort.

Kul med ändrade mål efterhand, lite som SPIs gamla drive on Stalingrad, men här slog det lite väl, i synnerhet för tysken. Ok att kriget inte nödvändigtvis är över bara för att vissa städer fallit. Moskva har ju fallit förr utan att Ryssland gett upp. Men ändå?
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rSista bidraget till "fyr-packet". När Hitler Turns East körde med traditionella hexagoner och Strike the Bear med de väldigt nyskapande udda och oktogoner/ruter så kör Slaughterhouse (döpt efter en bok om östfronten jag har i hyllan) med det mer vanliga områden/omgrupperingsleder-konceptet.Det lite udda, men jag har sett det förut, är att grunden i försvarstyrkan kommer, inte från förbanden som försvarar, utan terrängen i området. Som sedan förstärks av förbanden. Intressant, och har sin logik.

För tyskar är brickorna arméer. Här finns 2 armén med, men ingen SS-pansarkår. Och alla arméer har sin arméchef på en separat bricka. För ryssarna är basen fronter, alltså betydligt färre brickor än i de andra spelen, men det finns också arméer. Brickorna till Slaughterhouse är alltså de på högra halvan på bilden.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.