Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Meddelanden - Strv102r

#1


Efter Four Roards to Moscow zoomar vi in på armégrupp Nord. Ett litet, enkelt, gammalt spel. Men vill minnas att jag tyckte det var helt Ok när jag spelade det sist.
#2


Efter GT1 har armégrupp Center krossat det ryska gränsförsvaret, pansargrupp Guderian har nästan nått Minsk och har slagit tillbaka flera påtvingade motanfall. Armégrupp Norr har tagit sig genom gränsförsvaret i den norra kustnära delen av området, men i södra delen hejdades de faktiskt vid gränsen. Armégrupp Syd hamnade i situationen att motståndaren hade hunnit påbörja en ordnad tillbakadragning och tar terräng, men krossar inte motståndet. Att ryssarna inte påtvingas några motanfall hjälper ju inte tyskarna heller.

Detta gav direkt en positiv känsla! det var så lång vi kom på första sessionen efter regelgenomgång och lägesdiskussion.
#3Utgångsläget. Inzoomat till de tyska armegrupperna nedan.

Armégrupp Norr med två arméer (artonde en av dem) och två pansarkårer, med båda pansargrupperna med den södra armén, rakt öster Königsberg. Omedelbart söder om detta del av armégrupp Center i "sankmarken" med en armé och två pansarkårer. Därefter en lucka och sedan en armé (Kluges fjärde) och därefter Panzergruppe Guderian med tre pansarkårer. Slutligen armégrupp Syd med en armé (sjätte), därefter Panzergruppe Kleist (tre pansarkårer) och sist en armé till (sjuttonde). Sedan finns elfte armén nere i Rumänien.

#4


Nästa spel ur paketet är detta. Ted Raciers bidrag. Med tanke på hans andra prestationer i spel om östfronten, tänker på The Dark Valley som verkar vara uppskattat, så kan man utgå från att han är insatt i ämnet i alla fall.


Brickorna representerar arméer i huvudsak, men de tyska pansarkårerna är en bricka vardera.

#5


I juni fortsätter uppladdningen av förband. Utzoomat ser det ut som nedan. Fälttåget på Balkan fortsätter och är alltså inte slut när Barbarossa inleds. Där binds nu en hel del trupp. Notera hur få förband jag har gränsnära, och hur mycket som står bakom gränsområdena,  i reserverna, vid Moskva resp Leningrad. Torde vara uppenbart för min motspelare att jag valt djupförsvar. Men jag är osäker på vad han valt.
Och där är det slut. Vi avslöjar våra valda strategier.Han får ihop 107 VP, men jag får 170. Min försvar är bättre grupperat i förhållande till vald strategi än hans är för sin strategi. Betyder inte att jag skulle vunnit fälttåget. Men spelet vann jag! Detta var bättre än motsvarigheten i Four Roads to Paris.
#6


Näst sista GT, maj 1941 spelar jag detta inte helt bagatellartade kort. Balkanfälttåget. Tack igen Musse!!!


10 kårer och två pansarkårer, och fallskärmsjägarkåren (om den är skapad), måste sättas in i Jugoslavien och Grekland. En av kårerna i Jugoslaven förloras dessutom.
Nu för tysken också fram stora förbandsmassor in i gränsnära områden.

#7


Tyskland genomför en "fullständig" mobilisering, men bedyrar samtidigt att det behöver Josef inte alls vara orolig för, och förstärker det budskapet med utökad handel, så det blir ingen ökning av konfliktnivån.


Tre kårer, alltså en armé, grupperas i Rumänien frontnära.Pansarkårerna i tyska Polen uppgraderas.


Jag spelar Seelöwe, så det kommer inte omgrupperas några tyska förband från Frankrike denna månad. Den moldaviska frågan driver upp konfliktnvån, och Hitler försöker få Stalin att fokusera söderut snarare än västerut.


Jag uppgraderar mina mekaniserade kårer i Leningrad.
#8


Tyska spaningsflygningar över sovjetiskt territorium upptäcks, Hitler oroar sig över allierade insatser mot de rumänska oljefälten och skickar en kår dit som skydd, och jag når högsta tekniknivån.

Tysken spelar finska vinterkriget, så jag måste föra in tre arméer i Finland, och fokuserad teknikutveckling vilket snabbar upp hans teknikframsteg.


Tre pansarkårer omgrupperas från Frankrike till centrala Tyskland. Jag fortsätter uppgraderingen av de mekaniserade kårerna.


Och dessutom grupperas en bergsjägar kår i Norge och en i södra Tyskland. Och inte minst viktigt, fallksärmsjägarkåren skapas och grupperas i sydöstra Tyskland.


Jag måste annektera de baltiska staterna, och Tyskland kraftsamlar till förstärkningen av Luftwaffe denna månad. Dessa två hade fått stor påverkan på konfliktnivån, men den effekten upphävs av att Molotov har samtal med Hitler. Den tyska tekniknivån går upp. Och vinterkriget avslutas, mycket snabbare än historiskt. Så de tre arméerna återgår till Leningrad.
#9


Det kan ta ett litet tag innan jag tar tag i nästa scenario.
#10


Nu händer lite saker. Den sovjetiska tekniknivån går upp ett steg till 2. Churchill varnar Stalin för Adolf vilket driver upp konfliktnivån ett steg, och det åt fanders för italienarna i Egypten och Libyen så att en pzkår får skickas dit, och för Barbarossa är det en permanent förlust i slagkraft. Och i slutet upphävs höjningen i konfliktnivå när handeln utökas mellan Tyskland och Sovjet i enlighet med Molotov-Ribbentroppakten.


Inga förändringar i förbandsdispositioner. Båda parter satsar på teknikuteckling.


Jag för över förband från den djupa reserven till reserven. Annars åter bara teknikuteckling. Tysken får upp sin tekniknivå till 2. Något kort jag glömde fota driver upp konfliktnivån ett steg.


Jag förstärker två av gränszonerna mot tyska Polen. Annars teknikutveckling.

Tysken prioriterar Luftwaffe, vilket kanske är det som får Stalin att bortse från varningar


Tysken tillför en kår till sin center.
#11Den sista Pz IIIL framgrupperar  igen och skjuter träff i en T-34, utan verkan. Ryssen ger bättre svar på tal. Tyskt skytte nedkämpar de övermotiverade ryssarna i närstrid. Tyska skyttegrupper manövrerar sig också framåt in från flankerna från både höger och vänster. I övrigt är de mest avvaktande. Ryssarna får in ett gäng T-34 och en KV-1C till. KV-1:an avlöser T-28:an med den funktionsodugliga pjäsen så att denna kan dra sig bakåt. 7,6 cm pvpjäsen fixas och skjuter flera träff så fort den kan, men KV-1:an påverkas inte. En T-34 gör den sällskap för att skydda in mot husen i byns mitt, medan KV-1:an skjuter effektivt mot pv-servisen som överger pjäsen och tar skydd nedanför höjden. Synd då den snart får sällskap av en 7,5 cm PAK40 uppe på höjden. Den tyska gruppen som rört sig in från vänstra flanken blir överraskad i ett sädesfält då en T-34 och en KV-1A plötsligt rör sig framåt in i en dunge och nedkämpar skyttegruppen medan ledaren flyr. Ryssarna samlar vagnar för ett motanfall i byns norra (vänstra) del.Även på högra flanken går det tyska skyttets framgruppering illa när de rör sig för att kunna komma i närstrid. En T-34 skjuter bort skyttegruppens vilja att fortsätta fullständigt, och även här blir bara ledaren kvar. T-34:an rör sig sedan in i byn och mot flanken på KV-1C vagnen då dess flankskydds T-34 nedkämpats i närkamp av två tyska skyttegrupper under ledning av en lysande chef. De står dock illa till nu och det plötsliga uppdykandet av en T-34:a till överraskar tydligen dem, för den nedkämpar dem alla i närstrid. Under tiden har en tysk ledare från flervåningshuset motiverat 7,6 cm pv-servisen, och 7,5 cm grupperat bredvid den fortfarande obemannade 7,6:an. KV-1C:n är upptagen med att bekämpa en skyttegrupp i ett hus i sin flank, och 7,5:an kan skjuta snabbt i lugn och ro, men det blir bara ett par ineffektiva skott innan den pjäsen också får problem! Ryssarna slår ut sitt motanfall i byns norra del med 2 T-34 och vardera en KV-1A och KV-1C. Men Mardern har vinklat upp och kan slå ut en T-34 till med flankerande eld. Och en annan T-34 slås ut av en Pz IVF2. Och slutligen nedkämpas båda KV-1 av snabb mycket, mycket tursam eld från två Pz IVF2! Båda sidor har tagit mycket stryk. Men ryssarna har bara tre vagnar kvar, varav en har en oduglig pjäs. Tyskarna har löst både den geografiska uppgiften och den förlustrelativa. Tysk seger.

#12


Utgångsläget när västfälttåget är över 1940. Spelet går ut på att efter valt strategiskt alternativ skapa rätt förband och gruppera förbanden i en för valt alternativ gynnsam utgångsgruppering, men också att inte göra detta så att konfliktnivån drivs upp så snabbt att kriget bryter ut innan man är färdig. Att gruppera förband gränsnära (områdena med de svarta B-markeringarna) kan beroende på konfliktnivå och omfattning driva upp konfliktnivån. Ju högre konfliktnivå desto mer förband kan grupperas där utan att driva upp den ytterligare. Man kan säga att vi spelar respektive försvarsmaktsstabs planeringslags arbete.

De tyska strategiska alternativen är:
1: Det historiska med tre divergerande operationsriktningar; Leningrad, Moskva, Kaukasus.
2: En kraftsamling mot Leningrad.
3: En kraftsamling mot Moskva.
4: En kraftsamling mot Kaukasus

De sovjetiska alternativen är:
1: Gränsnära avvärjningsstrid.
2: Avvärjningsstrid på djupet.
3: Offensiv in i Tyskland.

Jag väljer alternativ 2: Avvärjningsstrid på djupet. Detta premierar att de befästa zonerna är öster om gränsområdena, samt förband i reserven (Ural?) och i den djupa reserven (fjärran Östern?). Notera att de befästa zonerna är på rätt plats i utgångsläget. Vid gränsnära avvärjningsstrid skulle de behöva grupperas fram in i de nyligen annekterade delarna av Polen. Här finns det mycket listigt att göra med att skifta förband, när man grupperar var, etc för att hålla tysken ovetande om vilket alternativ jag valt. Det finns en "sten-sax-påse" liknande tabell där man i slutet av spelet hittar info om vilka förbandstyper som ger hur många VP beroende på var de är utgående från kombinationen av tyskt och sovjetiskt val av strategi. Det går att byta strategi fram till en av de högre konfliktnivåerna (hostile).


GT1. Konfiktnivån är "Friendly". Jag satsar alla resurser på att driva upp tekniknivån, vilket i sin tur är en multiplikator på basresursbeloppet man får varje GT. Max tekniknivå är 3. Jag mobiliserar en infanteriarmé i norra Vitryssland. Tysken omgrupperar 4 pansarkårer och fyra infanterikårer från Frankrike till den numera tyska delen av Polen med tåg.GT 2:Nu satsar tysken också mycket på sin tekniknivå. Jag fortsätter också med det. III Pzkåren börjar marschera från Frankrike till Tyskland och når Bajern. Konfliktnivån är oförändrad.GT 3: Jag spelar två kort. Konfliktnivån ökar till "Uneasy" när kommunistiskt anstrukna spioner i Tyskland varnar Stalin om Hitlers direktiv och det pågående planeringsarbetet. Rumänien och Ungern tjafsar om Transsylvanien vilket tar Adolfs uppmärksamhet.XXXIX Pzkåren transporteras med tåg till södra Tyskland. Båda satsar på teknikutvecklingen.

#13
Men det får vi inte veta för det är slut där.

Både 2 och 6 bergsjägar är i princip slagna. Men det är 99 kåren också. NDR är inte många förband som inte har steploss. Också 131 har mycket steploss och skulle inte klara ett hårt försvar till.

Skiljer sig mycket från föregående test. Där hejdades ryssarna i Petsamojokilinjen med 99, 131 och 31 samt ND brutna med en illa medfaren 6 bergsjägar på tyska sidan.

Det verkar finnas ganska stort utfallsrum vilket alltid är bra.

Intressant situation, ovanlig terräng, och mycket spänning med massa intressanta strids-på-kniven-situationer. Jag tror att det här kan bli bra det med!
#14


Tysken får nästan alla aktiveringar innan ryssen vilket medher en serie motanfall mot 99 kårens tät i Petsamo på låga odds, men den ryska täten slås och Petsamo återtas igen, vilket medger att stora delar av de kvarvarande förbanden öster Petsamo kan dras ur. 99 kåren är i princip bruten och vinklar mot sydväst vilket lämnar plats för 133 och 131 som fortsätter anfallet söder Petsamo. Ett nytt genombrott är nära förestående och tysakrna som med nöd och näppe kommit undan, nåja långt från alla, vid Petsamo hotas nu av avskärning vid nästa vattendrag vid Kirkenes.


Åter får tyskarna sin aktiveringar nästa helt före ryssarna. Det medger en ordnad urdragning från Petsamo längs vägarna mot Kirkenes och en del vägförstöringar dessutom. Men strax söder därom spränger 131 kåren ett hål i 2 bergsjägars försvar och 133 kan exploatera västerut med högt tempo. Nu är det urspännande vem som får första aktiveringen nästa GT? 133? Då kommer alla tyskar öster Kirkenes skäras av då 133 tät nåt vattendraget och vinklar norrut och når Kirkenes. Det finns bara staber i vägen. Eller blir det någon av tyskarna som kan skicka gripbara förband västerut till vattendraget och sedan söderut och blockera 133?

#15


Den kvarvarande Pz IIIL anser inte att duellvärderna mot KV-1 frontalt är något att hurra för och backa i skydd bakom höjden. En Pz IVF2 står kvar och slår ut en KV-1A innan en KV-1C:n skjuter ut den i sin tur. Mardern vinklar upp och skjuter bort den framgrupperade T-34 flankerande.  T-28:an bekämpar pv-servisen på höjden utan verkan. Dessa sliter med sin pjäs, men kilen verkar ha kärvat rejält. Det ryska skyttet har i princip utraderats under tiden. Återstår en grupp som är asberusade och går till anfall mot en pansarbil, utan framgång.


Ytterligare en Pz IVF2 blir utskjuten av en T-34 när dess pjäs strular. Också en pansarbil upplever tekniska strul med pjäsen! Och T-28:an också! Denna backar i skydd, men blir påskjuten av pv-pjäsen på höjden som får i väg ett skott, men bara ett innan det strular igen! En KV-1C omgrupperar för att överta T-28:ans gruppering i försvaret. Fyllerigruppen har fortsatt ingen framgång mot pansarbilen.