Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av GMTs Roads to Leningrad

Startat av Strv102r, 19 april 2024 kl. 14:03:05

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102r

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r21 pansardiv fortsätter anfalla i västlig riktning söder om Soltsy och slår en tysk skyttebataljon.


237 skyttediv intar utgångsläge för anfall mot södra Soltsy.


202 skyttediv spaningsdelar anländer, så nu har divstaben 2 bataljoner att bolla med!


70 anfaller norra soltsy men slås tillbaka. Värre för tysken är att ryssarna i väster nästan når ner till vägen med en skyttebataljon och ett T-37 kompani. Staden är nästan avskuren från norr och söder.


Stridsvagnsbataljonen norr Soltsy anfaller bakåt/västerut, slår den ryska ingenjörbataljonen och skär av de avskärande.


Täten på 3 SS T anländer borta i sydväst.


183 anfaller norrut längs gråvägen, men slås tillbaka igen.


3 motoriserade rör sig som i sirap i regnet, men lyckas i alla fall slå 3 pansars stab och artilleri.


Men när täten når den bättre vägen i öst-västlig riktning får de upp farten. Kön pressar 3 pansars sista förband med stridsvärde kvar, pv-bataljonen, österut.


180 skyttediv anländer bakom 183 och rör sig mer åt nordväst än åt norr. detta hotar så klart den tyska underhållsvägen och kommer nog binda T i detta område.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r21 pansar anfaller och lyckas skära av den tyska underhållsvägen söder om ån med en, om än i sig avskuren, bataljon. Soltsy är nu avskuret!

Ytterligare delar av 3 SS T anländer.


70 anfaller igen och lyckas nu återta norra Soltsy!


183 anfaller också igen, men slås tillbaka igen.


3 motoriserade rör sig snabbt österut på vägen, och tar slår de sista resterna av 3 pansardiv.


8 pz går till motanfall och slår de delar av 70 som tagit sig nära underhållsvägen norr om ån. Försöker göra samma sak med 21 pansras framskjutna bataljon, men den håller trots förluster.


202 skytte rör sig norrut för att kunna möta 3 motoriserade när de omfattar 70 i norr.
Men 3 motoriserade går inte österut, utan vinklar söderut ner mot Soltsy.


180 fortsätter för att hota den tyska underhållsvägen.


8 pz slår 21 pansars heroiska skyttebataljon...


237 anfaller södra Soltsy med 6 bataljoner mot en. Men hejdas. Tyskarna tar stryk, men de hejdar ryssarna.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r3 motoriserade anfaller söderut mot 8 pz norra flank. Täten med ett StuG batteri når nästan fram.


3 motoriserade igen! 70 skyttes stab och del av artilleri körs över. Kontakt etableras med 8 pz.


237 genomför ett anfall med samlad division mot den tyska bataljonen i södra Soltsy, men hejdas likt förbenat.


183 försöker igen, men hejdas ytterligare en gång, om än med liten marginal denna gång.


202 fortsätter norrut för att hindra 3 motoriserade att återuppta omfattningen norröver som kan skära av armén i värsta fall.


180 skyttediv fortsätter framåt.


8 pz överger självmant södra Soltsy. I övrigt justeras grupperingen för fortsatt defensiv.


3 SS t gör i princip ingenting.


70 skytte går till motanfall mot 3 motoriserade som tvingas vika och därmed undsätts den skyttebataljon som satt illa till för 70:e.


21 pansar samlar ihop sig för förnyade hjältedåd.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r237 fortsätter anfalla från södra Soltsy och söder om ån.

21 pansar anfaller tyskarna nodväst om Kuklino, men slås tillbaka med stöd av 88 mm FLAK 36.

70 grupperar för försvar norr om Soltsy. 202 ska fortsätta norrut och förlänga den linjen.


3 SS T framgrupperar en aning till kontakt med 180.

I stället för att omfatta eller kringgå det ryska försvaret norr Soltsy satsar 3 motoriserade på ett frontanfall genom 70. Men de hejdas.

3 motoriserade igen. de försöker igen, och nu tar de sig fram en hex och tillfogar rejäla förluster. Bra att 202 står där de står nu.

8 pz. Bara mindre justeringar söder Soltsy.
 

180 anfaller SS T i centern och trycker tillbaka tyskarna till underhållsvägen.


183 får också framgång och nedkämpar tyskarna framför kraftsamlingsriktningen, men till högt pris. Och en tysk cykelskyttebataljon står på plats att ta över.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rÖverblicken visar att det nu finns en sammanhängande "front" från norr om Soltsy och sedan längs vattendragen åt sydväst.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r8 pz går till motanfall mot 237 skyttes delar väster om Soltsy som spöas upp rejält och viker med stora förluster. I sydväst byter stridsvagnsbataljonen, som haft det lugnt och behagligt plats med cykelskyttebataljonen.183 rör sig mot vägen och lyckas skära av underhållsvägen trots stridsvagnsbataljonens närvaro.


3 SS T förstärker sin center på bekostnad av försvaret längst i väster.

3 motoriserade gör ett förs mot ryssarna som har en pansarbilsbataljon, men slås tillbaka.

3 motoriserade igen! Anfallet upprepas och nu går det betydligt bättre.

237 går till motanfall och 8 pz stridsvagnar viker.

8 pz går inte till motanfall igen, utan förstärker försvaret i stället.

180 pressar 3 SS T mest östra gruppering bakåt.

21 går till nytt anfall mot tyskarna nordväst Kuklino. Men slås tillbaka igen.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rSlutläget. Tyskarna har 23 VP av de 27 som behövs för seger, men de hade de fixat om 3 motoriserad (eller bara del av den) fortsatt österut mot kartkanten och VP-hexen där istället för att hela div vände söderut mot Soltsy. 8 pz har tappat över hälften av sitt motoriserade skytte, men ganska få stridsvagnar.

Skitkul scenario!
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rUtgångsläget för Staraya Russa.

X tyska armékåren (30, 126 och 290 infdiv) har tagit Staraya Russa. 30 och 290 är grupperade för försvar av tagen terräng. 126 har två bataljoner i linjen österut precis norr 30  div. Resten av 126 är grupperat med kårresurserna som ingbat i eller nära Staraya Russa.

Ryssarna samlar sig för motanfall mot X kåren.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rRyssarna inleder med att 254 skyttediv anfaller dem mest östra bataljonen ur 290 infdiv, precis vid gränsen till 30 infdiv. Ryssarna slås tillbaka. 1 mek rör sig mot nordväst och de tyska förbanden framför viker. 245 går söderut medan 262 rör sig mot 290 tyska infdiv center. En ny rysk skyttediv, 259, rör sig in mot gränsen mellan 290 och 30.

254 slås tillbaka igen. 259 och 262 kommer på plats för kommande anfall. 1 mek hejdas. 257 skyttediv gör entré i sydost och rör sig söderut. 


Nu får ryssarna viss framgång mot 290 infdiv med 254. 262 slås tillbaka. 1 mek skiftar tyngdpunkt söderut och driver 126 pvbataljon bakåt.


Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rNu blir det ett halvt dygn med anfall, motanfall, och nya anfall i 290 div område. Tyskarna tappar bara lite mark, och båda tar rejäla förluster. 290 har tappat motsv tre bataljoner nu. 1 mek håller på att omfatta X kåren, så tysken drar ur 126 i öster och skiftar divisionen för att möta 1 mek. 245 skytte breddgrupperar lagom till att brigadstridsgrupp Lieb anländer i väster.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

#28


257 skytte rör sig in i luckan mellan 1 mek och 245 skytte där sammanstöt uppstår med täten på 3 SS T som ingår i Kampfgruppe Lieb som har två skyttebataljoner, helt OK, och fyra ingenjörbataljoner som verkar vara förbindelsebataljoner eller motsvarade för arbete i bakre område då de saknar offensiv förmåga helt och är ganska dåliga på strid.

126 skytte går till motanfall mot 1 mek vilket tillsammans med hårdnackat försvar mot 1 meks högra delar effektivt hejdar 1 mek anfall i stort.

30 inf drar sig tillbaka från floden Lovat till ett mindre vattendrag. Det frigör 2 bataljoner ur 30 och en ur 290. 290 är under hårt tryck, men håller ganska bra.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rUtzoomat bara mindre skillnader från förra GT. 245 gräver ner sig. 1 mek och 126 fortsätter damma ihop. 290 ansätts hårt av 262 och 254. 259 avbryter anfallen mnot 30.

Nedan mer detaljer från läget söder Staraya Russa där man ser hur 290 sakta viker och nöts ner.Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.