Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Meddelanden - Strv102r

#1


Den kvarvarande M4 drar ett par snabba spränggranater mot bunkern till höger som har redan räddhågset skytte gömmandes i sig. Dessa elimineras pga double breaking, ger upp och kommer ut med tassarna i vädret. Amerikerna börjar röra sig mot vänstern där tyskarna har kvar en grupp som också gömmer sig i bunkern. Skyttegrupperna på plats bryter minor och spränger en bräsch i stormhindren inför kommande stormvind. M7:orna omgrupperar för att understödja den kommande stormningen. En skyttegrupp nedkämpar en ensam ledare i en bunkern.

Tyskarna i bunkern fattar nytt mod när ledaren motiverar dem. men deras tunga ksp är kvar utanför bunkern...

Nästa GT börjar med att M7:orna pumpar ett gäng spränggranater mot bunkern framsida medan skyttegrupperna tar sats med eldspruta och laddningar för storm ingen. Men den behövs inte. 10,5 cm spränggranaterna får både ledare och skyttegrupp att tycka att fångläger låter helt OK, så de vinkar med vit flagg.

Amerikansk seger. Men inte med så stor marginal man kunnat tro. 3 skyttegrupper och en strv gick åt, och ett GT till godo.
#2
Citat från: Elias Nordling skrivet  8 december 2023 kl. 11:29:38Jag minns att spelsystemet inte klickade för mig, men minns inte varför. Nu tänker jag att det vore en intressant situation för TCS.

Det vore det verkligen! En omvänd Ariete situation.
#3
Vi ska faktiskt ge oss på detta igen.

Och denna gång ska jag nog avdela en brigad, minst, till Tigre.
#4
Det handlar ganska mycket om duellen mellan många lite sämre M13/40 mot ett fåtal bättre och bättre grupperade cruisers och pv-kompanier. Det brittiska skyttet är ytterst fåtaligt och helt beroende av stridsvagnarna för att hålla det numerärt överlägsna italienska skyttet på avstånd.

Men denna strid har alls inte en given utgång. I vårt parti hade italienaren en rad gynnsamma utfall i mitten av spelet som reducerade cruiser-flottan till en sådan grad att han kunde börja diktera striden. Det var inte helt sannolikt, men helt klart möjligt. De italienska stridsvagnsbesättningarna var helt enkelt bättre än vi trodde. Eller britterna sämre.

Jag kunde också kanske ha grupperat på andra sätt, kanske varit mer aggressiv? men då hade han fått skjuta först i pv-duellerna vilket inte osannolikt också resulterat i förlorade vagnar...

Snabbspelat. Spännade på gränsen till desperat för båda. En liten juvel helt enkelt.
#5När det ljusnar står italienarna färdiga att trycka på igen. De har nu några lätta tanketter utan pv-förmåga i väster. Britterna har bra pv förmåga i centern och i öster, men för lite av den. Italienarna kommer kunna kraftsamla och nå överlägsenhet där de så vill.


Och så blir det. Resterna av 4 brigaden har nu så låg moral att moralchecks i regel slutar med kapitulation och ännu lägre moral. Britterna försöker sy ihop något men det börjar bli tydligt att detta inte kommer gå vägen. De italienska transportbataljonerna gör sig marschfärdiga igen.En ny italiensk push och det är bara spillror av resterna kvar för britterna.

Jag gör ett överslag. Tre GT kvar. Finns ingen chans att hindra italienarna att få ut så många bataljoner som krävs för en avgörande italiensk seger. Jag kastar in handduken.
#6


Den andra M4 vänder tornet och nedkämpar de tyska pionjärerna med ett par snabba spränggranater. Den amerikanska frsmryckningen fortsätter och en grupp tar sig nära, eller i speltermer ovanpå, en av bunkrarna som är vänd åt "fel" håll. De går in i den i närstrid och nedkämpar den tyska omgången, men denna,gör en heroisk insats på 1-4 och nedkämpar amerikanerna också! Ute till vänster framgrupperar två grupper för att få räckvidd med sin eldspruta mot den mest vänstra bunkern som tyskarna ju försvarar utifrån bunkern. Lite övermodigt visar det sig när de nedkämpas av eld från tyskarna som de tänkt göra BBQ av.
#7


Det goda utfallet av den initiala nedhållande elden gör att stor del av understödstyrkan påbörjar framryckning i stället. Kvarvarande del nedkämpar tyskarna i den högra bunkern. Stormningstyrkan börjar bryta sig genom mineringen i skydd av röken. M4 stridsvagnarna röjer ner stormhinder.

Tyskarna måste agera annars är det kört. Besättningen i den mest vänstra bunkern lämnar bunkern och bekämpar amrisarna längs till vänster som tycker det blir tråkigt. I en av de mittre bunkrarna lyckas pionjärgruppen nedkämpa en M4  i närstrid! truppen i den mest högra bunkerna omgrupperar till den som nu är tom, och vänd åt rätt håll (under FFE brickan, 10,5 cm batteriet är nu med i matchen), men nedhålls omedelbart av kraftig eld.
#8


Men italienaren kastar om anfallsriktningen mot höjden norr om moskén, och de lätta brittiska vagnarna där nedkämpas till mindre del, men resten viker söderut.


Italienaren fullföljer där han nått framgång och trycker britterna söderut och nedkämpar ett antal till av de lätta vagnarna. Med förlusterna sjunker 4 brigadens moral. Upp i norr på bilden ser man hur ytterligare en grupp M13/40 stridsvagnar, och andra förband, kommer rullandes på spåret som är parallellt till öster om Via Balbo. Britterna omgrupperar sina kvarvarande cruisers för att möte hotet i centern.


Detta öppnar för ett anfall mot "The pimple" igen, och nu tar italienarna östra delen av höjden. Vid Beda Fomm utraderar de nyanlända M13/40 vagnarna de lätta brittiska vagnarna!


Britterna faller tillbaka till en ny linje. Delar lämnas kvar i den gamla linjen för att köpa tid.


När mörkret faller igen är britterna i sin helhet i nästa linje. Det blev en dyr dag och det ser risigt ut nu.

#9
Ja, så var det ju. Man ser inte allt. Uppenbarligen hittade de vad de behövde i det civila samhället och betalade säkert vad det var värt. Som en av våra logistiklärare sade på chefsprogrammet: "Lokal anskaffning är en gammal svensk tradition. Numera betalar vi för oss. "
#10


"The pimple" ansätts igen, och cruiser-vagnarna söder därom blandar sig i striden som dock blir märkligt utfallslös för båda sidor...


Med tiden lyckas cruiserbagnarna jaga bort de italienska fallskärmsjägarna som flankerade "The pimple", men mer än så händer det inte trots en massa skjutande på alla håll och kanter. Dålig sikt?


Italienarna avbryter anfallen på "The pimple", men skickar fallskärmsjägarna söderut längs kusten, vilket föranleder en brittisk reaktion. Längs i norr på bilden ser man hur ytterligare M13/40 stridsvagnar skramlar söderut på Via Balbo in i stridsområdet...Ett nytt anfall på "The pimple". Det brittiska pansarvärnet och Cruiservagnarna slår ut de M13/40 som genomför anfallet från väster, till kostnad av en handfull cruisers (som nu börjar bli en kritisk bristvara) och anfallet blir resultatlöst.


Dy nya M13/40 vagnarna samlas strax norr om "The pimple". bakom dem ansluter 4 bataljoner ur "Sabratha" divisionen. Längs spåret nära kusten framrycker en MC-bataljon söderut. Några lätta stridsvagnar omfördelas från den brittiska högern till vänstern.

Inte mycket har gått italienarnas väg, men för att hantera deras M13/40 har jag mina cruisers och mitt Pv. Utan dem blir det tråkig stämning ganska snabbt hos britterna. Och Cruiser-vagnarna blir färre och färre hela tiden. Detta är inte över än.

Spelet känns helt rätt! Snabbspelat och enkelt, men desperat spännande för båda!
#11


Tyskarna förstärker Tunis från Medjez el Bab.


En brittisk offensiv mot Tunis stoppas.

Tyskarna och italienarna i Fondoux rör sig till kusten och skär av de brittiska pansarförbanden underhållsväg till Tripoli, men det finns ju ett alternativ över 78 div i Le Sers.


En ny brittisk offensiv lyckas ta Tunis! Men det kostar en bruten pansardivision och de övriga är reducerade. Sydafrikanerna återtar Sfax och öppnar underhållsvägen till Tripoli.


Tyskarna slår ut en brutalt effektiv motoffensiv och återtar Tunis. De brittiska pansardivisionerna är skräp för resten av fälttåget. Men det finns gott om infanteri kvar att jobba med.


En amerikansk offensiv tar Bizerte igen, till dyr kostnad!

Läget när attrition är effektuerat. Amerikanerna är i spillror. Det brittiska pansaret är utraderat. Italienarna är utraderade. Tyskarna är i dåligt skick. Men det brittiska infanteriet är i huvudsak intakt och hade kunnat fortsätta medan övriga allierade reorganiserar med ersättningsmanskap och materiel. Om det varit fler GT det vill säga. Ingen sudden death, men allierad seger.

Det här var ju ett riktigt höjdarspel! Fart och fläkt trots begränsat manöverutrymme. Kul med mellanöstern och Östafrika. Spännande in i det sista.
#12


Natten faller och de stridande separerar. Den starka bataljonen i nordost kom således undan efter att flera gånger ansatts från 360 grader... De italienska stridsvagnarna anländer nere i centern norr om "The pimple". Därefter blir det en utdragen duell med 0 resultat för båda. Och resten av fronten står still.

Justeringar av grupperingen fortsätter under senare delen av natten. De italienska stridsvagnarna börjar en rörelse utmed medelhavskusten, men de hörs ju i övernatten så britterna skickar huvuddelen av sina cruisers för att kontra rörelsen.  En artillerigrupp grupperas som kan nå "The pimple".


I gryningen försöker italienarna anfalla de brittiska stridsvagnarna för att sedan kunna ansätta "The pimple " från många håll, men de hejdas av de väl grupperade brittiska vagnarna och tar kännbara förluster.


Efter ett tag drar de italienska vagnarna ur stridskontakt efter att ha nedkämpat en handfull cruisers, till egna mostvarande ytterligare förluster. En fallskärmsjägarbataljon skickas söderut för att skydda flanken.
#13
Citat från: thermopylai skrivet  4 december 2023 kl. 21:39:24von Arnim får inte spelas innan BR tagit Tripoli.

Nej. Vi såg det sedan. Men då Tripoli föll så snabbt efteråt gör det ingen skillnad.
#14


Utgångsläget. Combeforce, täten på den brittiska styrkan som ska skära av 10 italienska armens reträtt söder om Benghazi, finns nere i sydost. Inga italienare är på kartan än. Combeforce består av tre enheter pansarbilar, två motoriserade skyttekompanier, två pansarvärnskompanier och ett 25 lbs haubitsbatteri.


Här gör det italienska täten på 10 armen entre. I täten kommer en skyttebataljon, ett lv-kompani, ett pv-kompani och en artilleribataljon. Bakom dem följer två transportbataljoner eskorterade av en skyttebataljon.

Combeforce kastar sig över den italienska täten, att låta dem bara passera och fortsätta mot El Agheila och Tripoli skulle ge italienaren VP nästan till seger, för att nedkämpa den och ta en blockerande ställning vid "The pimple" och moskén. Det italienska artilleriet nedkämpas, men deras pansarvärn, grupperat tillsammans med skyttebataljonen, lyckas nedkämpa ett antal pansarbilar. Lv-konmpaniet som var grupperat med artilleriet, lyckas retirera till "The pimple".
Ytterligare en transportkolonn anländer. Transportbataljonerna gör halt men skyttebataljonen ansluter söderut mot "The pimple" och till luftvärnet som är grupperat där. Combeforce har nedkämpat italienarna söder om "The pimple" och rör sig norrut. Det har kostat 2/3-delar av deras pansarbilar till det överraskande effektiva italienska pansarvärnet.


Combeforce fortsätter anfalla för att ta "The pimple" som kommer vara en bra defensiv ställning när de italienska stridsvagnarna så småningom kommer. Ännu en transportkolonn med en skyttebataljon anländer från norr.

Ytterligare italienare anländer. Britterna tar "The pimple" men italienarna rör sig österut och striderna sprids bort mot moskén


4 brittiska pansarbrigaden anländer. De gör processen kort med den svagare italienska skyttebataljonen som försökte omfatta Combeforce med sina fåtaliga Cruiser A9 och A-10 vagnar, och inringar den starkare. Men den lyckas faktiskt slå tillbaka britterna, vars stridsvagnar här i huvudsak är lätta ksp-beväpnade vagnar. I norr anländer de första italienska M13/40 stridsvagnarna.

M13/40 vagnarna försöker undsätta den inringade skyttebataljonen, och slår ut ett antal lätta vagnar, men med sina Cruisers kan britterna nedkämpa alla italienska stridsvagnar, till en kostnad av ett antal dyrbara cruisers. Och skyttebataljonen kan i skuggan av detta infiltrera sig norrut/bakåt (då heter det väl exfiltrera`) Allt fler M13/40 skramlar nu söderut på Via Balbo.#15


Tyskarna och italienarna i Sfax grupperar fram till Fondoux.


Den gode Patton börjar göra sig uppmärksammad.


10 Pz backar till Bou Arada.


De brittiska pansardivisionerna anfaller Gabes och besegrar DAK som viker bakåt. Britterna förföljer. Båda tar förluster, men tyskarna större. Amerikanerna når också framgång i norra Tunisien vid Medelhavet och kan även de exploatera till Bizerte. Det ser mörkt ut för axeln när amerikanerna står vid Tunis västra port. 


Tyskarna går till motanfall mot den amerikanska pansardivisionen i Bizertre som pryglas upp och resterna viker. Bizerte återtas. Nu ser det lite ljusare ut.


Britterna fortsätter norrut med två pansardivisioner och besegrar åter de två reducerade tyska DAK divisionerna. Nu står britterna vid Tunis portar från söder och det ser mörkare ut igen. Båda tar förluster men tyskarna börjar se tunna ut.