Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Meddelanden - Strv102r

#1


Under dukning och regelstudier.

#2


I flervåningshuset lyckas tyskarna få ett övertag över ryssarna, men utanför samlas fler fallskärmsjägare. Kavalleristerna är däremot nästan helt nedkämpade! På andra sidan byn fortsätter tyskarna att hålla fienden stången. Från vänster kommer en tropp fallskärmsjägare in som nedkämpar den sista halvbandaren och hotar den tyska ställningen i flanken.
#3


Ryssarna ser ut att kämpa sig till ett övertag i flervåningshuset. Fallskärmsjägare och kavallerister lyckas dessutom gemensamt nedkämpa halvbandaren utanför i närstrid. De kostar dock på. Ryssarna tar stora förluster och fallskärmsjägarna är fortfarande i huvudsak under rörelse till byn från landningsplatserna. I andra ändan på byn har partisanerna ett underläge mot de eldkraftigt starkare tyskarna som också är i bättre skydd. Fallskärmsjägarna börjar anlända, men även här har det kostat ryssarna en hel del.
#4
Andra världskriget / SV: Replay av SPIs Leningrad
19 april 2024 kl. 09:02:08


Ryssarna tvingas bort från linjen vid Pskov söder om Peipus. Norr sjön tar sig tyskarna fram till sista förberedda linjen innan Leningrad.
#5


GT2 anländer de ryska fallskärmsjägarna. Tanken är att de ska fällas från tre flygplan på karta över de två högra kullarna för att anfalla byn från höger medan kavalleristerna kommer från söder mot flervåningshuset och partisanerna från norr, och med två flygplan på karta 4 övre del för att anfalla byn vänster om flervåningshuset. Nu blir det så klart inte så. Bara en grupp släpps där det var tänkt på karta 3, alla de övriga fälls på andra platser.

När man lägger på spridningen i var ryssarna landar och verkan av tysk eld ser det ut så här.


Föga förvånande lämnar fallskärmsjägarna inget bidrag till striden detta GT. Vad som sker är att de tyska halvbandvagnarna omgrupperar. Kavalleristerna lyckas med del ta sig in i flervåniningshuset där närstrider snart påbörjas. Partisanerna fastnar i en eldstrid med tyskarna på andra sidan gatan, men lyckas med ett pansarvärnsgevär slå ut en halvbandvagn.
#6
Andra världskriget / SV: Replay av SPIs Leningrad
18 april 2024 kl. 09:19:41


LVI pansarkåren går till Tallinn för återhämtning. I övrigt mest framryckning mot nästa terrängavsnitt samtidigt som kvarlämnade ryska förband slås.
#7


Partisanerna börjar sin framryckning mot byn. Den halvbandare på höjden som upptäcker dem först får omedelbart problem med sin ksp. Från andra hållet rider de ryska kavalleriet an och gör avsittning. En pluton har som uppgift att dra på sig eld från halvbandaren på den högra höjden och sedan jaga bort den. Halvbandaren skjuter bort en grupp, och ksp:n på övervåningen i flervåningshuset, som är förstahandsmålet, ytterligare två.
#8
Andra världskriget / SV: Replay av SPIs Leningrad
17 april 2024 kl. 16:56:30


Tyskarna tar sig över Dvina på bredden och ryssarna prioriterar att ta upp nästa strid vid nästa vattendrag. Riga  faller, men ryssarna lyckas vika utan att slås.
#9


Byn på karta 3 försvaras av ett tyskt kompani med tre halvbandare. Från norr har en styrka partisaner närmat sig och befinner sig i utgångsläge. Från söder kommer en styrka ryskt kavalleri strax att framrycka mot byn.#10
Andra världskriget / SV: Replay av SPIs Leningrad
16 april 2024 kl. 13:34:39


GT4. Slaget om Riga pågår än, men utgången är klar. Bara en fråga om att ta ut tid för mig. Längre söderut går tyskarna över Dvina.
#11
Kalla kriget / SV: Red Strike 1989
16 april 2024 kl. 10:58:51
Citat från: Peojon skrivet 16 april 2024 kl. 10:18:42Hej!
Sitter och försöker ta fram en svensk OoB för "Northern Strike". Är det någon som sitter på kunskap om vart de två stridsvagnsbataljonerna ÖN ingick? Det fanns i Milo ÖN två stridsvagnsbataljoner, men det är rackarns svårt att hitta vart de ingick organisatoriskt!

Sannolikt fördelningsförband.
#12
Andra världskriget / SV: Replay av SPIs Leningrad
15 april 2024 kl. 20:27:10


GT3. I söder gör tyskarna till sist upp med nästan alla de ryska pansardivisionerna i ett inringningsslag. I norr börjar slaget om Riga. 3 tyska divisioner återhämtar i Ostpreussen.
#13
Andra världskriget / SV: Replay av SPIs Leningrad
15 april 2024 kl. 13:00:13


GT2 slår tyskarna i söder (vänster på bilden) sig fram till LVI pansarkåren som slår sig norrut. I norr närmar sig infanteriet Riga.

#14


St Cyr och Ney går in i Moskva och slår garnisonen medan Davout tar bra defensiv terräng nordost om staden. Efter bränderna i Riga och Smolensk är den franska moralen halvvägs till "sudden death" i rysk favör, och en rejäl brand i Moskva som den historiska (50% chans) skulle innebära att Nappe ger upp om att få till en gynnsam fred med tsaren och går hem igen (vilket man inte behöver spela om man inte tycker det är utmanande att se vilka kårer som kommer tillbaka till Ostpreussen eller polen med en enda poäng, och vilka som går under på vägen. Men det blir bara en minimal brand, så den franska moralen återhämtar sig.

I nordväst anfaller Wittgenstein MacDonald som får stryk och viker. De övriga kårerna börjar samlas.
Nappe står i Moskva. Blir det förhandlingar nu? På tärningslaget om tsaren ens vill förhandla så är nu (med moralen på medelnivå) slag 2-4 vägran att förhandla (åter nederlag för Nappe enligt ovan) 5-9 vapenvila med fortsatt dialog om ev förhandlingar, och 10-12 förhandlingar. Fransmannen slår 11. Så klart.

Det innebär vapenvila med fortsatta slag på förhandlingstabellen varje GT. 2-4 (med nuvarande franska moral) innebär att förhandlingarna avbryts och Nappes får ge upp fälttåget enligt ovan. 5-9 innebär fortsatta förhandlingar ännu ett GT, och 10-12 att Nappe får tsaren att skriva på ett fredsavtal som är gynnsamt för Nappe. Att Tilsit-avtalet från 1807 verkligen gäller så att Ryssland verkligen går med i blockaden mot England kanske? Det innebär fransk vinst.

Första slaget 12.

 :shock:  :cry:

#15
Andra världskriget / SV: Replay av SPIs Leningrad
14 april 2024 kl. 09:09:42


Efter den tyska delomgången. Otur med utfall av strid kan man väl sammanfatta det med. Ganska mycket egna förluster, inte minst på pansarkårerna. Nedan läget efter de ryska obligatoriska motanfallen, som jag dock inte hade något emot då jag kunde kraftsamla mot LVI pansarkåren och få ett utfall som innebär att alla divisioner är reducerade. Gränsslagen blev inte någon walk over.