Forumnyheter:

SMF - Just uppdaterat!

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Meddelanden - Strv102r

#10141
Andra världskriget / 13 juli.
4 november 2007 kl. 20:52:16
Inför natten 13 juli:44 tank: NSTR (Nothing special to report)

15 mech. Genomför anfallet som först var tänkt att 44 skulle göra. I två steg tvingar man 15 rumänska inf div bakåt och återtar en by med ett vägskäl. Nu gäller det. Ska jag satsa på den lilla initiala framgången och sätta in hela 116 i ett anfall för att fullfölja och slå 15 rumänska? Behöver jag säkerheten i att ha en hel divison bakom mig nu? Är det bästa sättet att neutralisera GR inf och 7 cav att tvinga dem att avdela förband att understödja 15 inf?  Med min mentalitet så är nog svaret ja!

47 tank och 30 mtn genomför lokala anfall (47 två och 30 ett) i syfte att tillfoga framskjutna fiender förluster men också för att dölja att 15 mech anfall är något mer än bara ett lokalt anfall.

2 cav försvarar och motanfaller mot GR inf och 7 cav. Tvingas lite bakåt. Irrelevant.

218 mech: NSTR

95 inf: Fi rörelser gör att div riktas mot att hejda 35 R inf och den tillkommande tyska 72 inf div framryckning runt 176 västra flank. Ännu ingen strid.

176: Utsätts för flera anfall från rumänska 1 pansardiv. Håller i stort stånd och tillfogar fienden stora förluster.Breddar försvaret mot öster för att inte kringgås av den snart tillkommande 5 rumänska inf div.
#10142
Krigsspel / Glömde en kandidat
3 november 2007 kl. 19:54:18
Glömde Great war in Europe deluxe samt Twilight in the east.
#10143
Krigsspel / Mitt val...
3 november 2007 kl. 19:53:07
Spelet får (bör) ta tid. Samtidigt ska det vara spelbart med en på varje sida. En tänbar urvalsfaktor kan vara omspelbarhet. Om det sistnämnda ska vara utslagsgivande så vinner väl spel som Squadleader (ja, jag hoppade av när ASL kom), 88/Panzer/Armor, Panzerleadar/Panzerblitz/arab israeliwars och liknande. Samtidigt så är jag mer inne på taktik än stridsteknik nu, så det blir inte något sådant. (Vänder mig om och tittar i bokhyllan där samlingen står)
Om det ska vara något jag har spelat så jag vet vad jag väljer så tar jag nog Lost victory (GMT): Om det ska vara något som jag inte spelat men äger så blir det nog Wacht am Rhein II, Decision games, (Oops, spelbart på två?) eller Alamein (Avalanche press). Men jag har ju pledgat Case blue... Omspelbarhet, tror jag nog! Måste ju finnas massa scenarion! Spelbart på två? Måste ju finnas massa mindre scenarion!
#10144
Andra världskriget / Ytterligare 24 timmar senare.
2 november 2007 kl. 18:51:41
Hinner inte ens börja verkställa planen innan den havererar. Den 12 var ingen bra dag. Den 13 på morgonen ser det ut så här:

Fi 11 inf div tvålar till 11 tank rejält. 11 tanks ställning blir ohållbar. Detta gör att 218 flank blir sårbar. Hela linjen har blivit svajig.

Samtidigt tvålar GR inf och delar av 7 cav till 47 tank och 15 mek duktigt! Dessa förband var svagare än han trodde och jag hoppats, nu när vi backat och de fått längre front att hålla blev det tydligen ohållbart. Genombrott i centern hotar samtidigt som norra flanken vid PRUT fallit. Om ett dygn anländer en ny fientlig kår i ryggen. Kvack...
Beklagar den suddiga bilden.30 mtn får stå kvar i sina väl förberedda ställningar.

218 mech omgrupperar bakåt och fövertar 11 tank uppgift mot 11 rumänska inf div.

11 tank framrycker genom 30 mtn och återhämtar.

2 cav och 47 tank omgupperar bakåt och täpper luckan mellan 15 mech och 30 mtn.
95 omgrupperar bakåt till 30 mtn tänkta gruppering som reserv i norr.

176 födröjer fi framträngande från norr mot KISHINEV.

Samtidigt förberedr jag ett wild card. 47 tank förbindelsebataljon (broingengörer) underställs 44 tank och framrycker nu dit. Fi är relativt svag i söder nu mittemot 44 tank på andra sidan vattendraget. Jag avser anfalla med 44 tank när hand förband är bundna i strid i centern mot 2 cav och 47 tank dit han nu förefaller kraftsamla.
#10145
Andra världskriget / 24 timmar senare
2 november 2007 kl. 18:32:01
Gryningen 12 juli.11 tank (eller det som är kvar efter alla bortfall) har fått på nöten av 11 inf. Läget är inte direkt katsaatrofatlt men oroande.

218 mech och 2 cav: Inget att rapportera.

47 tank och 15 mek har lyckats omgruppera bakåt utan friktioner.

Upptäcler nu dock att den nya fientliga kåren (72 tyska inf div, 1 rumänska pansardiv och 5 rumänska infdiv inte kommer att komma över PRUT. Kåren har tydligen omfattat vårt försvar för de kommer in på norra kartkanten bakom 95 försvar! Vi får in 176 inf div på samma plats dagen före så det är ingen katastrof. Dock måste vi justera planen.Förbanden i söder försvarar innehavd gruppering. 176 framrycker till gynnsam tg var fienden som fördöljer dem kan hejdas. 30 Mtn får omgruppera som reserv till norra frontavsnittet,[/img]
#10146
Boxen / Glantz
2 november 2007 kl. 10:49:48
Zhukovs greatest defeat är också en lättläst bok. Skriven lite grann i romanstil. Bland hans bästa är också Kharkov 1942, anatomy of a military disaster.
#10147
Andra världskriget / D+8 (10 juli)
1 november 2007 kl. 22:51:50
Gryningen 11 juli ser ut på följande sätt:11 tank har genomfört ett lokalt anfall utan egentligt resultat. 11 rumänska inf har gjort likaledes.

218 Mek har bara grävt ner sig.

2 Cav har försvarat innehavd gruppering utan egentlig stridskontakt.

47 tank har fallit aningen bakåt inför anfall från GR inf.

15 mek har hållt södra yttersta flanken inför två kraftiga anfall men fi omfattningsförsök har lett till beslutet att dra ut innan han till sist lyckas. Div överger sina ställningar och drar bakåt. 47 tank kommer att hänga på. I och för sig skulle vi nog kunnat hålla ut en dag till i denna terräng, men jag håller hellre ett högt stridsvärde och ger upp terräng. Vi har gott om terräng och fienden börjar få ont om tid. Dessutom kommer han att få en längre och längre flank åt norr när han rycker fram i söder. Nästa steg i fördröjningsplanen ser ut som följer, med den nyanlända 116 inf div som målvakt strax väster om  KISHINEV.

[/img]

Jag håller det för troligt att han förstärkningar om ett par dagar kommer att nyttjas för att med 35 Inf gå över PRUT i norr då jag har alla mina förband i söder. För att lura honom till att inte göra så ska jag låta honom komma närmare KISHINEV i söder. Han ska få känna att han till sist har framgång där, samtidigt som en av mina två tillkommande inf div ska gruppera för en andra linje bakom 95 inf.  Förhoppningsvis förstärker han sin upplevda framgång vilket gör att han de facto anfaller där jag är stark.
#10148
Boxen / Colossus reborn.
1 november 2007 kl. 16:13:51
Jag har den och faktiskt har läst den. En av de torrare av Glantz, men läsvärd.
#10149
Andra världskriget / D+6 (8 juli)
30 oktober 2007 kl. 19:14:06
Solen gryr 48h efter sista lägessammanfattningen.7 juli ägnades helt av båda sidor att finjustera grupperingar. I synnerhet rumänen valde att återhämta upprivna förband. I synnerhet artilleri omgrupperades...

8 juli: Rumänen inleder med att anfalla 15 mech södra flank med en stridsgrupp mest bestående av GR Inf men även delar ur 15 inf. Han kommer över vattendraget och fortsätter anfallet under resten av dagen tills 15 mek två bataljoner är slagna. Rumänen har då förlorat ett spaningskompani och ett ingenjörkompani. Därefter vänder han österut. GR Inf anföll med huvudel vid lunchtid mot 15 mek norra flank och slog denna. Kartan är lite missvisande för 15 rumänska inf finns blandad med både GR inf och 7 cav då den tidigare höll hela front avsnittet.

15 mek drar ur ställningarna som bedöms ohållbara. Div tillbakarycker under eftermiddagen och natten över nästa vattendrag och avlöser 47 tank som redan framryckt in i luckan mellan den urdragande 15 mek och 2 cav.

Resten av fronten är stilla. 11 rumänska inf är tilltygad men 7 cav är stark. Trots detta avvaktar fi utvecklingen i söder. 30 mtn har nått sina nya ställningar bakom 2 cav och 218 mek.

På det hela taget går fördröjningsstriden hyfsat. (avvärjningstriden blev ju hopplös). Nu kommer 44 tank in (också den bara en brigadstridsgrupp i praktiken med 2 strv och 2 skyttebataljoner, och en spaningsbataljon). Denna kommer i söder och ska framrycka till ställningar SV om KISHINEV. Vi ska inte göra som med 11 tank, rulla långa sträckor på band, för uppenbarligen är det mer dödligt än rumänsk pansarvärnseld. (jag har erfarenhet av Strv 102R på sent 80 tal och tidigt 90 tal så jag vet att det kan vara så, men vi hade åtminstone en fungerande reptjänst. Hade man 4 av 12 på kvällen så hade man 9-11 på morgonen.) Nej. Vi framrycker till en plats fienden måste passera förbi. Stridsekonomi...
#10150
Andra världskriget / Efter D+4
26 oktober 2007 kl. 23:54:08


Efter ytterligare ett dygn så har det hänt en del.

Fi har fått in två elitförband som förstärkning. 7 Cav anfaller mot 2 ryska cav och GR inf div anfaller mot flanken på 15 mech.

11 tank tillbringar dagen med att återhämta och därefter retirera då fiendens anfall gör försvaret av PRUT i 2 cav sekor ohållbart.

218 Mech anfaller inledningsvis och kastar de sista delarna av fi 11 div tillbaka över PRUT med stora förluster. 11 tank och 218 mech har tillsammans löst sin uppgift! Eftersom dagen går och fiendens anfall mot 2 Cav södra delar når framgångar blir dock vår framgång irrelevant. Vi måste lämna floden för att få en kortare front och därmed bättre stridsekonomi. 218 mek och 11 tank omgrupperar tillsammans med 2 Cav för att fördröja fi.

2 cav: På eftermiddagen har fi 7 cav nått fram med styrka och kastar 2 cav tillbaka. 2 cav omgrupperar för att tillsammans med 218 mech och 11 tank få en kortare front att förvara. Nattanfall kastar 2 cav ytterligare tillbaka.

15 mech: På sista natten har fi GR inf div nått fram och den anfaller 15 mech norra flank. Anfallet lyckas  men ett motanfall kastar fi tillbaka. Fi har 50% förluster på tätregementet.

30 mtn omgrupperar söderut  då det nu är uppenbart var fi kraftsamlar.

Stridsplan inför kommande dygn:

11 tank: fördröjer i NO riktning.

218 Mech fördröjer i NO riktning. Övertar del av 2 Cav sektor i syfte att låte detta nu starkt decimerade förband få en kortare front.

2 cav fördröjer i O riktning.

15 mech: Försvarar innehavd gruppering i syfte att då fi trycker 2 cav bakåt skapa en sårbar flank för fienden.

47 tank: Neredd anfalla i N riktning då fi södra flank blivit sårbar.

30 Mtn: Fortsätt omgruppera till försvarsställningar bakom 2 cav  och 218 mech.
#10151
Andra världskriget / Efter D+3
26 oktober 2007 kl. 23:27:15
Läget som följer:11 Tank: bara en brigadstridsgrupp men lyckas kasta tillbaka tre bataljoner ur 11 inf över PRUT. Fortsatt anfall leder dock ingen vart utan brigaden slås tillbaka och rivs upp.

218 mech: Förflyttar sig till utgångslägen för att tillsammans med 11 tank slå brohuvuden som 11 rumänska inf tagit.

2 cav: grupperar till lämpligare terräng för försvar.

15 mech: Återhämtar huvudelen av dagen. På eftermiddagen slås ett anfall ut, men ingen terräng tas även om fi decimeras.

Övriga förband gör i stort ingenting.
#10152
Shopping / Tullen
25 oktober 2007 kl. 17:19:52
Är det någon som har frågat Wargame depot om deras attityd till tulldeklarationer? Eller som har praktiska erfarenheter?