Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av GMTs Roads to Leningrad

Startat av Strv102r, 19 april 2024 kl. 14:03:05

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102rUnder dukning och regelstudier.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rGMTs vanliga stuk, vilket inte är fy skam. I synnerhet för ett ca 20 år gammalt spel. Det har inte hänt så mycket i krigspelsgrafiken de sista decennierna.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Micke G

Detta blir intressant, gillar spelet, främst Soltzy-scenariot.

Strv102r

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Elias Nordling

Jag tycker att Vance von Borries slänger in för mycket grus i maskineriet som förtar det roliga. I det här systemet har vi till exempel ledarna, som du slår en tärning för om de ger en tärningsmodifierare på nästa slag. Det motsvarar ungefär att de tillför ett snittvärde på 0,1 stridspoäng till en stack, men massa extra slag och regler.
"Your value to me as a tester is your vandal instinct at breaking games!"

Strv102rUtgångsläget i Soltsy. Tyskarna har mindre delar av 3. motoriserade divisionen och 8 pzdiv. Ryssarna har delar av 3 pansardiv och 202 skyttediv, men nästan hela 70 skyttediv (som är under avlastning från järnvägstransport).

Symbolerna jag använder är NATOS ur nuvarande symbolbibliotek, så allt stämmer inte med vad vi är vana vid. Främst gäller det ju symbolen för motoriserat skytte.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rVackert väder. 8 Pz börjar med att anfalla österut med stridsvagnsbataljonen i täten och med MC-bataljonen bakom, och Lv-bataljonen grupperar för försvar. Trots att Luftwaffe bara åstadkommer en "no show" så räcker det med stridsvagnsbataljonens Pz IV och 38(t) för att få den ryska stridsvagnsbataljonen att vika mot nordost.


3 motoriserade framrycker mot nordost längs terrängspåret mot ån Mshaga med en motoriserad skyttebataljon i täten och pv-bataljonen sackar efter lite.


8 Pz igen. Stridsvagnsbataljonen fortsätter jaga de sovjetiska stridsvagnarna österut. MC-bataljonen viker av rakt norrut, går över ån och skär av de främre delarna, en motoriserad skyttebataljon, en KV-2 bataljon (--) och ett artilleriförband, av 3 pansardivisionen.

3 motoriserade. Täten anfaller över Mshaga och driver en sovjetisk pv-bataljon bakåt. Den tyska pv-bataljonen går mot öster för att skydda flanken och ännu en motoriserad skyttebataljon och en artilleribataljon ansluter bakom.

Täten på 21 pansardiv anländer och rör sig in bakom 202 skyttediv.


202 grupperar fram resp börjar befästa sig.


3 pansar går till motanfall mot 3 motoriserades tät norr om Mshaga och lyckas trycka tyskarna söder om ån igen med förluster. Hurra!

Då är vi igång!
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rEn helhetsbild på läget efter GT1.

GT 2 blir det osannolikt nog regn, vilket strular till underhållet för 3 motoriserade, men också för 3 sovjetiska pansar. Och 8 pz MC-bataljon och stridsvagnsbataljon också faktiskt.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rFörts ut är 8 pz. MC-bataljonen anfaller västerut längs vägen in i ryggen på det ryska försvaret och en motoriserad skyttebataljon viker norrut. Med Manstein anländer ytterligare en stridsvagnsbataljon och två motoriserade skyttebataljoner samt artilleri. Stridsvagnsbataljonen öster om Polyany står still.


8 pz igen. MC-bataljonen slår den vikande skyttebataljonen och den nya stridsgruppen slår KV-2 förbandet. Underhållsvägen österut är öppen, men så länge det regnar hjälper det 3 motoriserade föga.


3 motoriserade. Ett fristående artilleriförband avdelas till 3 motoriserade och börjar ta sig mot nordost, men det gåt långsamt på spåren i regnet. Täten avvaktar.


3 pansardiv. Ryssarna justerar sin gruppering lite.


21 pansar. Täten rör sig mot 202 skyttediv södra flank och ytterligare en stridsgrupp anländer i sydost.


202 nöjer sig med var förbanden är och prioriterar att gräva ner dem.


3 motoriserade ser ut att förbereda ett anfall över de västra broarna över Mshaga när artilleriet är på plats.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r183 skyttediv anländer i söder.


3 motoriserade anfaller på nytt över Mshaga vid Storonye, men slås tillbaka igen.


8 Pz gasar på längs vägen till Soltsy och kör över den nedgrävda bataljonen norr ån. Längre söderut hejdas stridsvagnsbataljonen vid Boloto av en nedgrävd skyttebataljon.


Ytterligare delar av 3 motoriserade anländer.


70 skytte rör sig fortsatt västerut på bredd.


237 skytte anländer i kön på 21 pansardiv.


8 Pz fullföljer och tar Soltsy. Däremot hejdas ett anfall över ån mot en nedgrävd skyttebataljon.


21 pansardiv tät samlar i hop sig och inväntar de två ankommande stridsgrupperna från nord- resp sydost.Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r183 skytte anfaller norrut, nedkämpar ett pansarbilskompani och driver ett MC-kompani bakåt.


8 pz som återupptar anfallen och slår båda de bataljoner ur 202 som hejdade dem förra GT. I söder drra man tillbaka försvaret mot 183. En ny stridsvagnsbataljon anländer och rör sig mot 183 västra flank.


21 pansardiv inväntar de bakre stridsgrupperna som rör sig västerut.


202 enda kvarvarande skyttebataljon lämnar sina fältarbeten och rör sig österut med staben.


237 marscherar på.


3 pansar börjar gräva ner sig.


8 pz grupperar för försvar av tagen terräng.


3 motoriserade anfaller igen. Nu med betryggande överlägsenhet. Trots det kan den ryska bataljonen dra sig bakåt utan stora förluster.


70 rör sig för att binda försvaret av Soltsy frontalt och omfatta det norrifrån.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rÖverblick efter GT 4. Ovan med ryska divisionssymboler. Nedan med bataljonsymboler

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r70 skytte inleder anfallet mot Soltsy men hejdas med ömsesidiga förluster. Från norr hotar man både underhållsvägen in till Soltsy och det tyska artilleriet.


183 skytte anfaller mot tyskarna nordväst om Polyany, men det går illa.


3 motoriserade fortsätter anfalla mot en allt mer vacklande rest av 3 pansar.


8 pz omgrupperar sina pansarvärnsförband som var söder om ån till norra sidan för att skydda underhållsvägen och artilleriet. Skyttebataljonerna sätter också spadarna i marken och börjar skottfältsröja och minera.


21 pansardiv tät inväntar inte kön, utan anfaller mot den tyska linjen där Pz IV kompaniet i stridsvagnsbataljonen försvarar. De tyska stridsvagnskompaniet, som var reducerat, slås och ryssarna tränger in i den tyska motståndslinjen.3 motoriserade försöker röra sig norrut upp mot den norra vägen som går i öst-västlig riktning.  den skulle underlätta underhållssituationen avsevärt och i synnerhet när det regnar och terrängspåren försvinner.

8 pz drar sig tillbaka till nästa ställning söder om ån.


237 ansluter fram mot Soltsy.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.