Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

avatar_Strv102r

Replay av GMTs Roads to Leningrad

Startat av Strv102r, 19 april 2024 kl. 14:03:05

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 Gäst tittar på detta ämne.

Strv102rDelar av 257 skytte slår spaningsbataljonen ur30 infdiv som varit framför dem. Resten av div börjar gräva ner sig.

1 mek fortsätter sin duell med 126 och båda får ta och ge både terräng och stridsvärde, men den bistra sanningen är att 1 mek är hejdad av motanfallet.

290 infdiv fortsätter pressas hårt av de två ryska skyttediv.Även 30 infdiv ansätts, men hejdar anfallet om än till ett pris i stridsvärde.

 
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rI väster intet nytt. Lieb inväntar LVI pzkåren som avdelats för att rätta upp läget för X kåren.

Själva X kåren håller ännu Staraya Russa och avvisar anfall från 254 skytte.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r290 infdiv håller bra nu trots att den tappat halva stridsvärdet i skyttebataljonerna. De ryska skyttedivisionerna har kroknat. 126 inf lyckas också tränga in i 1 meks linjer.
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r126 pressar 1 mek ytterligare bakåt. 30 infdiv inleder anfall mot 259 skyttediv längs brunvägen i sydostlig riktning och tar sig fram lite i skogen. Även den svaga 290 infdiv övergår till anfall och pressar ett regemente ur 262 andra bakåt i oordning. 262 går dock till motanfall mot den tyska ingbat söder namnet STARAYA RUSSA, men det går helt åt pipsvängen och de två regementena som anföll faller tillbaka i oordning. hela 262 är nu sårbar för anfall, men som tur är saknar tysken förmåga att utnyttja tillfället.

Vad som faktiskt är värre än att tyskarna nu är så säkra på att de kan försvara Staraya Russa att de anfaller till och med 290:e är att från väster kommer LVI pzkåren ångandes med 3 motoriserade och 3 SS "T" (8 pz återhämtar efter Soltsy). "T" går i söder och 3 i norr.

Om någon undrar över de tyska motståndsnästesmarkörrena i öster och någon i söder så markerar de de tyska VP-ställena.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r3 SS "T" hejdas i söder, och i norra delen av området läggs tid på att öppna vägen mot nordost så divisionen kommer inte längre österut. 3 motoriserade kör in i 257 försvar då tempot sjunker även där. 126 infdiv, som faktiskt bara haft två av sina tre regementen, fortsätter pressa 1 mek bakåt. Och det tredje regementets tre bataljoner anländer från norr. 262 skyttediv slår ut en ovanligt lyckat anfall mot täten på 290 indiv som slår två reducerade bataljoner och som slutligen knäcker 290 som förband. I ett spel på annan skala hade 290 bricka blivit D-elim senast nu. 30 avbryter sina anfall mot 259 och förstärker 290 front. 259 går till anfall mot 30 svaga östra flank och hejdas bara med nöd och näppe.Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r3 motoriserade krossar 257 skytte i sin anfallsriktning. De delar av 257 som är norr om 3 motoriserades anfallsriktning skärs av. 3 SS "T" går in bakom 3 motoriserade och breddar därefter ut åt sydost igen. Detta skapar en möjlighet för de avskurna delarna av 257 skytte att komma åt 3 SS "T" 15 cm haubitbataljon så denna slås.  245 skyttediv retirerar österut och Lieb följer efter utan att söka stridskontakt. 1 mek vinklar upp mot 3 motoriserade. 30 infdiv skyfflar om så att man förstärker försvaret mot 259 i öster. Detta gör att det lugnar ner sig där och fronten håller runt Staraya Russa. 254 börjar dras ur för att skapa en ny bakre linje i västlig riktning.
126 infdiv slår de sista delarna av 257 skytte och 3 motoriserade anfaller 1 mek medan 3 SS "T" anfaller söder därom mot den nyanlända 25 kavallerikåren. 30 infdiv går till anfall i sydlig riktning när nästan hela 254 dragits ur. Initiativet är glasklart i tyska händer. Nu gäller det bara för mig att retirera, köpa tid och bevara de värdefulla förbanden (staber, artilleri och stridsvagnar, skyttet i sig är förbrukningsvara).
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r3 SS "T" anfaller österut och pryglar 25 kavallerikåren rejält, men så slår 245 skytte ut ett miotanfall norrut mot 3 SS bakre delar, så 3 SS tät får delvis göra helt om och anfalla bakåt och ta hand om de uppnosiga ryssarna, vilket görs effektivt, medan bara mindre del fortsätter österut.

3 motoriserade och 126 inf anfaller sida vid sida mot 262 och 1 mek. 262 träffas illa och tar stora förluster och snart återstår bara två svaga skytteregementen när stab och artilleri och övrigt rullats över av främst 3 motoriserade vars tät som tränger in i de ryska ställningarna.

30 inf inleder anfall i rakt östlig riktning, men slås tillbaka.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r3 SS "T" kommer inte framåt då den är bunden i strider med 245 och 25 kavalleri. Båda dessa tillfogas dock stor skada istället. 245 hela artilleri körs över och 25 kavalleris stab likaså. 3 motoriserade vinklar söderut och anfaller inledningsvis längs den ryska förberedda försvarslinjen, och köra över 1 meks artilleri, innan man i slutet vinklar österut och slår sig in i den ryska försvarslinjen. 126 infdiv blir efter och får bara till en mindre stridskontakt. 30 infdiv tar lite terräng österut.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r3 SS "T" går på österut och lämnar små rester av 245 bakom sig. 3 motoriserade får ett genombrott med sina två regementen, men det är smalt så de får klara sig på medhavd underhåll och hoppas att bakomvarande förband kan öppna en underhållsväg till dem. 126 tät, huvuddelen har svårt att komma i fatt, går nu fram med 30 inf med framgång. Ryssarna vacklar betänkligt.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r3 SS "T" vänder om med ett regemente och slår resterna av 245 skytte så de inte rinner in i divisionens bakre delar och slår ut artilleri eller håller på med annat okynnesagerande. 3 motoriserade breddar sitt genombrott och den ryska försvarslinjen smular sönder. Det är ganska klart hur det hela kommer sluta. Men frågan är om tysken får ihop VP så det räcker? Jag fick ner honom långt ner på minus med min inledande offensiv, i synnerhet då han avdelade alla optional förstärkningar som fanns för att hantera läget, vilket han gjort, och de resurserna är inte vid Leningrad just nu där de egentligen gjort större nytta för helheten. 
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102rDet ryska försvaret kollapsar. Och det är nära att kartan städas helt. Inför sista GT konstaterar vi att även om tyskarna städar helt och tar de sista VP hexen så kommer de inte upp i mer än den redan uppnådda marginal victory på grund av de extra resurser de avlövat huvudoffensiven mot Leningrad. Tysk seger, överväldigande på plats, men på tok för kostsam för operationen i helhet.

Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Strv102r

Jo, det hade nog gått att gallra lite i systemet utan att tappa så mycket, men det är två bra och roliga scenarion och det flyter på fint. Vi gillade det skarpt!

Ser fram mot att prova Roads to Moscow!
Ola Palmquist. Spelar nu:   GMTs Army Group Center, därefter SPIs S&T Smolensk, 3W:s Blitzkrieg in the South,  Decision Games Drive on Dubno 41, så AP:s Red Steel. Som sidoprojekt, lite till och från, AHs Squadleaderserie.

Micke G

Det är synd att inte 2nd edition av detta spel verkar bli släppt. Det låg ju på P500 men togs bort, det skulle tydligen vara lite mer slimmat, uppdaterat OOB och lite nya regler som t.ex bränsle från Roads to Moscow ingå.

Tack för en bra genomgång  :up: